Žmogaus gyvenimo tikslas

darts-856367_640

Karalius Drona buvo didis šaudymo iš lanko meistras, turėjęs daug mokinių. Kartą jis pakabino ant medžio taikinį ir kiekvieno savo mokino paklausė, ką jis mato. Pirmas tarė: „Aš matau medį ir taikinį ant jo“, antras pasakė: „Aš matau medžio kamieną, lapus ir paukščius danguje.“ Likusieji atsakė panašiai. Tada Drona priėjo prie savo geriausio mokinio Ardžunos ir paklausė: „O ką matai tu?“ „Aš nematau nieko, išskyrus taikinį“, – atsakė Ardžuna. Drona atsisuko į likusius mokinius ir tarė: „Tik toks žmogus gali pataikyti į taikinį.“

Komentaras

Žmogus, norintis pasiekti materialų ar dvasinį gyvenimo tikslą, turi visiškai į jį susikoncentruoti, tada gyvenimo tikslas neabejotinai bus pasiektas. Kiekvieno žmogaus prigimtinis tikslas – pažinti save kaip sielą bei atstatyti savo santykį su Dievu. Tik susitelkęs į šį tikslą žmogus gali pasiekti harmoniją visose gyvenimo srityse (šeimoje, versle, ir t. t.). Harmonija yra neįmanoma, jeigu gyvenime nėra tikslo bei prioriteto. Jeigu nėra tikslo nebus aišku, kiek laiko ir jėgų reikia skirti įvairioms gyvenimo sritims.

Parengė Eldaras Gramyko