Vladimiras Ždanovas: Alkoholis – pagrindinis žudikas

naslaiciai

Straipsnis parengtas remiantis Vladimiro Ždanovo (Tarptautinės blaivybės akademijos viceprezidento) paskaitomis apie alkoholio žalą. Straipsnio pabaigoje pateikiama Lietuvos statistika.

Vladimiras Ždanovas: Alkoholis – pagrindinis žudikas

Alkoholis yra pagrindinis mūsų šalies gyventojų žudikas. Nuo priežasčių, kurias sukėlė alkoholis, 2005 metais Rusijoje žuvo daugiau nei milijonas žmonių. Tiek, kiek gyvena Tomsko srityje. Tokia liūdna yra alkoholio vartojimo pasekmė. Nesinori tikėti. Aš taip pat netikėjau.
Pagal PSO duomenis alkoholikai gyveno 1720 metų trumpiau nei negeriantys. Ir tuo netikima, pasakojant iliuzines pasakas apie tai, kaip kažkieno senelis gėrė, rūkė ir gyveno šimtą metų.

1983 metais Novosibirsko Akademiniame miestelyje prasidėjo masinis blaivybės judėjimas. Iniciatyvos ėmėsi jauni mano amžiaus vyrai, mums tada buvo 3035 metai. Kartą mes susirinkome ir aš paklausiau: „kieno seneliai dar gyvi?“. Salėje nepakilo nė vena ranka. Klausiu: „kieno dar gyvas tėvas?“ Pusės dalyvių tėvai seniai jau buvo mirę. Nuvažiavau į savo gimtąjį Belovo kaimą Altajaus krašte. Jame nėra nė vieno gyvo pensininko mechanizatoriaus. Žmonės nesulaukia pensijos. Sunkios darbo sąlygos ir nuolatinės išgertuvės kaip maras šliaužia per kaimą. Viskas pagal mokslą. Mokslas taip ir sako: „jeigu blaivas gyvena 70 metų, tai atimkite 17 ir gausite 53 metus – „auksinis“ mūsų Rusijos girtuoklio amžius.“ Tik 53 metai. Neseniai paskelbė duomenis apie vyro amžiaus trukmę Pskovo srityje. Ten vyrai kaime vidutiniškai gyvena 44 metus. Kur toliau trauktis? Sunku įsivaizduoti, kad per metus, dėl alkoholio vartojimo, miršta milijonas žmonių. Tokia statistika. Ji nejaudina, bet kai šalia tavęs gyveno žmogus ir mirė dėl alkoholio – daro įspūdį.

1984 metais blaivybės sąjūdžio aktyvistų grupelė nuvažiavome į mūsų akademinio miestelio globojamus Baryševsko vaikų namus. Tuose namuose radome 115 nelaimingų vaikų ir tik 3 iš 115–os neturėjo tėvų. 112 vaikų tėvai gyvi, bet jiems atimtos tėvystės teisės už alkoholizmą ir girtuoklystę. Mums išvažiuojant direktorės paklausiau: „Kiek jūsų vaikų įstoja į aukštąsias mokyklas?“ Ji nustebo dėl tokio klausimo: „Jūs juokaujate ar tyčiojatės iš manęs? Visi mūsų vaikai šimtu procentu patenka į kalėjimus. Pirmoje klasėje, šiuo metu, yra 16 vaikų, dešimt iš jų yra silpnapročiai. Man sako: mokyk juos kartu, nes atsilikusiųjų vaikų namai seniai perpildyti. Aš pati iš pokarinių vaikų namų, todėl iki šiol iš to pragaro nepabėgau. Bet iš mūsų dar žmonės išaugo, o šitie, kažkodėl, būriu eina į kalėjimus.“

Volodia Lebedevas aplankė dar dvejus netoli akademinio miestelio esančius vaikų namus – Maslianino ir Novošmakovo.

Baryševsko vaikų namai: iš 115 vaikų tiktai 3 neturi tėvų;

Maslianino vaikų namai: iš 97 vaikų – 5 našlaičiai;

Novošmakovo vaikų namai: iš 105 vaikų – 2 našlaičiai.

 Padėtis Lietuvoje

2005 metais išleistoje Žmogaus teisių instituto apžvalgoje (nuoroda) teigiama, jog „pagrindinė vaikų apgyvendinimo globos įstaigose priežastis buvo tėvų nesirūpinimas savo vaikais – tik 1 iš 13 globos įstaigose apgyvendintų vaikų buvo našlaitis“. Dažniausiai tėvai nesirūpina savo vaikais dėl alkoholizmo ir asocialaus gyvenimo būdo.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, remdamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis (nuoroda), pateikia tokius duomenis apie vaikų, gyvenančių globos namuose, padėtį Lietuvoje 2013 metais:

2013 m. be tėvų globos buvo likę 10 146 vaikai. Nors didžioji dalis vaikų gyveno šeimose ar pas globėjus, 2013 metų pabaigoje vaikų globos įstaigose buvo 3821 tėvų globos netekęs vaikas. Didžioji dalis institucijoje globojamų vaikų yra 10–14 metų ir 15–17 metų amžiaus. Globa institucijoje per 2013 m., kaip ir ankstesniais metais, dažniausiai nustatoma vaikams iki 3 metų amžiaus ir 10–14 metų paaugliams.

2013 m. gruodžio 31 d. į Lietuvos Respublikos savivaldybių socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą iš viso buvo įrašytos 10 235 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 20 664 nepilnamečiai vaikai. Per 2013 m. į apskaitą įrašytos 1728 socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 3065 vaikai. Pastebėtina, kad girtavimas ir psichotropinių medžiagų vartojimas bei šeimų socialinių įgūdžių stoka, kaip ir 2012 m. bei 2013 m., išlieka pagrindinėmis priežastimis, dėl kurių daugiausiai šeimų įrašoma į apskaitą visoje Lietuvoje.

Budrus.lt

Redagavo Lina Šimelionytė