Visų energijų šaltinis

beach-1867285_960_720

„Visai kaip ugnies šviesa, esanti vienoje vietoje, sklinda į visas puses, taip ir Aukščiausiojo Dievo Asmens, Parabhrahmano, energijos persmelkia visą visatą.“ – Višnu Purana 1.22.53

Kiekviena energijos forma yra neatsiejama nuo savo šaltinio, visai kaip saulės šviesa visada susijusi su saule, ar viso miesto elektra – su elektros jėgaine. Taip ir daug skirtingų energijų visatoje turi savo aukščiausią šaltinį – Aukščiausią būtybę, esančią aukščiau kūrimo, palaikymo ir naikinimo veiksnių.

Pati savaime materija nėra judri, ji negali sukelti judesio. Dėl to visata – platus ir be galo sudėtingas organizmas – privalo turėti sąmoningą šaltinį. Kaip žmogaus kūnas negali augti ir vystytis, jei yra be sąmonės, taip ir visata negali vystytis ir funkcionuoti be sąmoningos energijos. Jeigu aukščiausias Viešpats susigražintų visas savo energijas, pasaulis būtų visiškai nejudrus.

Galima suabejoti: „Jeigu yra visa persmelkianti sąmonė, kuri apima viską, ar ji persmelkia ir mus? Kodėl tada mano sąmonė yra ribota? Ar aš galėčiau pasiekti neribotą sąmonę?

Atsakymas – ne, mes negalime tapti Aukščiausia Sąmone. Ši Aukščiausia Sąmonė apima visus mus, bet ji visada didesnė už mus. Vedų raštuose mums sakoma, kad individualios gyvos būtybės yra tik mažos tos Aukščiausios Sąmonės dalelės. Daug pažengusių dvasinių mokytojų, tokių kaip Ramanudžačarya ir Madhvačarya, patvirtina šį faktą. Mes esame kaip mažytės kibirkštėlės, išskridusios iš didelio laužo, mažos sąmoningos būtybės, sukurtos iš Aukščiausios sąmoningos Būtybės.

Šią filosofiją galima suprasti praktiškai. Aš galiu pastebėti, kad mano paties sąmoningumas gali augti tiek, kiek leidžia mano kūnas ir jo artimiausia aplinka. Nors mano sąmonė tokios pat kokybės kaip ir Aukščiausiojo, ji yra ribota. Aukščiausia sąmonė, kaip bebūtų, pažįsta kiekvieną individualų kūną iki smulkiausios detalės, ji jokiomis aplinkybėmis negali būti apribota. Kitas pavyzdys: jūros vandens lašas yra tokios pat sudėties kaip visa jūra. Tačiau lašas negali pakelti laivo. Tik jūra gali tai padaryti. Mūsų sąmonė ir Aukščiausioji Sąmonė kokybiškai nesiskiria, bet jų dydžiai yra labai skirtingi.

Jeigu Višnu Puranoje teigiama, kad galiausiai viskas susivienija, kaip skirtingos energijos prijungtos prie vieno Aukščiausio šaltinio, kodėl kartais mes jaučiame vienatvę?

Pagalvokite apie elektrą. Kai užkrauti elektronai varinių laidų atomuose susiliečia su elektros šaltiniu, jie tampa aktyvūs ir pradeda generuoti šilumą, kuri galiausiai pavirsta lemputės šviesa. Nekontaktuodami su elektros srove, elektronai gali potencialiai būti aktyvūs, bet elektros energijos jie nesukurs. O elektros srovės tėkmėje elektronai spinduliuoja šviesą. Panašiai prie Aukščiausios Sąmonės neprijungta žmogaus sąmonė yra kaip neužimtas elektronas – inertiška. Tačiau prisijungusį prie Aukščiausios Sąmonės įkvepia dvasinė energija. Jo mintys, žodžiai ir veiksmai turi potencialą išsklaidyti šio pasaulio tamsą.

Dvijamani Gaura das