Vienuolių palapinių šventė Bernardinų sode

palendriai

Nuo neatmenamų laikų visuomet atsirasdavo žmonių, kurie išmainydavo pasaulietinio gyvenimo komfortą į gilias Dievo paieškas. Gal jie pamišę? Gal jiems labai nepasisekė? Galbūt kartais yra ir taip, tačiau dažniausiai vienuoliai, kunigai ir vienuolės fenomenaliai švyti ir trykšta entuziazmu. Negi jie atrado kažkokius lobius? Juk negali tūkstančiai žmonių amžių amžiais žengti tuo pačiu keliu, jeigu jis niekur neveda?

2015 metus popiežius Pranciškus paskelbė Pašvęstųjų gyvenimą pasirinkusių asmenų, tai yra vienuolių, metais. Tuo norima atkreipti dėmesį į vienuolystės misiją ir svarbą dabartiniame gyvenime.

Pašvęstojo gyvenimo metų proga visos Lietuvos katalikų vienuolijos (apie 40) organizuoja šventę Vilniuje. Vienuolių palapinių šventė Bernardinų sode kviečia visus Lietuvos žmones atvykti ir susipažinti su vienuoliais ir vienuolėmis iš arčiau.

11667511_739335509525280_800990533679062728_n

 

Šventės „Ateikite ir pamatysite“ programa

Rugpjūčio 29 d., šeštadienis. Veikla vienuolių palapinėse

Visos šventės metu, nuo 11.00 iki 17.00 val., vyks susitikimai ir įvairi veikla vienuolių palapinėse. Galėsite susipažinti, užduoti klausimus sesėms ir broliams vienuoliams iš visos Lietuvos bei prisiliesti prie jų paslaptingo gyvenimo, misijos ir maldos. Vienuolių abitų ir gyvenimo spalvų įvairovėje turėsite retą galimybę su vienuoliais pabendrauti gyvai.

Veikla Bernardinų sode esančioje scenoje prie fontano

11.00 val. Iškilmingas vienuolių palapinių šventės atidarymas
11.30 val. Vaikų valanda „Kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų“. Brolių saleziečių programa vaikams
12.30 val. Koncertas. Savo kūrybos dainas ir giesmes atliks brolis kapucinas Tomek Pilch
13.00 val. Dieninė liturginė valanda. Bendra malda kartu su vienuoliais
13.20 val. Valanda jaunimui „Džiaugsmo patirtis“. Susitikimą ir pantomimos užsiėmimą ves Tiberiados broliai ir Šv. Damijono maldos grupių jaunimas
14.30 val. Džiugus šlovinimas. Gieda jungtinis vienuolių choras
15.00 val. Gailestingumo valanda. Gailestingumo Vainikėlio maldą ves Gailestingojo Jėzaus seserys
15.20 val. Interviu su sese Benedikta Rollin Ra „Misija – Lietuva“
16.00 val. Paskaita „Kas yra krikštas?“ Pranešėjas – brolis pranciškonas Gediminas Numgaudis
16.45 val. Atsisveikinimas. Šventės pabaiga Bernardinų sode.

Veikla kitose erdvėse

10.30 val.–17.00 val. Švč. Sakramento adoracija Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje (Mykolo koplyčioje), Maironio g. 10
12.00 val. Maldos mokykla ikonos palapinėje
11.00 val.–16.00 val. Žaidimas vaikams. Bažnytinio paveldo muziejus, Šv. Mykolo g. 9. Visus vaikus kviečia nemokamai dalyvauti žaidime „Vienuolynų lobynai“ (bus prizų)
13.00 val. Ekskursija šeimoms. Bažnytinio paveldo muziejuje, Šv. Mykolo g. 9. Ekskursijos tema: „Vienuolynų paslaptys“. Renginys nemokamas, siūloma išankstinė registracija tel. +370 686 68688
18.00 val. Šv. mišios Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje, Maironio g. 10

Pasidalinkite su kitais!