Vedų kultūra Lietuvoje

Ašvieniai

Dažno keliautojo akį džiugina tradiciniai lietuviški namai, papuošti dviejų arklių galvomis. Galima pamanyti, kad tai tik paprasta ornamentika, bet iš tikrųjų ji slepia užuominas apie tai, kaip giliai Lietuvoje įsišaknijusi Vedų kultūra.

Senovės lietuviai, puoselėję Vedų kultūrai artimas vertybes, garbino Ašvienius, dieviškus arklius dvynius, giminystės ryšiais susijusius su deive Ūsine. Pasakojama, kad šie arkliai traukia saulės vežimą per dangų. Ir šiandien lietuviai tęsia tradicijas, puošdami stogus dieviškųjų brolių dvynių simboliu, kad namai būtų apsaugoti.

Ašviniai - saulės dievo Sūrjos vaikai

Ašviniai – saulės dievo Sūrjos vaikai

Vedų kultūra Indijoje vis dar gyva ir išsaugota. Čia dieviškieji dvyniai arkliai žinomi kaip Ašviniai (snkr. Ashvins) – saulės dievo Sūrjos (snkr. Surya) vaikai. Juos iškviečia deivė Uša (liet. atitikmuo – Aušrinė; snkr. Ushas). Broliai arkliai pasirodo kaip rytinė ir vakarinė saulės šviesa; paprastai juos vadina Nasatja (malonus, paslaugus; snkr. Nasatya) ir Dasra (skleidžiantis žinojimą). Nasatja ir Dasra praktikuoja ajurvedą, yra pusdievių gydytojai. Dėl to žmonės jų atvaizdais puošia namų stogus, kad ten gyvenančios šeimos būtų sveikos. Geriausiai šie broliai žinomi dėl to, kad apdovanojo karalių Pandu dieviškaisiais dvyniais – Nakula ir Sahadeva. Nakula, Sahadeva, kartu su Judhištira (snkr. Yudhisthira),  Bhima ir Ardžuna yra garsieji Pandavai, aprašyti „Mahabharatoje“.

Lietuvių kalba yra senovinė, daug ką lingvistiškai paveldėjusi iš sanskrito (Europos motininės kalbos). Štai keli jų lingvistinio panašumo pavyzdžiai:

Ašva (liet.) ir ashva (snkr.) – arklys;

Dievas (liet.) ir Devas (snkr.) reiškia dievus, „spindinčiuosius“;

Dūmas (liet.) ir dhumas (snkr.);

Sūnus (liet.) ir sunus (snkr.);

Vyras (liet.) ir viras (snkr.);

Padas (liet.) ir padas (snkr.);

Ugnis (liet.) ir agnis (snkr.);

Vilkas (liet.) ir vrikas (snkr.);

Ratas (liet.) ir rathas (snkr.);

Senis (liet.) ir sanas (snkr.);

Dantis (liet.) ir dantas (snkr.);

Naktis (liet.) ir naktis (snkr.)

Pastatas su Vedų kultūrą menančia ornamentika

Pastatas su Vedų kultūrą menančia ornamentika

Anglosaksų tradicijoje taip pat yra pasakojama apie du vokiečių brolius Hengistą (reiškia „Eržilas“) ir Horsą („Arklys“), kurių armijos nukariavo Britaniją. Yra manančių, kad tai Vedų kultūros arklių dvynių žymė. Panašiai kaip ir Lietuvoje, visoje Vokietijoje rasite ta pačia tradicija (arklių galvomis) papuoštus stogus. Taip pagerbiami Hengistas ir Horsas.

Kai kitą kartą keliausite per Europą ir pamatysite šias arklių galvas ant stogų, nusišypsokite ir prisiminkite jų ryšius su gilias Vedų šaknis turinčia Europos praeitimi.

Parengta pagal straipsnį „The Vedic People of Lithuania“, publikuotą puslapyje „IndiaDivine.org“