Vaiko vystymasis ir religinis bei moralinis auklėjimas (VII dalis)

photo-1525447153550-9b38670d8fcc

Anksčiau rašėme…

Indigo vaikai.

XX a. pabaigoje vaikams apibūdinti imta vartoti nauja sąvoka: indigo vaikai. Sparčiai daugėja knygų ir straipsnių, ypač anglų kalba, apie vadinamuosius indigo vaikus. Kas jie?

Visų pirma reikia pasakyti, jog indigo vaikams tinka ar priskiriamos viena ar net kelios „diagnozės“, suminėtos trečioje dalyje: Hiperaktyvūs ir dėmesio nesukaupiantys vaikai.  Apie juos sakoma, kad tai ypatingų gabumų vaikai, tačiau nenuspėjami, „sunkūs“, nesuvaldomi, maištaujantys. Vienintelis dalykas, su kuo sutinka visi rašantys apie indigo vaikus yra tai, kad su vaikais nebegalima toliau elgtis taip, kaip elgiamės iki šiol. Reikia kardinalių permainų auklėjimo ir švietimo srityje. Kai patenkinsime pagrindinius vaiko poreikius ir leisime jiems būti vaikais, paslaptingieji indigo vaikai „išnyks“ savaime kaip ir „atsirado“. Indigo vaikai tai tos pačios problemos – netinkamo elgesio su vaikais – kitoks įvardijimas.

Pedagogas – praktikas S. Harisonas (S. Harrison) knygoje „Laimingi vaikai“ rašė: Susiklosčiusi švietimo sistema žaloja vaikus. Vaikai gimsta su įgimtu potraukiu mokytis, bet juos suvaro į mokyklą, mažai kuo besiskiriančią nuo kalėjimo, verčia sėdėti nepatogiose kėdėse ir įsiminti siaubingą kiekį nesusietos informacijos. (…) Šiandieninės mokyklos beveik neužsiima mokymu, jos kontroliuoja, diegia ideologijas ir ardo vaiko dvasią. Atimdami iš vaikų mokymosi laisvę, mes pažeidžiame prigimtinį vaikų žingeidumą, pakeisdami jį mechanišku kalimu ir dvasios skurdu.

Aleksandras Žarskus 

Vydija.lt