Tu

photo-1496887581365-9afc1c3adf4d

TU,

kursai ateini,

kai mano širdis skęsta

nevilties jūroje

nusiminusi ir dejuojanti,

arba palinkusi prie nakties upės

linguoja nebylų skausmą,

arba kai, ašaroms išdžiūvus,

kiekviename reiškiny mato vien

klausimą

Ir tik Tu, tik Tu žinai atsaką,

bet tyli, laukdamas,

kol aš pati jį sušnibždėsiu.

 

Gintvilė

Vydija.lt