Tikrosios žinios

hoses-1033601_960_720

Santykinės, reliatyvios žinios (tokios, kaip fizikos ar chemijos mokslai) laikui bėgant gali pasenti ir keistis. Mokslininkai, pasitelkę savo netobulas jusles, stengiasi paneigti vienas netobulas reliatyvias žinias ir jas pakeisti kitomis, geresnėmis, bet lygiai taip pat netobulomis ir reliatyviomis žiniomis. Tačiau „Bhagavad-Gita“ – kitokia. „Bhagavad-Gitoje“ pateiktos absoliučios žinios, kurias išsakė Absoliuti Asmenybė, Šri Krišna, Aukščiausias Dievo Asmuo – tas, kurio juslės yra tobulos. Šias žinias, Jo Paties teigimu („Bhagavad-Gita“, 4.1), prieš šimtą dvidešimt milijonų metų Jis perdavė Vivasvanui.

Šiandien tos pačios nepakitusios žinios yra prieinamos ir mums. Taigi, „Bhagavad-Gita“ – tai raja vidya, visų mokslų valdovė. Jos nepakeičia laikas, vieta ir aplinkybės.

Nepaisant mokslo ir technologijų pasiekimų, žmonės kaip ir anksčiau gimsta, sensta, serga ir miršta, nes jokia mokslinė pažanga niekada neišspręs šių problemų. Žmogui tik gimus jo karma nulemia džiaugsmus ir kančias, kuriuos jam teks patirti, ir niekas to neišvengs, jei neatsiduos Viešpačiui.

Visi šiuolaikiniai elektroniniai prietaisai – mobilūs telefonai, kompiuteriai, televizoriai ir t. t. – be abejo suteikia daug patogumų mūsų kūnams ir juslėms, tačiau jie neišgelbėja nuo kančių. Kančia dabar įgavo streso, depresijos, nepilnavertiškumo kompleksų, laukinės konkurencijos, psichikos ligų ir kitas formas, kurios yra dar skausmingesnės.

„Bhagavad-Gitoje“ paaiškinta, kaip spręsti problemas, ir tai ypač aktualu šiais laikais. Todėl viso pasaulio žmonės – indai, amerikiečiai, europiečiai ir kiti – vertina ir pripažįsta Krišnos sąmonės procesą. Tie, kas pasuka Dievo sąmonės keliu, ne tik palengvina savo kančias, bet ir suvokia tikrąją egzistencijos prasmę.

„Bhagavad-Gita“ pakylėja asmenybę aukščiau kastų, religijos, rasės, tautybės, kalbos, amžiaus, išsilavinimo, laiko, vietos bei aplinkybių. O svarbiausia – ji padeda užmegzti ryšį su Šri Krišna, sekant Jo dieviškais nurodymais, kurie teikia sielai amžiną naudą.

Dhirašanta Gosvamis

Redagavo Lina Šimelionytė