Tikroji religija

Tikroji religija – tai Viešpaties šlovinimas. Šlovinkime Jį – šlovinkime skirtingose tradicijose, eidami skirtingais dvasiniais keliais, tiesiog šlovinkime. Visų religijų šventieji ir dvasiniai mokytojai sutaria, kad netgi labiausiai tarpusavyje besiskiriantys keliai turi bendrą pagrindą – tai kelias pas Dievą. Tai vienija visas religijas. Kai Viešpats atskleidžia Save nuoširdžiai Jo beieškančiam tikinčiajam, visi religijų skirtumai nublanksta tarsi iliuzijų šydas. Telieka viena tiesa – Meilė ir Atjauta. Kad ir kokiu keliu žengiate pas Dievą, kad ir kokia kalba meldžiatės, tiesiog tęskite tai. Šiame kelyje nėra praradimų.

“Tu ir aš – vieno tikėjimo vaikai. Skirtingos religijos – tai pirštai vienos Aukščiausiosios Asmenybės rankoje. Jis tiesa savo ranką, siūlydamas sielos pilnatvę visiems, kurie jos ieško.” Kahlil Gibran (žymus poetas, filosofas)

Vaizdo įrašą sukūrė, režisavo ir montavo Евгений Койнов. Muzikos autorė – Яна Жарова. Vokalas: Антонина Шашкова, Наталья Сколова, Виталий Сколов, Марина Игошина, Евгений Койнов. Aranžuotė: Вячеслав Сайдаль.

Šaltinis: Vk.com