Tikras pasninkas

photo-1522411927694-9155822f139d

Tikras pasninkas taip pat gali būti šventės metas.
Pasninkas gali būti tas laikas, kai tu gali:

Susilaikyti nuo kitų teisimo –

Švęsti Kristaus buvimą juose.

Susilaikyti nuo skirtumų akcentavimo –

Švęsti viso gyvenimo vienybę.

Susilaikyti nuo tariamos tamsos –

Švęsti šviesos tikrovę.

Susilaikyti nuo liguistų minčių –

Džiaugtis gydančiąja Dievo jėga.

Nekalbėti niekinančių žodžių –

Džiaugtis tyrinančiais žodžiais.

Susilaikyti nuo nepasitenkinimo –

Švęsti dėkingumą.

Susilaikyti nuo pykčio –

Švęsti kantrumą.

Susilaikyti nuo pesimizmo –

Švęsti optimizmą.

Susilaikyti nuo nerimo –

Gėrėtis Dievo Apvaizda.

Susilaikyti nuo priekaištų –

Švęsti pripažinimą.

Susilaikyti nuo neigimo –

Džiaugtis pritarimu.

Susilaikyti nuo nuolatinės įtampos –

Švęsti nuolatinę maldą.

Susilaikyti nuo priešiškumo –

Švęsti nesipriešinimą.

Susilaikyti nuo nuoskaudų ir kartėlio –

Švęsti atleidimą.

Susilaikyti nuo rūpinimosi savimi –

Švęsti gailestį kitiems.

Susilaikyti nuo asmeninio teisumo –

Švęsti visuotinę tiesą.

Susilaikyti nuo baimės –

Švęsti viltį.

 Susilaikyti nuo mieguistumo –

Švęsti entuziazmą.

Susilaikyti nuo įtarumo –

Laikytis tiesos.

Susilaikyti nuo minčių, kurios silpnina –

Džiaugtis pažadais, kurie įkvepia.

Susilaikyti nuo liūdesio šešėlių –

Švęsti giedrią saulę.

Susilaikyti nuo tuščių plepalų –

Švęsti tikslingą tylą.

Susilaikyti nuo slegiančių problemų –

Švęsti stiprinančią maldą.

Vydija.lt