Tikėjimo išbandymas

jesus-644194_960_720

Sykį vienas Jėzaus mokinys sunkiai susirgo ir jokie vaistai jam nepadėjo. Jėzus paliepė ligoniui: „Privalai daug dienų pasninkauti“. Kiti Kristaus pasekėjai mąstė: „Kaip jis taip gali? Manėme, kad Jėzus gailestingas, bet dabar jis verčia ligotą žmogų badauti“.

Po kelių pasninko dienų sergantis žmogus dar labiau sulyso ir nusilpo. Jėzus atnešė jam taurę šilto pieno su medumi ir trupučiu sviesto. Jis kreipėsi į ligonį: „Išsižiok“. Šis kaip mat pajuto palengvėjimą ir apsidžiaugė galėsiantis pasisotinti. Kai tik taurės kraštas palietė ligonio lūpas, Jėzus tarė: „Negerk. Čia tavo išbandymas“. Žmogelis giliai tikėjo Mokytojo nurodymais, todėl susilaikė ir neatsigėrė. Galima tik įsivaizduoti, kaip po ilgo badavimo jį masino saldus pieno aromatas.

Rodės, kad ligonis tuoj mirs iš bado, tačiau Jėzus kartojo: „Būk išsižiojęs, bet negerk“. Tie, kurių tikėjimas buvo tvirtas, žinojo: kad ir ką Jėzus sakytų, viskas išeis tik į gerą. Jie kantriai laukė, kuo baigsis ši pamoka. Tačiau kiti prarado tikėjimą, pasitraukė ir niekada nesugrįžo.

Ilgą laiką taurė su pienu stovėjo prie pražiotos ligonio burnos. Nelaimingasis ilgai sirgo ir joks maistas nesuteikdavo jam jėgų.

Praėjo maždaug pusvalandis ir iš ligonio burnos išlindo kaspinuotis. Kirminas lindėjo sergančiojo skrandyje ir suėsdavo viską, kuo vargšas žmogus maitinosi. Kai ligonis liovėsi valgęs, kaspinuotis irgi badavo, todėl, visų nuostabai, išlindo susiviliojęs pieno kvapu.

Jėzus paėmė kirminą, nusviedė jį kuo toliausiai ir tarė: „Dabar gali išgerti pieną. Tu sekei mano nurodymais, todėl šis nektaras pagydys tavo kūną ir dvasią.“

glass-1379877_960_720

Dhirašanta Gosvamis

Redagavo Lina Šimelionytė

Pasidalinkite su kitais!