Asmeniškai prisidėti prie terorizmo mažinimo

holding-hands-752878_640

Klausimas: Kaip kiekvienas iš mūsų asmeniškai galime padėti išspręsti terorizmo problemą?

Radhanatha Svamis:

Terorizmas gimsta iš ego. Kovos ir nesutarimai kyla tuomet, kai suvokiame tik religijos įstatymų abėcėlę, o dvasią, prasmę, kurią ji slepia, ignoruojame. Vienybę ir brolybę pasieksime tik tada, kai peržengsime išorinius skirtumus ir susitelksime į visų didžiųjų tradicijų esmę. Kiekvienos religijos esmė – tai nuoširdumas valant savo širdis ir auginant nuolankumą – gerbiant kiekvieną gyvąją esybę kaip Viešpaties vaiką. Turime mokyti jaunus žmones šių universalių principų, nes jie ugdo mūsų meilę Dievui ir kiekvienai gyvai būtybei kaip Jo vaikui. Dievas yra vienas, tik žinomas daugybe skirtingų vardų. Jei suvoksime ir įtvirtinsime savo gyvenime šią realybę, galėsime išvystyti pagarbą kiekvienam religiniam keliui.