Tarp didžiųjų pasaulio šalių nuolat vyksta rungtynės, kas geresnę ginkluotę pasauliui parodys

photo-1533045812573-97218e72dd28

Kiekviena šalis bando pranokti kitą tiek ekonomika, tiek pramone, tiek technikos pasiekimais. Tai vadinama šiuolaikine pažanga – kas geriausią ginklą išras, kuris efektyviau galės sunaikinti gyvybę žemėje, tas ir valdys pasaulį.

Mokslas dabar sukoncentruotas į dirbtinio intelekto atradimą, ir kiekvienas save gerbiantis mokslininkas puola į ekstazę, kai tik pavyksta kažkaip priartėti prie dirbtinio intelekto įdiegimo kasdieniniame gyvenime. Tačiau ar šiuos pasiekimus galima būtų pavadinti pažanga? Vedose pateikiamas kita pažangos apibrėžimas. „Šrimad Bhagavatam“ (senovinis Vedų šventraštis, apreikštas maždaug prieš 5000 metų) teigiama:

Aukščiausia veikla [dharma] visai žmonijai yra ta, kuria galima pasiekti meilės atsidavimo tarnystę transcendentiniam Viešpačiui. Tokia atsidavimo tarnyba turi būti nemotyvuota ir nepertraukiama, kad visiškai patenkintų sielą.

„Šrimad Bhagavatam“ (1.2.6)

Šiame posme pateikiama visiškai revoliucinė idėja, metanti iššūkį šių laikų pažangos vertybėms. Dabartiniais laikais pažanga, apskritai paėmus, matuojama pagal tai, kuri šalis turi galingesnius ir tobulesnius ginklus ir kurios perkamoji galia didesnė. Tačiau „Šrimad Bhagavatam“ šiuolaikinei visuomenei pateikia visiškai kitą požiūrio tašką – norint suprasti, kiek žmonija pažengusi, reikia patikrinti, kiek žmonių užsiima veikla, kuri gali padėti pasiekti meilės atsidavimo tarnystę transcendentiniam Viešpačiui. Kai visuomenė užsiima atsidavimo tarnyste, pasaulyje natūraliai įsivyrauja taika, nes visų ginčų priežastis – pavydas, o kai žmogus su meile ir atsidavimu pradeda tarnauti transcendentiniam Viešpačiui, jis savaime atsikrato pavydo ir geismo. Atsidavimo tarnystės, arba bhakti jogos, prigimtis tokia, kad ji patenkina sielą, suteikia begalinio, amžino džiaugsmo pojūtį. O kai žmogus viduje patenkintas, jis pasidaro ramus ir išsilaisvina nuo bet kokio širdyje esančio purvo. Taigi mūsų tikrieji priešai yra ne Rusija, ne Amerika, ne Kinija ir ne Pakistanas, o geismas, pavydas, iliuzija, beprotybė, baimė ir kitokio pobūdžio neišmanymas. Visi karai ir nesantaika pasaulyje vyksta vien dėl to, kad valdžios atstovus veikia šios nemalonios ypatybės, kurios išplinta iki valstybinio ar net pasaulinio lygio. O ginklas galintis nugalėti šiuos priešus yra šastra. Žodis šastra turi dvi pagrindines reikšmes: galingas ginklas arba žinojimo raštas (šventraštis).

Taigi norint įveikti visuotinį neišmanymą, reikia individualiai labai giliai studijuoti ir savo gyvenime pritaikyti šastras, šventraščius, mokančius užsiimti aukščiausia veikla, atsidavimo tarnyba, ir dalintis gautomis realizacijomis su žmonėmis, kuriems tai įdomu. Tai yra galingiausias ginklas, galintis įveikti visus vidinius priešus ir padedantis išlikti švariam lyg lotoso žiedas, nepaveiktas šio amžiaus teršiančios aplinkos.

Druvanatha Das