Susipažinkime – Vedų astrologija

esoteric-652641_640

Kas yra Vedų astrologija?

Vedos – pirmieji rašytiniai žmonijai žinomi žinių šaltiniai, užrašyti prieš 5 000 metų. Jas užrašė Vjasadeva. Pirminė Veda buvo viena, bet paskui ją padalino į keturias dalis: Rigvedą, Samavedą, Yajurvedą ir Atharvavedą. Vedų astrologija, dar kitaip vadinama Džjotiš (išvertus reiškia – Vedų akys), yra Rigvedos dalis. Šis mokslas paaiškina: kokią įtaką Visatos dėsniai turi žmogaus vystymuisi; kokios planetos veikia žmogaus charakterį bei likimą; kokias savybes žmogus atsinešė iš praeitų gyvenimų ir kokios užduotys jo laukia šiame gyvenime. Vedų astrologai konsultuoja žmones tokiais klausimais kaip: profesinės veiklos pasirinkimas, silpnosios ir stipriosios charakterio savybės, gyvenamosios vietos ar šalies pakeitimas, amžiaus krizės, dvasinė praktika, tiesos paieškos, palankių datų svarbiems darbams ir gyvenimo įvykiams nustatymas.

Kuo Vedų astrologija gali būti naudinga?

Vedų astrologija nuo pat pradžių buvo naudojama nustatyti tinkamiausią laiką svarbiems įvykiams: vaiko pradėjimui, pamatų ir namo statymui, verslo sandoriams, santuokai, kelionėms, ūkininkavimui ir augalų sodinimui. Visais šiais atvejais kvalifikuotas Vedų astrologas gali parinkti tinkamiausią laiką. Jeigu jūs gausite teisingą patarimą ir juo pasinaudosite, tai jūsų likimas gali susiklostyti išties palankiai. „Prarabdha“ karma, tai – „išreikšta“ karma. Pagal šią karmą, tam tikri įvykiai turi pasireikšti mūsų gyvenime, bet mes juk ne visada norime apie juos sužinoti, ypač jei tai blogos naujienos. Mus labiau domina kaip išvengti neigiamų įvykių arba bent jau kaip sušvelninti jų poveikį, dėl to reikalingas įkvėpimas, o ne bauginimas. Vien tik mūsų ateities nusakymas, pačios problemos neišspręs, todėl astrologas, į kurį kreipiamės, turėtų išmanyti ne tik astrologiją, kuri yra Vedų dalis, bet ir pačias Vedų išvadas, kurios padėtų žmogui išspręsti visų problemos šaknį. Taigi, vien tik ženklų aiškinimas žmones dar labiau suklaidina.

 Kaip veikia Vedų astrologija ir kuo ji skiriasi nuo Vakarų astrologijos?

Vakarų astrologija remiasi kintamu tropiniu zodiaku, o Vedų – žvaigždiniu, nekintamu. Ką tai reiškia? Dabar žemės ašies posvyris yra pasislinkęs 23 laipsniais, o tai reiškia, kad prie zodiako ženklų, kuriuos mes žinome, reikėtų pridėti 23 dienas, tam, kad suprastume, pavyzdžiui, kada Saulė tiksliai įeina į Skorpiono ženklą. Dauguma Vakarų astrologijos populiariųjų šaltinių remiasi Kvaldakalamiejaus – Vakarų astrologijos „tėvo“ skaičiavimais, kurie buvo padaryti apytiksliai prieš 2 500 metų, tačiau per tą laiką žemės kampas pasislinko, todėl skirtumas tarp anų laikų skaičiavimų ir dabartinių yra 23 laipsniai. Taigi, šiuose skaičiavimuose yra daug netikslumų. Dar vienas skirtumas – zodiako ženklo vieta, kadangi Vakarų astrologija atsižvelgia į tai, kokiame ženkle yra Saulė, o Vedų – kur yra Mėnulis. Tai reiškia, jog jeigu bus neteisingai apskaičiuotas gimimo laikas, tai ir astrologo prognozės bei skaičiavimai bus klaidingi.

Vedų astrologiją sudaro šeši skyriai. Pirmas – „Matematika“. Jame aprašoma kaip atlikti tikslius skaičiavimus, tačiau nustatyti tikslų gimimo laiką – pakankamai sudėtinga. Antras skyrius – „Astronomija“, tai planetų ir žvaigždynų išsidėstymai bei prognozuojamoji astrologija. Trečias – „Chorarinė astrologija“ (Prašna), kada į žmogus užduotą klausimą yra atsakoma pagal klausimo uždavimo laiką ir aplinkybes. Ketvirtas – „Muhurta“, tai – palankaus laiko svarbiems darbams ar įvykiams nustatymas. Šeštas – „Upaja“, tai – rekomendacijos, kuriomis remiantis galima susilpninti negatyvios arba pastiprinti palankiosios karmos veikimą.

Ką gali Vedų astrologas?

Patyręs astrologas gali paaiškinti žmogui: kodėl jis atsidūrė vienoje ar kitoje situacijoje bei duoti patarimus, kaip iš jos išeiti; kokie elgesio principai padės pakoreguoti jo likimą; kokiais „instrumentais“ naudotis, kad gyvenimas taptų efektyvus. Tačiau būna ir nekvalifikuotų astrologų, kurie nesupranta karmos dėsnių ir žmogui aiškina, ne jo elgesio padarinius, o savo žinias apie astrologiją.

Vedų astrologas – tai specialistas, kuris padeda žmogui atverti jo potencialą. Jis gali numatyti žmogaus gebėjimų ribas ir nukreipti jį tinkama linkme tam, kad žmogus neeikvotų savo energijos toje srityje, kurioje jo galimybės yra ribotos.

Vedų astrologas neturėtų bauginti žmonių savo turimomis žiniomis (dėl jų ateities) bei naudotis savo užimama padėtimi siekdamas pasipelnyti. Žmogui reikėtų padėti pasiekti dorybės energiją. Paaiškinti, kad jis yra neišmanymo ir aistros energijų įkaitas, nes tokios žinios išties keičia gyvenimą.

Kokie būna astrologų tipai?

Brahmaniško arba mokytojo–išminčiaus tipo astrologai yra tie, kurie stengiasi padėti žmogui keisti mąstymo kryptį ir pasaulėžiūrą (Jei negali pakeisti situacijos, keisk požiūrį į situaciją). Jie padeda suvogti, jog žmogus pats turėtų prisiimti atsakomybę už savo pasirinkimus, kadangi žmonės yra linkę kreipiasi į astrologus palaiminimo, norėdami atsikratyti savo sprendimo atsakomybės. Vedų astrologas turėtų paaiškinti žmogui jo pasirinkimo pasekmes. Tikras Vedų astrologas labiau pergyvena dėl kitų žmonių, o ne dėl savo ateities.

Vadovo tipo astrologui astrologija yra kaip hobis, kuris padeda jam kontroliuoti žmones ir gauti praktišką naudą savo projektams. Toks astrologas daugiausiai pergyvena dėl savo dabarties.

Verslininko tipo astrologas užsiima reklama, todėl dažniausiai kalba tai, kas patinka žmonėms tokiu būdu juos pritraukdamas. Verslininko tipo astrologai stengiasi padaryti taip, kad žmogus be konsultacijos neišgyventų. Jie gali šmeižti savo konkurentus. Dažnai sugalvoja įvairių strategijų, kuriomis vadovaudamiesi stengiasi išvilioti pinigus. Dažniausiai tai astrologai, kurie sprendžia savo, o ne kitų žmonių problemas.

Darbininko tipo astrologui astrologija yra būdas išsiskirti iš kitų. Tokie astrologai dažniausiai būna patys neišsprendę savo problemų. Jie gali turėti žalingų įpročių ir mėgti kritikuoti kitus savo srities žinovus. Profesionalas – niekada nekritikuoja kitų specialistų.

Kokio astrologo ieškoti?

Profesionalus Vedų astrologas studijuoja karmos įstatymus, kad galėtų paaiškinti žmogui patį trumpiausią kelią į laimę. Jeigu jis supranta, su kokia karma žmogus pas jį atėjo, tai gali jam paaiškinti, kaip tinkamiausiai pasielgti esamoje situacijoje. Šiuolaikiniam žmogui retai norisi klausytis apie tai, ką reikia keisti savyje, todėl dažnai jam įdomiau klausytis apie savo likimą, bet ne apie tai, kaip keisti save, o juk tik tokiu būdu galima pakeisti savo likimą.

Profesionalus Vedų astrologas puikiai supranta, kaip gali klostytis įvykiai vienoje ar kitoje situacijoje. Jis tiesiog žino karmos įstatymus, kurie nėra labai sudėtingi. Juk kiekvienas gali nusakyti, kas gali atsitikti, jeigu žmogus išvažiuos į gatvę nežinodamas eismo taisyklių. Taip Vedų astrologas, žinodamas karmos įstatymus, duoda žmogui patarimus, kurie jam leidžia suprasti gyvenimo taisykles. Vedų astrologas padeda žmogui nugalėti nežinią, kuri dažniausiai ir yra kančios priežastis. Ko gero ne vienas yra sau pasakęs tokius žodžius: „… ech, kad būčiau žinojęs anksčiau“.

Žmogus, kreipdamasis į Vedų astrologą, turėtų suprasti, kad visos gyvenimo problemos vyksta tik dėl jo paties neteisingų veiksmų. Žmogus taip pat turėtų suvokti, kad jis susiduria su problemomis tam, jog jų nebekartotų ir išmoktų likimo siųstas pamokas. Savo likimą pakeisti išties nelengva, bet mes jau šiandien galime pradėti keisti savo elgesį ir tuomet sulauksime tikrai pozityvaus rezultato.

Parengė Egidijus Gubinas, Gubinas.lt