Sumanus ministras

elephant-702307_640

Prieš daugelį šimtmečių Indijos imperatoriaus Akbaro rūmuose svarbiausiu ministru buvo paskirtas Birbalas. Jis garsėjo savo išmintimi ir humoro jausmu, bet kiti dvariškiai pavydėjo jam išaukštintos padėties.

Vieną dieną imperatoriaus ausis pasiekė pavydžios dvariškių apkalbos. Jie guodėsi, esą jie sunkiai dirba, o Birbalas kiauras dienas sėdi nieko nenusitverdamas. Bet kuris iš jų dirbtų kur kas geriau už tokį dykaduonį.

Akbaras mėgino paaiškinti, kad norint tapti pirmuoju patarėju, reikia turėti ypatingų sugebėjimų. Tačiau tai neįtikino dvariškių. Tada valdovas pasišaukė savo karališką dramblį ir pranešė visam dvarui: „Noriu jus išbandyti. Tą, kuris tiksliai pasakys, kiek sveria šis dramblys, paskirsiu savo pirmuoju ministru.“

Birbalo varžovai nežinojo nuo ko pradėti. Jie kasėsi pakaušius ir sutrikę žvilgčiojo vienas į kitą. Po to susibūrė krūvon ir ėmė tartis. Galiausiai rausdami iš gėdos jie kreipėsi į imperatorių: „Valdove, tai neįmanoma.“

Akbaras atsisuko į Birbalą. „Ar tu gali įvykdyti šią užduotį?“ „Žinoma, jūsų Didenybe.“ Ir jis nusivedė dramblį į šalį.

Kai Birbalas išnyko iš akių, vienas jo priešų drąsiai išrėžė: „Jei nė vienas iš mūsų nesumąstė, kaip tai padaryti, ką jis vienas teįstengs?“ Pasigirdo pritariantis murmėjimas, bet imperatorius tylėjo.

Po valandos Birbalas grįžo ir pareiškė: „Dramblys sveria 4 922 svarus“. Kiti ministrai net išsižiojo ir nepasitikėdami išpūtė akis. Jie ėmė šnibždėtis: „Jis tiesiog išgalvojo šitą skaičių… Jis meluoja, ne kitaip.“

Tada imperatorius paklausė Birbalo: „Iš kur sužinojai dramblio svorį? Gal turi milžiniškas svarstykles?“ „Ne, jūsų Didenybe. Dramblys per sunkus, kad jį taip pasvertum. Aš nusivedžiau jį prie upės, įlaipinau į valtį ir pažymėjau, kiek valtis įgrimzdo į vandenį. Po to išlaipinau dramblį į krantą ir sukroviau valtin maišus su grūdais. Jau žinojau, kiek sveria kiekvienas maišas. Kai valtis įgrimzdo į vandenį tiek pat, kiek ir prieš tai, aš suskaičiavau joje sukrautus maišus. Šitaip galėjau apskaičiuoti dramblio svorį.“

Imperatorius atsisuko į savo dvariškius ir juos įspėjo: „Dabar supratote? Tas, kuris iš tikrųjų yra sumanus, mažomis pastangomis nuveikia daugiau nei kiti. Birbalas vertas būti mano pirmuoju ministru.“

Ir visiems teko tai pripažinti.

Dhirašanta Gosvamis