Skyrybos ir santykiai

divorce-619195_640

Kai šeimyniniai santykiai klostosi prastai, pirmoji į galvą ateinanti mintis – skyrybos. Bet ar kada nors pagalvojote, jog galbūt jūsų charakteris nesutapo su jūsų senelių, tėvų ar vaikų charakteriais, ar dėl to ieškosite naujų senelių, tėvų arba vaikų? Tačiau dėl kokių priežasčių mes taip elgiamės santykiuose, kuriuose nesutampa mūsų ir sutuoktinio charakteriai? Viena iš priežasčių, tai tiesiog nežinojimas, kaip pasireiškia moteriškoji ir vyriškoji energijos. Krizės santykiuose reikalingos tik tam, kad mes kartu kažko išmoktume, o ne tam, kad įskaudintume vienas kitą ar išsiskirtume.

Dėl kokių priežasčių nesusiklosto santykiai tarp vyro ir žmonos?

Skyrybos gali įvykti dėl daugelio priežasčių, tačiau mes patys turime pasirinkti, kaip pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje. Netgi mūsų delnuose gali būti ženklai bylojantys apie kelias santuokas, bet viskas priklauso nuo to, kokį sprendimą mes priimsime vienoje ar kitoje situacijoje. Dažniausiai tokiose situacijose nevertėtų priimti greito sprendimo. Pagalvokite ne tik apie save, bet ir apie savo vaikus. Konsultacijose tenka išgirsti, jog antroji santuoka nusisekė labiau nei pirmoji, tačiau kas daugiausiai išlošia iš tokio sandorio? Gerai, jeigu nėra vaikų, bet jeigu jie jau yra, tai dažniausiai apie juos niekas nepagalvoja. Žinoma, gyvenime būna įvairių situacijų, tad aptarkime galimus problemų sprendimo būdus.

Dažniausia problema šeimyniniuose santykiuose yra ne visiškai teisingas laimės suvokimas. Laimę santykiuose mes dažnai suprantame skirtingai, todėl tai gali tapti skyrybų priežastimi. Dažnai laimę šeimoje žmonės suprantą kaip gerą seksą. Paprastai tokie žmonės susipažįsta naktiniuose klubuose ar kitose panašiose vietose, kur pažintis įvyksta ne visai blaivioje būklėje. Šiame pasaulyje žmogui nuolat kažko trūksta ir iš pradžių tai pasireiškia kaip alkis, po to ateina sotumas, dar vėliau – persivalgymas ir galiausiai neapykanta ir atmetimas. Todėl, jeigu santykiai yra kuriami dėl trūkumo, o ypatingai dėl aistros trūkumo, tai jau nuo pat pradžių jie yra nesėkmingi, nes partneris po kurio laiko pasisotins ir nusibos. Tokiuose santykiuose nesėkmę užtikrina jau pats neteisingas išsikeltas tikslas, todėl siekiant kurti santykius vertėtų ieškoti kitokio motyvo, o ne tik kūniškos laimės.

Ką apie santykius vertėtų žinoti vyrams ir moterims, kad išvengtume skyrybų?

Ko reikia moterims? Visų pirma reikėtų suvokti, kad vyrų ir moterų psichikos yra skirtingos. Moterims reikia pagarbos bei supratimo. Vyras turėtų visų pirma pasirūpinti savo moterimi, o tik paskui kitomis. Moteriai reikalingas patikinimas, kad viskas bus gerai, kadangi moterys į viską reaguoja kur kas jautriau. Moteriai reikia garantijų, kad vyras yra jos. Jai reikia, kad vyras ją išklausytų bent jau penkiolika minučių kasdieną. Ir ne tik išklausytų, bet ir suprastų. Moteriai vyras turėtų atstoti mamą, nes ja     i labai svarbu jaustis saugiai.

Moterys turėtų žinoti, kad vyrams reikia pasitikėjimo jais ir švelnių žodžių. Jei vyras ilgą laiką kažko nepadarė, tai moteris gali jam apie tai švelniai priminti, na, žinoma, būna situacijų, kai vyras labai ilgai kažko nepadaro. Vyrams reikia pripažinimo ir įvertinimo. Jiems reikia, kad moteris būtų pakanti ir nuolanki. Vyrus reikia padrąsinti. Moteris energetiškai yra stipresnė už vyrą, dėl to savo emocijomis gali prislopinti jo entuziazmą, todėl jam reikia būti stipriam. Vyrui reikia turėti tikslą ir labai palanku turėti mokytoją.

Santykiuose labai svarbu žinoti, kad:

Dažnai skyrybos įvyksta dėl paprasčiausio nežinojimo apie skirtingas vyro ir moters energijas. Moteriai labai svarbu yra išmokti klausyti savo vyro ir nustoti su juo ginčytis. Jeigu moteris to padaryti negali, reiškia, jos karma yra sunki ir dar neatidirbta. Tokiu atveju moteris turėtų stengtis ugdyti teigiamas savo charakterio savybes. Rekomenduojama moteriai nekritikuoti savo vyro ir neakcentuoti jo trūkumų. Moteris – tai švelnumas, kantrybė, skaistybė. Vyro sėkmė, jo veikloje, priklauso nuo to, kokia moteris yra šalia jo. Jeigu moteris mokysis tapti mylinčia ir kantria, tai vyras niekada jos nepaliks. Vyras yra tas, kuris rūpinasi ir saugo. Moteriai labai svarbu, kad jos vyras būtų jai dėmesingas. Vyro tikslas turėtų būti savo geriausias savybes panaudoti dėl kitų. Jeigu jis gyvens tik dėl to, kad patenkintų savo pirminius norus, jis praras energiją ir gali susirgti psichinėmis ligomis.

 Vyriškų ir moteriškų savybių suvokimas santykiuose gali padėti išvengti skyrybų

Labai dažnai kyla konfliktai dėl nežinojimo, kokios savybės yra vyriškos, o kokios moteriškos. Vyriška ir moteriška energijos – skirtingos, todėl jeigu jos neveikia tinkamai arba veikia priešingai – įvyksta konfliktai.

Bebaimiškumas – vyriška savybė. Dažniausiai, jeigu moteris yra bebaimė, tai vyras būna bailesnis. Jei šeimoje šią savybę turi moteris, o ne vyras, tai moteris turėtų stengtis įkvėpti vyrą, sakyti jam, kad jis stiprus, drąsus, tuomet jis pamažu gali išsiugdyti šią savybę.

Savikontrolė – vyriška savybė. Jei vyras kontroliuoja savo emocijas, tai ir moteris bus rami. Jei vyras nekontroliuoja emocijų, tai moteris, atitinkamai, bus irzli. Todėl, jei moteris nerami, vyras turėtų raminti save, o ne moterį.

Askezė – vyriška savybė. Jei moteris nusprendžia laikytis askezių, tai ji turėtų pasikonsultuoti su savo vyru, kaip tai daryti. Jei vyras atlieka askezes, tai šeima gauna psichinę stiprybę, tačiau jeigu askezėmis užsiima moteris, tai psichinę stiprybę gauna tik ji ir tuomet šeimoje gali prasidėti skandalai, kadangi moteris ima jaustis stipresne už vyrą savo.

Smurtas – vyriška savybė. Vyras yra kovotojas, todėl šeimoje jis kartais turi atlikti ir baudėjo vaidmenį. Jei berniuką baus moteris, toks vaikas užaugęs gali tapti recidyvistu. Moteris yra švelnumą rodanti būtybė, o vyrui kartais tenka pabūti ir griežtesniam.

Teisingumas – abiejų. Apgaudinėti negali nei vyras, nei žmona. Jie abu turi siekti, kad šeimoje būtų puoselėjamos teisingos vertybės. Pagrindinė šeimos vertybė – ištikimybė.

Atsižadėjimas – vyriška. Reiškia, jog vyras turėtų būti mažiau prisirišęs prie daiktų. Moteris namuose – šeimininkė ir vadovė, o vyras – jos tarnas, pagalbininkas. Vyras turėtų būti labiau linkęs į dvasinę praktiką, intelekto ugdymą, senovės raštų studijas. Jei moteris neprogresuoja savęs pažinime ir tobulėjime, tai ji atsako tik už save, tačiau jei neprogresuoja vyras, tai jis atsako už visą šeimą. Todėl neprogresuodamas vyras kenčia ir už savo žmoną bei vaikus.

Taika – moteriška. Reiškia, kad moteris iš prigimties taiki graži būtybė. Moters grožis atsispindi ramume, nuolankume ir taikoje. Jos aktyvus grožis atsispindi flirtavime ir koketavime.

Kritikos nebuvimas – abiejų, bet už kritikos nebuvimą šeimoje atsako vyras. Vyras neturėtų būti kritiškas ir kritikuoti kitus. Moteris gali daugiau pasisakyti šiuo klausimu.

Užuojauta – moteriška. Moteriai vertėtų ugdytis užuojautą, ji turėtų atleisti vyrui jo trūkumus, taip padėdama jam ugdytis charakterį. Vyro charakteris keičiasi greičiau negu moters, todėl, jei ji užjaus vyrą įkvėpdama, tai vėliau jis galės greičiau padėti jai išsiugdyti teigiamas charakterio savybes.

Gerumas – moteriška. Jei moteris gera, tai ir jos vaikai bus geri. Jei tėvas geras – dar nereiškia, kad vaikai bus geri, galbūt jie yra išlepinti. Tėvas viduje turėtų būti geras, tačiau išorėje jam dažnai tenka būti griežtu tam, kad vaikai žinotų, jog dėl netinkamo elgesio jie gali būti nubausti.

Nuolankumas – moteriška. Tačiau jei vyras tapo nuolankiu ir atsakingu, reiškia, jis tapo išmintingu. Moteriai nuo pat pradžių derėtų būti nuolankiai. Santykių pradžioje partneriai stengiasi atlikti savo pareigas, bet vėliau yla išlenda iš maišo. Norint sužinoti, koks iš tikrųjų partneris yra, vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip jis elgiasi su aplinkiniais, o ne su tavimi.

Ryžtas – vyriška. Vyras turėtų ugdytis ryžtingumą ir spręsti problemas. Jeigu moteris bus ryžtinga, tai gaus neryžtingą vyrą ir dėl to kentės.

Atleidimo prašymas – moteriška. Moteris turėtų visada pirmoji paprašyti atleidimo, net jeigu ji ir nekalta. Tuomet vyras jos atsiprašys ir sakys, kad dėl visko jis kaltas.

Charakterio stabilumas – vyriška. Vyras privalo turėti stabilų charakterį šeimoje, o moteris nors ir tokį turėtų, turi rodyti silpnumą, kitaip vyks kova.

Išorinė švara namuose – moteriška. Moteris yra atsakinga už namų švarą. Ji namuose – šeimininkė, bet, žinoma, visada gali paprašyti pagalbos savo vyro.

 Jeigu šios savybės tinkamai veikia pas vyrus ir moteris – santykiuose galima tikėtis harmonijos

Tačiau, jeigu taip nėra, vertėtų vienas kitam padėti jas ugdytis. Tam, kad užtektų kantrybės, reikėtų stengtis gyventi dorybingai. Dorybėje esantis žmogus moka užjausti kitą ir visaip bando jam padėti. Jeigu žmogų stipriai valdo aistros energija, tai jis linkęs reikalauti iš partnerio savo atžvilgiu atitinkamo elgesio. Jeigu žmogų valdo neišmanymo energiją, tokiu atveju jis apskritai nenori į nieką gilintis.

Paprastai skyrybos įvyksta tada, kai žmonės nesuvokia ryšio tarp jausmų ir vertybių. Žmonės dažnai linkę manyti, kad jausmai nepriklauso nuo vertybių, tačiau didžiausia santykių vertybė – ištikimybė. Ištikimybė – tai šaknis, iš kurios išauga meilė. Jei išmoksime tai saugoti, prižiūrėti, laistyti, tai iš jos išaugs meilė. Meilė dažnai nuo mūsų nepriklauso, ji ateina ir pareina, todėl ją sudėtinga kontroliuoti, tačiau ištikimybė yra tai, ką mes galime valdyti. Tai panašu į medį, kurio lapai rudenį nukrenta, bet jeigu mes jo nenukirsime, tai pavasarį lapai vėl ataugs. Ištikimybė, tai ne tik jausmas, tai – vertybė ir, kad tai išsaugotume, reikia pastangų. Krizės santykiuose yra neišvengiamos, tačiau jeigu mes esame pasiruošę mokytis iš kiekvienos situacijos, tai mūsų pamokos ir krizės mus suartins ir padarys mūsų ryšį dar stipresniu. Todėl, prieš priimant sprendimą, dar kartą paanalizuokite savo santykius ir pareigas, ar tikrai atlikote visas savo pareigas?