Skulptorius ir dramblys

Kai pradedantis skulptorius kreipėsi į savo mokytoją patarimo, jis sulaukė paprasto pamokymo. Mokytojui pasiteiravus apie jaunojo menininko tikslus, šis atsakė: „Labiau už viską norėčiau iškalti gražų dramblį“. Nė nemirktelėjęs, atnešęs akmens luitą ir keletą įrankių, mokytojas tarė: „Viskas, ką dabar turi padaryti, tai nukalti šalin tai, kas neatrodo kaip gražus dramblys.”

Verta apmąstyti šiuos žodžius šlifuojant savo gyvenimus. Pažangą mes dažnai prilyginame įgijimui, augimui, didėjimui ir papildymui. Svajojame pasikeisti, tapti geresniais. Vis dėl to vienas iš neatsiejamų tobulėjimo proceso žingsnelių yra glaudžiai susijęs su naikinimu, pjovimu, paleidimu ir mažinimu.

Prancūzų rašytojas Antoine de Saint-Exupery sakė, kad tobulumas pasiekiamas ne tada, kai nėra, ko daugiau pridurti, bet kai nebėra, ką atimti.

Turėtume atsisakyti tų nevertingų gyvenimo aspektų, kurie neprisideda prie mūsų galutinio tikslo. Laikui bėgant toks požiūris sukurs orientuotą gyvenimo būdą, mintyje visad laikant išsvajoto dramblio formą. Blogi įpročiai, ydos, laiko švaistymas ir atidėliojimas trukdo, o ir daugelis kitų dalykų, kuriuos mes darome, tiesiog neturi jokios reikšmės visumai. Visai lyg zulintumėm skylę stale, užuot dirbę su savo akmenėliu. Kai leidžiame šioms silpnybėms skeveldomis pabirti, mūsų gyvenimo krūvis tampa vis lengvesnis, leidžiantis pamažu užčiuopti dramblio kontūrus.

Ieškodami tikrojo savęs, dažnai galvojame, kad turime kažkuo tapti. Galbūt, vis dėlto, kelionė ne tiek yra susijusi su tapimu kažkuo, bet labiau su atsikratymu visko, kuo nesame iš tikrųjų, kad galėtume būti tuo, kam buvome sutverti nuo pat pradžių.
Sanskrito tekstai nuodugniai paaiškina, kaip mes esame ribojami įvairiausių nenaudingų savybių ir pasąmoninių įspaudų, įsitikinimų, neleidžiančių mums pamatyti tikrojo savęs.
Patanjali Aštanga jogos tekstuose dalindamasis išmintimi apie savasties pasiekimą visų pirma pradeda nuo etinio pasirengimo jogai, nuo saviauklos, susilaikymo nuo penkių nedorų veiksmų.
Įdomu, kad ir krikščioniškoje tradicijoje 8 iš 10 Dievo įsakymų prasideda priešdėliu “ne”.

 

Aida Nedzelskytė

 

Redagavo Milvydė Paškevičiūtė