Skirtumai tarp materialaus ir dvasinio pasaulių

daisy-596765_960_720

Jei palyginsime materialų ir dvasinį pasaulius, įsigilinsime į jų bendrumus bei skirtumus, aiškiau suprasime, kas verta mūsų pastangų, o kas ne. Ši analizė taip pat padės mums teisingai suvokti realybę ir atskirti ją nuo iliuzijos. Štai keli pavyzdžiai.

Materialus pasaulis Dvasinis pasaulis
Laikinas ir pilnas kančių Amžinas ir kupinas palaimos
Užterštas Tyras
Laikinas kalėjimas Amžini namai
Gimimas, senatvė, ligos ir mirtis Amžinos jaunystės egzistencija
Sudarytas iš materialių elementų Sudarytas iš tyros dvasios
Darbas dėl išgyvenimo Žaidimai pramogai
Nuosavybė – namai, pinigai, automobilis ir kt. priklauso man. Nuosavybė – viskas priklauso Dievui
Sąmonė – aš noriu mėgautis Sąmonė – aš noriu tarnauti
Mentalitetas – aš esu valdovas Mentalitetas – aš esu tarno tarnas
Visus valdo savanaudiškumas ir geismas Tyra nesąlygota meilė skatina visus tarnauti
Netikras ego – aš esu šis kūnas Tikras ego – aš esu dvasinė siela
„Aš“ – visatos centras Viešpats yra visų meilės centras
Kūnas – laikinas Kūnas – amžinas
Jusles užteršia kontaktas su materija Juslės tyros dėl atsidavimo tarnystės
Užterštame prote pilna materialių troškimų Tyras protas trokšta tarnauti Viešpačiui
Intelektą blaško iliuzinė energija Intelektas sukoncentruotas į tarnystę Viešpačiui
Dievas užmirštamas Viskas naudojama tarnystei Dievui
Penki priešai – geismas, išdidumas, pyktis, godumas, pavydas Atsidavusiems Dievo tarnams būdinga nesavanaudiška meilė, nuolankumas (kuklumas), atlaidumas ir t.t.
Materialus kūnas kupinas trūkumų Dvasinis kūnas – gražus ir absoliutus
Kančias sukelia nuosavas kūnas ir protas, kitos būtybės bei gamtos stichijos Jokių kančių, nuolat auganti laimė

Dhirašanta Gosvamis

Redagavo Lina Šimelionytė