Senasis Balarama.lt puslapis atsisveikina…

Su jumis sveikinasi naujasis Balarama.lt!

Šis projektas gyvuoja nuo 2015 metų pavasario. Jis gimė iš nuoširdaus noro dalintis pozityviais ir prasmingais straipsniais. Nuo pat gyvavimo pradžios sulaukėme didelio, Jūsų, skaitytojų, srauto ir palaikymo. Sakoma: „Gera pradžia – pusė darbo.” Vis dėlto lig šiol didžioji dalis mūsų straipsnių buvo publikacijos iš kitų šaltinių, todėl jaučiamės ne visiškai išpildę Balarama.lt viziją. Ir norime augti.

Teisingai panaudota plunksna žurnalisto rankose gali būti galingesnė už visą armiją. Aš, kaip šio puslapio vadovas, puikiai pažįstu mūsų rašytojų komandą. Dėl to galiu drąsiai teigti: šie jauni žmonės yra tikras Lietuvos auksas! Jie Balarama.lt svetainei savanoriškai paskyrė visą savo meilę ir laisvą laiką. Vis dėlto tam, kad galėtų pragyventi, jie didžiąją dalį savo energijos turi dovanoti ir ne itin mėgstamiems darbams. Stebėdamas, kaip mūsų žurnalistės „marinuoja” savo talentus, aš įsidrąsinau pasiūlyti joms vieną sprendimą! Nusprendžiau: leiskime šioms jaunoms ir tikinčioms asmenybėms augti darant tai, kas uždega jų širdis.

Taigi taip įsikvėpęs tariau savanorėms: „Jūs dirbsite „Balaromoje“! Ar sutinkate?“ Pamatęs jų reakciją, išgyvenau vieną iš itin retų be galo spalvingų akimirkų, kai pavyksta ką nors padaryti laimingiausiu žmogumi pasaulyje.

Bet netrukus „Balaramos“ žurnalisčių akyse pasirodė abejonė: „Direktoriau, o iš kur jūs gausite pinigų?“ Ir pats ėmiau analizuoti: „jei didžiąją dalį pajamų ir toliau gausime tik iš reklamos, tai teks vaikytis reitingus… Vadinasi, pataikausime skaitytojams, manipuliuodami žmogiškomis silpnybėmis, mojuodami jiems prieš nosį kvailais straipsniais su protingomis antraštėmis.“ Tačiau staiga supratau: juk mes turime per 30 000 skaitytojų, kurių net didesnė dalis ištikimai sugrįžta į puslapį vėl ir vėl. Jeigu visi jie padovanotų po kelis eurus per mėnesį, mes galėtume išlaikyti visą žurnalistų armiją! Taisyklė paprasta: kuo daugiau straipsnių, tuo daugiau ir skaitytojų, o šiai svajonei išsipildžius Balarama.lt skaitytojais taptų tikrai ne vienas šimtas tūkstančių Lietuvos piliečių.

Iš kairės į dešinę: Lina Šimelionytė (redaktorė, žurnalistė), Lina Staponaitė (vyr. redaktorė, žurnalistė), Milda Noreikaitė (žurnalistė).

Brangūs skaitytojai, dabar „Balaramos“ ateitis priklauso tik nuo Jūsų. Šiame puslapio vystymosi etape mes norime sukurti svajonių darbo vietas trims mūsų žurnalistėms. Mums reikia Jūsų pagalbos.

Padėti mums žengti šį žingsnį galite paspaudę čia.

P. S.: Lig šiol taip pat rinkome Jūsų aukas, tik gana pasyviai. Vidutiniškai sulaukdavome 130 Eur per mėnesį, juos panaudodavome smulkioms puslapio palaikymo išlaidoms. Taip pat įsigijome filmavimo įrangą. Ačiū Jums!