Šeimos hierarchija

Šeimos-hierarchija-620×421

Kas yra šeimos hierarchija? Kokie vyro ir moters vaidmenys joje?

Normalioje, subalansuotoje šeimoje, kaip bet kokiame kitame kolektyve, egzistuoja hierarchija. Šeimoje vadovauja vyras. Kad turėtų teisę ir galimybę vadovauti savo nedideliam kolektyvui, kuris vadinamas šeima, vyras privalo turėti vado savybių: stiprią valią, mokėjimą siekti tikslo, atlaikyti likimo smūgius, nepriklausomą mąstymą ir elgesį. Vyras šeimoje priima visus strateginius sprendimus ir yra atsakingas už jų įgyvendinimą bei rezultatą.

Moteris – antrasis šeimos hierarchijos elementas. Jos uždavinys – sukurti šeimoje palankų psichologinį klimatą. Turėdama įgimtą galingą emocinį intelektą, moteris lengvai atpažįsta vyro nuotaikos atspalvius ir žino, kaip gali daryti jam įtaką. Nuraminti įpykusį, palaikyti nuliūdusį, įkvėpti, atpalaiduoti. Be to, gamta apdovanojo moterį milžiniška prisitaikymo atsarga. Esant norui, moteris gali prisitaikyti prie bet kokio vyro (savaime aišku, neskaitant nusikaltėlių, psichopatų ir kitų anomalijų). Ir jeigu vyrui, norint prisitaikyti, tenka save laužyti ir jausti diskomfortą, tai moteris bus nuoširdžiai įsitikinusi, kad tai visiškai ne prisitaikymas, o jos pačios charakteris. Šis moteriškos psichikos ypatumas padeda jai išgyventi ir išsaugoti palikuonis bet kokiomis sąlygomis.

Tačiau atidėkime biologiją į šalį ir grįžkime prie šeimos. Sveikoje šeimoje moteris nekovoja dėl pirmenybės su vyru ir nesiveržia priiminėti strateginių sprendimų. Priešingai – jai labai patogu dėl to, kad ji neturi šios pareigos. Jai kur kas paprasčiau pasikliauti savo vyru nei pačiai atlikti visas vyriškas pareigas. O būtent taip ir atsitinka, jeigu moteris pasirenka silpno charakterio ir lengvai valdomą bei stumdomą vyrą. Jis patogus, juo malonu naudotis, tačiau nieko vyriško jame nėra. Tada moteriai tenka šeimoje pačiai būti ir vyru, ir moterimi.

Sveikoje šeimoje moteris pasikliauja ir tiki savo vyru, pripažįsta jo spendimą ir neabejoja juo. Tai visiškai nereiškia, kad moteris tėra viso labo balso neturintis baldas. Balsą moteris turi, tik tas balsas – patariamasis. Ji turi pilną teisę išsakyti savo samprotavimus apie vieną ar kitą problemą, ir normalus vyras visada atsižvelgs į jos nuomonę. Jeigu vyro ir moters tikslai bei interesai sutampa, tada sutampa ir jų abiejų gaunama nauda. Tokiu atveju moters patarimai tampa labai naudingi.

Be to, moteris gali būti specialistė toje srityje, kurioje vyras – ne specialistas. Tiesiog dėl to, kad jų profesijos yra skirtingos. Moteris – gydytoja? Klausyk jos patarimų, susijusių su medicina. Moteris – verslininkė? Nesiginčyk su ja dėl juridinių klausimų. Moteris – trenerė? Įsiklausyk į jos patarimus, kai sportuoji. Ir t. t.

Sveikoje šeimoje moteris supranta, kad jos balsas yra patariamasis, o galutinį sprendimą visgi priima vyras. Ir jis tampa už tą sprendimą atsakingas. Dėl to, išsakiusi savo nuomonę, moteris pasitraukia į šalį ir suteikia galimybę vyrui viską pasverti ir priimti sprendimą. Ji nedarys jam spaudimo, nekels skandalų, bet kokia kaina siekdama įgyvendinti tuo momentu į galvą šovusius spontaniškus norus.

Rami moters pozicija ne tik padeda vyrui priimti pasvertus sprendimus, tokia moteris kelia pagarbą, ir yra vertinama. Nežinia kodėl moterys įsitikinusios, kad vyrai vertina tik tas damas, kurios surengia tikras kautynes, kad gautų savo, „griebia partnerį už gerklės“ ir šiame reikale jų niekas negali sustabdyti. Tai labai didelė klaida. Su tokia moterimi sutarti gali nebent ištižęs tupėtojas po padu, kuris tik apsidžiaugs gavęs progą suversti visą atsakomybę savo „generolei“. Normaliam vyrui toks moteriško pavidalo ir vyriško charakterio sutvėrimas namuose nereikalingas. Vyrams reikalingos tikros moterys.

Jei moteris, pasirinkusi stiprios valios vyrą, pripažįsta šeimos hierarchiją ir jos neardo – šeimos laukia garantuota ramybė ir tarpusavio supratimas. Kiekvienas užima tą nišą, kuri atitinka gamtos jam duotą prigimtį. Kiekvienas atlieka tas funkcijas, kurios atitinka jo psichofiziologiją. Jei ne… Na, patys suprantate. Pavyzdžių aplinkui – begalė.

Seimairnamai.eu

Redagavo Lina Šimelionytė

Pagrindinis paveikslėlis iš svetainės: Seimairnamai.eu