Saulės poveikis

Bendrosios žinios apie Saulę

Materialiame pasaulyje Saulė – Aukščiausiojo Dieviškojo švytėjimo – įsikūnijimas. Musulmonai Dievą laiko Aukščiausiąja šviesa. Kabaloje taip pat sakoma, kad mes galime pasiekti Kūrėją tik kaip Aukščiausia šviesa. Daugelis žmonių, išgyvenę klinikinę mirtį, pasakoja, jog pakliūdavo į neįprastai gražią šviesą, kuri, atrodė, tarsi „nupinta‘ iš meilės.

Gimimo žemėlapyje Saulė rodo žmogaus dvasios lygį, kiek jis sugeba „šviesti“, tiek tiesiogine, tiek ir perkeltine prasme. Kas yra aura? Tai mūsų sielos šviesa, praėjusi per mūsų sąmonę. Ir kuo švaresnė ir aukštesnė sąmonė, tuo šviesesnė ir ryškesnė mūsų aura. Sakoma, kad šventųjų galvas supa auksinis nimbas, kurį galima matyti net plika akimi. Pagal mūsų auros spalvą galima nustatyti, kiek sveika mūsų dvasia, taigi ir mūsų kūnas.

Ajurvedoje minima, jog tai tarpusavyje susiję. Kuo tamsesnė aura, tuo daugiau mumyse ligų ir likimo problemų. Kodėl aura tamsėja? Iš kur atsiranda astralinis purvas? Iš mūsų nuoskaudų, liūdesio, pykčio, purvinų minčių, melo, baimės, linkėjimo kitiems blogo ir t. t.

Mintis, kaip ir poelgiai, yra materiali. Nė vienas mūsų poelgis niekur nedingsta, jis kiekvieną sekundę yra susijęs su mumis. Mes manome, jog padarius kažką blogo, tai lieka praeityje. Bet taip nėra.

Viskas lieka mūsų prote. Jį galima palyginti su didele stikline dėže, arba specifiniu filtru, kuriame kaupiasi mūsų buvusios mintys, įspūdžiai ir poelgiai – tiek šio gyvenimo, tiek ir praėjusių. Per šį „filtrą“ mes žvelgiame į pasaulį, o jo skaidrumo lygis priklauso nuo mūsų motyvacijų švaros. Jei jos nešvarios, tai ir visas pasaulis mums atrodo purvinas, o tokiu atveju mes nesijaučiame laimingi. Bet visų žmonių tikslas – tapti laimingais, o Ajurvedos užduotis – mums padėti. Laimės energija kyla iš Saulės, tad jeigu mes norime prieigos prie šio laimės šaltinio, turime gyventi taip, kad mūsų mintys ir darbai didintų teigiamą Saulės poveikį mums. O tai įmanoma tada, kai mes imame teisingai vystyti savo santykius su šiuo pasauliu.

Jei mes nuoširdžiai sakome: „Aš noriu gyventi visiems, teikti kitiems laimę ir esu pasirengęs įvykdyti savo pareigas visiems!“ – tą akimirką Saulės energija ima skverbtis į mus, pripildydama laimės jėga. Bet, kai tik mes nusprendžiame gyventi dėl savęs, Saulės energija tuoj dingsta ir laimės pojūtis pranyksta.

Kas laimingesnis – žmonės panašūs į motiną Teresę, ar „naujieji rusai“? Remiantis statistika, daugiau kaip septyniasdešimt procentų „naujųjų rusų“ kenčia nuo įvairių psichinių sutrikimų, depresijos ir t. t.

Taigi, Saulės paskirtis – ištirpdyti tariamą ego ir atkurti tikrąjį. Tikrasis ego – tai pati dvasios prigimtis, o ji tokia, kad dvasiai norisi gyventi vardan kitų, o ne dėl savęs, ir mes esame nelaimingi tik todėl, kad mūsų mintys ir veiksmai nuolat prieštarauja mūsų prigimčiai.

Proto švarumas taip pat priklauso nuo Saulės, todėl, kad Saulė ir protas yra ugninės prigimties. Harmoningas vyriškos, aktyvios Saulės energijos suvokimas stiprina protą, o Mėnulis – tai moteriškos energijos įsikūnijimas, planeta atsakinga už psichoemocinę žmogaus sferą – leidžia mums jaustis ramiai ir mėgautis dabarties akimirka. Žmogus, kurio ryšys su Saule yra silpnas, protas dirba vangiai, jam sunku mąstyti.

 

Ištrauka iš Rami Bleckto knygos „Kaip susitarti su Visata, arba: apie planetų įtaką žmogaus likimui ir sveikatai“

Laukite tęsinio…