Kaip sustiprinti palankų Saulės poveikį

sun-622740_640

Anksčiau rašėme…

Mes negalime vystytis dvasiškai, būti sveiki protiškai ir kūniškai, jeigu mūsų ryšys su Saulės energija yra silpnas. Šio šviesulio energijos įsisavinimo kokybė priklauso nuo Saulės padėties mūsų gimimo akimirką, ji užprogramuota pagal mūsų praeitų gyvenimų poelgius. Bet ne viską nulemia likimas. Savo veiksmais galime arba stipriai pagerinti Saulės poveikį mums, arba atvirkščiai – pabloginti.

Pats stipriausias poveikis vyksta dvasiniame lygmenyje, kai mes garbiname Dievą (šiame kontekste jo vyriškąjį įsikūnijimą: Budą, Ramą, Krišną, Jėzų Kristų), valome savo sąmonę, stengdamiesi gyventi dvasiniais interesais. Ir tada, kaip sakoma senovės Indijos šventraštyje „Bhagavad-Gita“: „Netgi mažytis postūmis šiuo keliu apsaugos tave nuo daugelio nelaimių.“

Reikia stengtis linkėti laimės visiems gyviems sutvėrimams, ugdyti savyje visa, kas susiję su džiaugsmu, ir norėti atiduoti tai kitiems.

Taip pat naudinga aukoti dvasingiems žmonėms ir religinėms organizacijoms (ypač sekmadieniais – tai Saulės diena).

Svarbu vystyti savyje charakterio savybes, būdingas Saulės žmonėms:

  • atsakomybę,
  • ryžtingumą, optimizmą, tikslo siekimą;
  • tvirtumą, valios jėgą, nuoširdumą, kilnumą, savidiscipliną, didžiadvasiškumą, žmogiškumą, dosnumą, pasitenkinimą darbu, savivertę, novatoriškumą.

Reikia išsivaduoti iš neigiamų charakterio savybių, kurias žmogus gauna dėl to, kad niekina Saulės energiją. Pavyzdžiui iš: išdidumo, puikybės, impulsyvumo, dygumo, priešiškumo, arogancijos, pagarbos nebuvimo, egoizmo, ilgalaikio pykčio.

Saulės energiją itin stipriai naikina nepagarba vyrams, ypač tėvui, o moterims – ir nepagarba sutuoktiniui.

Dieviškoji energija tam tikrame etape skirstoma į vyriškąją ir moteriškąją, o Saulė yra dieviškojo vyriškojo prado atstovas. Nepagarbus, įžeidžiantis požiūris į vyrus – tai agresijos pasireiškimas visam vyriškajam pradui ir galiausiai Dievui. Tam priskiriama ir nepagarba valdovui, koks jis bebūtų. O bet kokia agresija Visatoje gana sunkiai baudžiama.

Saulės energija stiprėja, jeigu mes gyvename pagal Saulės režimą – keliamės iki Saulės patekėjimo, sočiai valgome vidurdienį, kai Saulė pasiekia savo didžiausią jėgą. Tokiu atveju žmogus nenaudoja savo gyvybinių jėgų maisto virškinimui. Šiuolaikiniai mokslininkai priėjo tokią pat išvadą. Taip pat svarbu gyventi gėriu, nes gėris – tai Saulės jėga, kuri šildo tiek perkeltine, tiek tiesiogine prasme.

Fiziniame lygmenyje Saulės veikimą stiprina:

  • kasdienės saulės vonios (bent po dvidešimt minučių, bet ne 12–16 valandomis dienos metu);
  • ilgalaikis buvimas lauke;
  • reguliarus jogos pratimų komplekso „Saulės pasveikinimas“ darymas tekant Saulei.

Maisto produktai, siejami su Saulės jėga:

vaisiai, riešutai, anyžius, rozmarinas, muskatas, šafranas, alijošius.

Tiems, kurie gyvena saulėtose šalyse, visa, kas buvo minėta, yra ypač svarbu, nes sąlytis su Saulės energija yra išties didelis. Todėl ten žmonės arba ima itin stipriai dvasiškai tobulėti, padidėja veržimasis „į šviesą“, arba atvirkščiai – jie tampa egoistiški, o jų sąmonė materiali.

Indijoje norint pamaloninti Saulę rekomenduojama sekmadieniais šerti karves miltiniais gaminiais. Senovės Indijoje bet koks gydytojas, dirbantis pagal ajurvedą, paprastai gana gerai išmanė astrologiją, o bet kuris astrologas buvo susipažinęs su visomis nepalankių faktorių neutralizavimu horoskope priemonėmis, puikiai išmanė ajurvedą, nes buvo manoma, jog negalima gydyti ligos, nežinant jos karminės priežasties. Tad astrologas, matydamas žmogaus likimą (karmą), norėdavo jam padėti (tai būdinga visoms iškilioms sieloms) ir tam naudojo smulkiai parengtą specialią sistemą, apimančią pasaulėžiūros keitimą, tam tikrų akmenų nešiojimą, maldų (mantrų) skaitymą bei ajurvedines priemones.

Norint geriau priimti Saulės energiją, harmonizuoti Dieviškąjį vyriškąjį aspektą ir pagerinti dvasinį progresą palanku skaityti mantras:

  • Om Namo Bhagavate Ramačandraija,
  • Om Surja Namah.
  • Om džay Ram.

Saulė – karališka planeta. Ji atsako už balso stygas, smegenis, širdį, kaulų jėgą, stuburą (viršutiniąją dalį), regą, dešinę akį vyrams, ir kairiąją – moterims.

Saulės diena – sekmadienis.Profesijos pagal Saulės planetą: valdovai, administratoriai, lyderiai, politikai, gydytojai.

Saulė reikalauja pagarbos tėvui. Jei negerbiamas tėvas –užsidaro Saulės aspektas (tai taikoma ir įtėviui, viršininkui, vyriausybei).

Saulės energija yra kieta, bet kilni.

Kryptis – rytai.

Saulė atsakinga už gyvybinę energiją, todėl žmogaus sveikata yra labai stipriai susijusi su šia planeta.

Labai palanku, kad į rytų pusę būtų dideli langai ir įėjimas į namus.

Ženklas – liūtas. Planeta egzaltuoja Avine, krenta Svarstyklėse.

Metalas – auksas ir varis.

Spalva – oranžinė, šviesiai ruda.

Akmuo – rubinas.

Saulė suteikia žmogui gyvybinę jėgą ir savojo vidinio „aš“ suvokimą. Ji taip pat duoda jėgų ir gebėjimą greitai priimti sprendimus.

Saulė – tai sielos rodiklis.

Saulės skaičius numerologijoje – 1. Geriausia Saulės padėtis – 10 namas (zenitas).

Visus, kurie gimė 1, 10, 19, 28 dieną, stipriai veikia Saulė, todėl jiems itin svarbu gyventi harmonijoje su šia planeta.

Saulė kartu su Mėnuliu atsako už 6 energetinį centrą. Jis yra kaktos viduryje, „trečiosios akies“ zonoje. (Šiaurės Amerikos šamanai ją vadina pirmąja akimi).

Ant mūsų delno yra visas horoskopas. Ant kairiosios rankos – tai, ką mes atsinešėme į šį pasaulį, ant dešinės – tai, ką mes turime šiandieną. Saulės zona – tai bevardis pirštas ir erdvė po juo. Labai palanku sėkmingai karjerai ten turėti didelę kalvą ir aiškią liniją – paprastai tai parodo, kad žmogus bus garsus, turės šlovę ir daug talentų.

Saulė atsako už regą, todėl jeigu žmogus vystosi dvasiškai, jis įgyja gebėjimą matyti subtiliąją realybę. Aukščiausia Saulės išraiška suteikia transcendentinį regėjimą.

 Atvejai iš praktikos

Kartą telefonu konsultavau moterį iš Azijos. Ji vienoje įmonėje, tiesiančioje naftotiekius ir dujotiekius, dirba vyriausia vadybininke. Šioje įmonėje keliais karjeros laipteliais žemiau dirba ir jos vyras.

Kad ir kaip bebūtų keista, jos Saulė silpna, blogame name ir krentanti, faktiškai be jokio neutralizavimo. Gali atrodyti, jog žmogus nesugebės būti lyderiu, jeigu Saulė jo horoskope yra silpna. Bet taip yra ne visada. Šios moters horoskope labai stiprūs Marsas ir Saturnas. Taip pat labai stiprus Mėnulis, o tai suteikia puikią intuiciją. Saturnas ir Marsas jai atnešė didžiulę sėkmę statybose ir visose srityse, kurios yra su tuo susijusios (mechanika, technika), nes abi planetos susijusios su techniniais klausimais, o Saturnas – ir su Rachu. Šios dvi planetos siejamos su nafta ir dujomis.

Silpna Saulė pasireiškė galvos skausmais, migrena, kuri prasidėjo prieš kelerius metus ir po truputį stiprėjo. Ji turėjo energetinį bloką pakaušio ir stuburo srityje. Moteris patvirtino, jog eilę metų jaučia šiose vietose skausmą. Ji taip pat jaučia kaltės kompleksą, nes mano, jog yra neverta savo užimamų pareigų. Moteris sako: „Gavusi užduotį, aš ją atlieku 50–60 %, o rezultatas – 90 %.“ Ji mano, kad jos vyras turi užimti aukštesnes pareigas, o realybėje kažkodėl yra aukščiau už jį. Emociniame lygmenyje ji taip pat turi silpnos Saulės problemų – savigrauža, išdidumas su minuso ženklu: „Aš neverta tokios padėties, pinigų.“

Daviau jai keletą patarimų. Tokiais atvejais visų svarbiausia pakeisti savo mentalitetą, mokytis priimti pinigus ir savo (pelnytą) aukštą padėtį. Aš atkreipiau jos dėmesį į tai, kaip svarbu tarnauti vyrui ir visais įmanomais būdais parodyti, kad jį nuoširdžiai gerbia, nepriklausomai nuo to, kokias karjeros aukštumas jis yra pasiekęs.

***

Prieš penkerius metus konsultavau vaikiną iš vieno Rusijos miesto. Jo Saulė buvo labai silpna, susijusi su partnerių namu, tad santykiuose kėlė didžiulius sunkumus. Vaikinas pats negerbė savęs – būtent taip su juo elgėsi ir aplinkiniai: visos moterys ir draugai jį spaudė, elgėsi itin nepagarbiai. Su juo dirbome gana ilgai. Aš jam išsamiai paaiškinau, kaip pavojinga negerbti savęs ir (arba) kitų žmonių, kas yra nevisavertiškumo kompleksas, papasakojau, ką reikia daryti norint visuose lygmenyse sustiprinti Saulės energiją.

Fiziniame lygmenyje – labai svarbu anksti keltis (seniai pastebėjau, kad žmonės, kurių stipri Saulė, lengvai keliasi anksti ryte, o tie, kurių Saulė silpna, dažnai tampa „pelėdomis“. Jeigu stiprią Saulę turintis žmogus įpranta prie „pelėdos“ režimo, tai greitai pajaučia neigiamą Saulės poveikį), daryti jogos kompleksą „Saulės pasveikinimas“.

Socialiniame lygmenyje, paaiškinau jam, būtina mokėti priimti atsakomybę. Papasakojau, kaip reikia elgtis su kitais žmonėmis, kad reikia sutvarkyti santykius su tėvu ir jam tarnauti.

Parinkau fizinius pratimus, teisingą mitybos programą, spalvas ir akmenis, stiprinančius Saulės energiją, papasakojau, ką reikia daryti, kad sustiprėtų virškinimo ugnis (silpna Saulė jo horoskope buvo susijusi su virškinimo namu, todėl kėlė problemų), paaiškinau, kad reikia mokytis uždirbti pinigus ir rekomendavau, kur ir kuo geriau dirbti.

Intelektinį ir dvasinį lygmenis jis jau neblogai išmanė, nes dieną prieš konsultaciją apsilankė mūsų mokymuose ir išklausė paskaitas, kuriose buvo išsamiai išnagrinėta, kaip teisingai kelti tikslus bei jų siekti. Jis suprato, kad dieviškos meilės būklės pasiekimas – tai vienintelis teisingas galutinis gyvenimo tikslas, kad visų dvasinių praktikų esmė – išmokti besąlygiškai mylėti bei gyventi „čia ir dabar“.

Vaikinas atėjo du kartus, vėliau dar susitikome. Jo situacija ėmė gerėti, tačiau stipraus pagerėjimo tokiu atveju tenka laukti tik po 2–3 metų teisingo darbo su savimi, nes ši problema tęsėsi jau trečiąjį įsikūnijimą. Saulė nuo vaikystės jam kėlė daug problemų, ypač santykiuose. Vaikinui buvo labai sunku, jis norėjo normalių santykių, turėti šeimą, juk jam jau buvo 30 metų. Bet kol šis jaunuolis nebuvo neutralizavęs nepalankaus Saulės poveikio, asmeninis gyvenimas buvo nesėkmingas, nors jo horoskopas – gana neblogas, be to, jis buvo talentingas žmogus.

 

Ištrauka iš Rami Bleckto knygos „Kaip susitarti su Visata, arba: apie planetų įtaką žmogaus likimui ir sveikatai“