Saulės ir Mėnulio užtemimai, ką vertėtų žinoti?

užtemimas

Artimiausias Saulės užtemimas bus vasario 26 d. (sekmadienį) 16.58 val. Lietuvos laiku.

Ką vertėtų žinoti apie Saulės ir Mėnulio užtemimus?

Pasak Bahgavata Puranos, kai Rahu planeta užstoja Saulę arba Mėnulį, tuo metu vyksta Saulės arba Mėnulio užtemimas.

Pagal Vedų astrologiją, Saulės ir Mėnulio užtemimai – tai nepalankus laikas bet kokiems svarbiems darbams ir įvykiams. Šiuo metu nerekomenduojama tuoktis, pradėti vaikus, pasirašinėti svarbius dokumentus ir sutartis, pradėti gydymą, išvykti į keliones.

Užtemimo metu labiausiai kenčia Saulė ir Mėnulis, todėl gali nukentėti ir visos sritys susijusios su šiomis planetomis: santykiai su vadovais, valdžios atstovais, pasitikėjimas, socialinė padėtis, atsakomybė, imuninė sistema, akys,  emocijos, baimė, stresas, įtampa, depresija, psichiniai negalavimai bei nemiga.

Per Mėnulio užtemimą visuomet padidėja konfliktų tikimybė, nerimas ir psichikos nestabilumas, ypač tiems žmonėms, kurie labai emocionalūs. Labiausia tuo metu gali kentėti vaikai ir moterys, nes jų psichika jautresnė. Gali paūmėti galvos skausmas ir sutrikti hormoninė sistema.

Per Saulės užtemimą gali įvykti politiniai skandalai, katastrofos, padidėja rizika nelaimingiems atsitikimams, apsinuodijimams, gali sutrikti širdies ir kraujagyslių darbas, taip pat jam būdingas neįprastas oras.

Rahu planetos neigiamas poveikis visada padidina jausmingumą, nerimą ir baimę. Rahu sukelia norus, dėl kurių  žmogus išeikvoja savo energiją vaikydamasis nesveikų malonumų ir užsiima nereikšminga veikla, dėl to padidėja rizika susirgti psichinėmis ligomis.

Kaip elgtis Saulės ar Mėnulio užtemimo metu?

Vedų astrologijoje užtemimo metu rekomenduojama:

  • Kelias dienas prieš užtemimą palanku namuose padaryti generalinę tvarką ir atsikratyti nereikalingų daiktų.
  • Užtemimo metu galima medituoti į uždegtą žvakę ir vizualizuoti kaip sudega visos nuoskaudos. Po tokio ritualo rekomenduojama nusiprausti po dušu ir įsivaizduoti kaip nusiplaunate visą negatyvią energiją.
  • Užtemimo metu niekada nežiūrėkite į šiuos dangaus kūnus. Verčiau būkite uždaroje patalpoje, neikite į lauką ir niekur nevažiuokite. Tai ypač rekomenduojama nėščioms moterims.
  • Venkite konfliktų bei vietų, kur daug žmonių.
  • Tą dieną nepalanku lankytis ligoninėse, kapinėse.
  • Rekomenduojama tris valandas iki užtemimo ir tris po jo nieko nevalgyti.
  • Tuo metu verčiau neatlikinėkite jokių finansinių operacijų.
  • Palankiausia užtemimo metu užsiimti dvasine praktika arba tiesiog būti ramioje būsenoje.


Istorija pagal Bhagavata Purana (Šrimad Bhagavatam 8.8–8.9 tekstai): kodėl įvyksta Saulės ir Mėnulio užtemimai?

Kitados demonai iš pusdievių pavogė nemirtingumo nektarą. Aukščiausiasis Dievo Asmuo, kuris visada trokšta įgyvendinti savo bhaktų (jam atsidavusių tikinčiųjų) siekius, pažvelgė į liūdesio prislėgtus pusdievius ir tarė: „Nesielvartaukite. Savo galiomis sukelsiu tarp demonų nesantaiką ir taip juos suklaidinsiu. Tuomet išpildysiu jūsų troškimą paragauti nektaro“.

Tarp demonų įsiplieskė ginčas dėl to, kas pirmasis paragaus nektaro. Kiekvienas tvirtino: „Nedrįsk gerti pirmas. Iš pradžių aš turiu pasisotinti. Aš, o ne tu!“

Gviešdamiesi nektaro, silpnesnieji demonai prabilo apie pusdievių teises, nes baiminosi, kad galingieji išgers nektarą su niekuo nesidalindami. Šitaip įsiliepsnojo kivirčas, nes visi draudė vienas kitam ragauti nektarą.

Tuomet Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Višnu, pajėgus nugalėti bet kokius sunkumus, įgavo nepaprasto grožio moters pavidalą. Ši Viešpaties inkarnacija, Mohini-murti, pakerėjo visų protus. Jos dailiai sudėtas juosvas kūnas priminė ką tik prasiskleidusį tamsų lotosą. Jos ausyse tviskėjo auskarai, skaistus veidas glotniais skruostais ir iškilia nosimi spindėjo jaunystės žavesiu, o liemuo dėl iškilių krūtų atrodė itin lieknas. Ji nuolat žvalgėsi į šalis, nes aplink zujo kamanės, kurias traukė Jos veido ir kūno aromatas. Jos nuostabūs plaukai buvo padabinti malikos žiedų girlianda, švelnų Jos kaklą juosė brangakmenių vėrinys ir kitos puošmenos, o ant rankų skimbčiojo apyrankės. Gražuolės kūną dengės švarus saris, o krūtys po juo atrodė tarsi salos grožio vandenyne. Jos kulkšnis puošė varpeliai. Kai Mohini-murti droviai šypsodamasi žvelgė į demonus, Jos antakių judesiai sukėlė demonų širdyse geismo audrą, ir kiekvienas iš jų panoro Ją apturėti.

Taigi, Viešpats Višnu apsireiškė gražiausios pasaulyje moters Mohini-murti pavidalu, kad apžavėtų demonus ir išviliojęs iš jų nektarą atiduotų jį pusdieviams.

Užmiršę draugystę demonai plėšė nektaro indą vienas kitam iš rankų. Staiga pačiame peštynių įkarštyje, jie pastebėjo ateinant nepaprasto grožio mergelę.

Pamatę gražuolę demonai prakalbo: „O, koks kerintis Jos žavesys, kaip nuostabiai švyti Jos kūnas, kokia Ji jauna ir patraukli!“ Šitaip kalbėdami jie guviai supuolė prie mergelės ir, degdami aistra, apipylė ją klausimais:

„O gražuole, Tavo akys nuostabios tarsi lotoso žiedlapiai. Kas Tu esi? Iš kur atėjai? Ko Tu ieškai ir kam priklausai? O mergele itin dailiais klubais, vien matant Tave mūsų protus apima jaudulys.

Dabar tarp mūsų kilo kivirčas dėl vienintelės priežasties – šito indo su nektaru. Nors ir kilome iš tos pačios šeimos, vis labiau vienas kito nekenčiame. O mergele lieknu liemeniu, Tu esi tokia graži ir išaukštinta, todėl meldžiame Tave – būk maloninga, išspręsk mūsų ginčą.

Kilus šiam ginčui, kiekvienas iš mūsų stengiasi parodyti savo galią, todėl prašome Tavęs numaldyti mūsų nesantaiką ir visiems po lygiai padalinti nektarą.“

Apturėjęs indą su nektaru, Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Mohini-murti, šyptelėjo ir švelniai tarė: „Brangūs demonai, Aš sutinku išdalinti jums nektarą, jeigu pritarsite bet kokiam Mano sprendimui, sąžiningam ar nesąžiningam“.

Demonų vadeivos nepasižymėjo įžvalgumu, todėl išgirdę saldžiu Mohini-murti žodžius, tučtuojau su Ja sutiko. „Taip“, – atsakė jie. – „Tebūnie, kaip Tu sakai.“ Taip jie patvirtino Jos sprendimui.

Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Visatos valdovas, įgavęs Mohini-murti pavidalą, susodino pusdievius ir demonu eilėmis pagal jų padėtį – į vieną eilę pusdievius, į kitą demonus.

Į rankas paėmusi nektaro indą, Mohini-murti visų pirma žengė prie demonų ir pamalonino juos švelniais žodžiais, tačiau nektaro dalies jiems taip ir neatidavė. Po to Ji išdalino stebuklingąjį eliksyrą toliau sėdėjusiems pusdieviams, taip išvaduodama juos nuo visų negalių, senatvės ir mirties.

Demonai buvo pažadėję pritarti bet kuriam gražuolės sprendimui, teisingam ar neteisingam, todėl dabar, laikydamiesi duoto žodžio, rodydami savo ištvermę ir vengdami ginčo su moterimi tylėjo.

Demonai nepajėgė atsispirti Mohini-murti žavesiui, todėl Ja pasikliovė, be to baiminosi prarasti Jos palankumą. Štai kodėl jie išreiškė pagarbą Jos žodžiams ir nepasakė nieko, kas galėtų pakenkti draugystei su Ja.

Demonas Rahu, Saulės ir Mėnulio užtemimų sukėlėjas, persirengė pusdievių drabužiais, įsimaišė tarp rojaus gyventojų ir niekieno, net Aukščiausiojo Dievo Asmens nepastebėtas gurkštelėjo nektaro. Tačiau Mėnulis ir Saulė, amžini demono Rahu priešai, kaipmat suvokė, kas įvyko. Taip Rahu buvo demaskuotas.

Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Hari, tučtuojau sviedė savo aštrų tarsi skustuvas diską ir nukirto demonui Rahu galvą. Begalvis demono kūnas, nepaliestas nektaro krito negyvas.

Tačiau Rahu galva, kurią palietė nektaras, tapo nemirtinga. Viešpats Brahma pripažino ją viena iš planetų. Kadangi Rahu „griežia dantį“ ant Saulės ir Mėnulio, todėl jaunaties dieną ir pilnaties naktį jis taikosi užstoti Saulės šviesą ir mėnesieną.

Tuo metu, kai Rahu užstoja Saulę arba Mėnulį, įvyksta gamtos reiškinys, kurį įprasta vadinti užtemimu.

Nors Rahu kartkartėmis užpuola Saulę ir Mėnulį, Viešpats Višnu juos visada apgina. Rahu labai bijo aštrios it skustuvas Viešpaties Višnu čakros, todėl negali išstovėti priešais Saulę arba Mėnulį ilgiau negu vieną muhurtą (keturiasdešimt aštuonias minutes).

Linkiu jums kuo geriausios kloties!

Egidijus Gubinas

Redagavo Lina Šimelionytė

Paveikslėliai iš puslapio Gubinas.lt