Saulė dorybės energijoje

road-815297_640

Anksčiau rašėme…

Žmogui, kuris yra Saulės dorybės energijoje, kyla noras daryti ką nors kitų labui, jiems „šviesti“. Kai toks žmogus ateina į naują kolektyvą, jau po kelių dienų jį visi myli ir vadina „saulute“ – juk iš karto jaučiasi, kad jis nuoširdžiai nori teikti gėrį aplinkiniams. Toks žmogus supranta, kad laimė –būti Dievo dalimi, o džiaugsmas – dovanoti kitiems „Ra“ (saulę), tai yra šviesą ir šilumą.

Saulės energiją labai lengva padaryti dorybingą, jeigu žmogus trokšta veikti vardan kitų. Saulė dorybėje pasireiškia tuo, kad žmogus nuolatos yra patenkintas gyvenimu, jo vidinė laimė kiekvieną dieną vis labiau stiprėja.

Toks žmogus nėra didelis egoistas, jis beveik neturi puikybės – juk mes galime daryti aplinkinius laimingus, jeigu jie mums iš tikro yra įdomūs. O kuo labiau mes koncentruojamės į save, tuo blogiau suprantame kitus žmones, jų poreikius ir problemas.

Jeigu žmogus gyvena neišmanyme, jo laukia fizinės kančios ir likimo smūgiai, nes jis jau turi psichinių sveikatos problemų ir negali turėti gerų santykių su kitais žmonėmis.

Žmogus, veikiamas aistros, siekia savo darbo vaisių, bet netgi juos gaudamas yra nelaimingas, nes nemoka mėgautis pačiu darbo procesu, yra susitelkęs tik į rezultatus ir jam norisi vis daugiau. Galų gale jis pavargsta vaikytis miražą, nusivilia gyvenimu ir netgi gali rimtai susirgti. Apie tokius dažnai sakoma: „Jis perdegė darbe“ (ypač dažnai tai atsitinka, jeigu Saulė horoskope yra stipri).

Veikiant aistros energijai, žmogus pirmiausia sulaukia nektaro (išankstinis susižavėjimas arba malonumas išoriniame lygmenyje), o paskui nuodų (sunkios savo neteisingo pasaulio suvokimo ir elgesio pasekmės). Pavyzdžiui, mes persivalgėme nakčiai – iš pradžių buvo labai skanu ir malonu (nektaras), o paskui aplankė sunkumo pojūtis, naktiniai košmarai, pagirios (nuodai).

Dorybėje viskas atvirkščiai – pirma nuodai, paskui nektaras. Tai yra pirmiausia mums būna sunku prisiversti ką nors padaryti (pavyzdžiui, išplauti laiptinę arba atsakyti meile į grubumą), bet paskui mes priprantame, o gyvenimas tampa nektaru. Pagrindinė Saulės dorybėje sąlyga – žmogus turi nuoširdžiai norėti gyventi ir šviesti kitiems.

Dar viena savybė, būdinga žmogui, esančiam Saulės dorybės energijoje, tai gebėjimas džiaugtis gyvenimu. Juk būtent Saulė atsako už gyvenimo džiaugsmą ir gyvybines jėgas. Saulė neišmanyme suteikia depresiją. Žmogus dorybėje yra nusiteikęs optimistiškai, pilnas entuziazmo, turi stiprią valią ir pasitiki savimi. Toks žmogus visada daro ką nors gero kitiems, jis nuoseklus savo ketinimuose ir nekeičia sprendimų, prisitaikydamas prie aplinkybių, kelia sau aiškų tikslą ir atkakliai jo siekia.

Taip pat viena iš svarbiausių Saulės dorybėje savybių – kilnumas. Tokiems žmonėms būdinga „riterių dvasia“. Kilnūs žmonės – atiduodantys žmonės. Iš tiesų kilnus vyras niekada neleis, kad moteris mokėtų už save restorane. Jis niekada netrenks moteriai – jo mintyse paprastai nėra ne užuominos apie smurtą.

Teoriškai moterys turi stengtis susirasti būtent tokį vyrą. Kiekviena moteris nori ištekėti, todėl nereikia „gadinti“ vyrų: jei ji ateina su vyru į kavinę ir pati moka už save, tai degraduoja ir ji, ir su ja atėjęs vyras. Negalima tikėtis susilaukti gerų vaikų nuo degraduojančio vyro, todėl, kad jo auroje nėra Saulės energijos.

Vyras turi būti kilnus, ištikimas savo žodžiams, laikytis pažadų, prisiimti atsakomybę –už moterį, vaikus, už savo pavaldinius. Šias vyro savybes vystyti būtina.

Žmonės, kurių Saulė yra dorybėje, nebijo permainų, nebijo rinktis naujas, neištirtas veiklos sritis, būti lyderiai ir novatoriai (nes yra itin disciplinuoti). Daugelis žinomų mokslininkų ir atradėjų turi labai stiprią Saulę. Jeigu Saulė yra dorybėje, žmogus sugeba aiškiai mąstyti ir suvokti esmę, jo protas labai judrus, skvarbus, aktyvus. Toks žmogus viską akimirksniu suvokia.

Saulė dorybėje suteikia gebėjimą greitai ir savarankiškai priimti sprendimus. Jeigu toks žmogus iš karto nemato sprendimo, jis paprasčiausiai sako: „Leisk man pamąstyti“. Jeigu jis yra nekompetentingas kurioje nors srityje, jis gali panorėti pasitarti su specialistu, bet galų gale pasvers visus „už“ ir „prieš“ ir priims sprendimą pats, neperkeldamas atsakomybės kitam. Šią savybę ypač svarbu ugdytis vyrams.

Moteryse vyrauja Mėnulio ir Veneros energijos, todėl joms leidžiama būti emocionalesnėms ir truputį nenuoseklioms. Tačiau jei taip ims elgtis vyras, jo negerbs nei žmona, nei vaikai.

Žmogus, kurio Saulė yra dorybės energijoje, visada stengiasi anksti keltis. Ankstyvas kėlimasis – viena iš pagrindinių sveiko ir harmoningo gyvenimo sąlygų. Juk ne veltui liaudyje sakoma: „Kas anksti kelia, tam Dievas padeda“. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad žmonės, nesugebantys anksti atsikelti, paprastai turi problemų su viršutine stuburo dalimi, anksti ima nešioti akinius ir turi dar ne vieną pažymį, rodantį silpną Saulę.

Saulė – planeta, atsakinga už laimę, o laimės energiją galima gauti maždaug nuo ketvirtos iki septintos valandos ryto. Saulės energija į žmogų įeina su aušra (jeigu jis tuo metu nemiega). Ji suteikia jam laimės.

Žmogus, kurio Saulė dorybėje, turi natūralų norą siekti vadovaujančios padėties, bet jis „nelipa kitiems per galvas“. Valdžia tokiam žmogui nėra vienintelis tikslas. Tai tik būdas atnešti visuomenei dar daugiau naudos. Vienas iš pagrindinių Saulės dorybėje požymių – visiškas atsakomybės už savo ir pavaldinių gyvenimus perėmimas. Jeigu žmogaus Saulė yra dorybės energijoje, jūs niekada neišgirsite, kad jis ką nors kaltina dėl savo problemų. Tarp kitko, tai vienas iš gero vadovavimo rodiklių – žmogus supranta: viskas, kas vyksta su juo ir jo aplinka, yra jo mąstysenos ir elgesio atspindys.

Šiuolaikiniame pasaulyje tiek daug problemų vien dėl to, kad nėra sąžiningų lyderių, norinčių prisiimti atsakomybę. Tai gana sunku – būti atsakingu už kitus žmones. Žmogus, kurio Saulė yra dorybėje, tai daro ne dėl savęs, ne dėl garbės ir prestižo, o dėl tarnystės kitiems, todėl jis niekada nieko nekaltina ir nesmerkia. Noras viskuo kaltinti aplinkinius, nuolatiniai skundai gyvenimu, nepasitenkinimas savimi ir kitais – nevykėlio požymiai.

Kur tik pasirodo žmogus su Saule dorybės energijoje, visi ima jį gerbti ir pasitikėti, nors pats jis to nesiekia, nesigiria pasiekimais. Iš jo paties sklinda pagarba visiems gyviems sutvėrimams. Toks žmogus nuoširdžiai linki visiems laimės. Juk Saulė šviečia visiems: ir žmonėms, kurie elgiasi grubiai, ir tiems, kurie yra labai aukštame išsivystymo lygyje.

Stipri Saulė gali būti visose trijose pagrindinėse energijose. Pavojingiausia turėti Saulę neišmanyme. Žmogui, kurį stipriai veikia Saulė, nuo pat pradžių yra daug duodama tarnavimui kitų labui. Jis turi tam tikrų galių, bet jeigu jis, pavyzdžiui, tingi ir linki kam nors blogo, toks žmogus gali atnešti labai daug kančių (pavyzdžiui, Hitleris arba Leninas; ir atvirkščiai: stiprią Saulę, tačiau dorybėje, turėjo Buda).

Jeigu Saulė žmogaus horoskope silpna, jis turi mokytis prisiimti atsakomybę ir tarnauti tam asmeniui, kuriame lyderio savybės yra labiau akivaizdžios. Tai nėra lengva. Šiuolaikinio pasaulio problema slypi dar ir tame, kad nėra tikrų lyderių ir šio pasaulio stiprieji neturi atsidavusių tarnų, sąžiningų padėjėjų (o tai labai svarbu). Kad ir koks stiprus lyderis bebūtų, jis vienas negali nieko pasiekti. Politikoje ir versle itin svarbi lyderio komanda. Žmogus, kurio Saulė yra dorybėje, lengvai paklūsta aukštesniems lyderiams, išsaugodamas savivertės jausmą.

Todėl jeigu moteris nori, kad jos Saulė būtų dorybėje, ji pirmiausia turi tarnauti tėvui, paskui vyrui, tik tada per ją taip pat ims sroventi palanki Saulės energija. Praktiškai neįmanoma rasti moterį, kurios šeiminis gyvenimas nebūtų ilgas ir laimingas ir kuri negerbtų savo tėvo bei jos santykiai su juo būtų blogi. Tėvą mes turime gerbti bet kokiu atveju – kaip vyriškąjį dieviškojo prado atstovą.

Privalu gilintis į savo kultūrą, išmayti ją. Norėdami būti harmoningi, mes turime įgyti savo giminės, tautos, kultūros jėgą, imti iš jų visa, kas geriausia, ir tarnauti savo tautai. Žmogus, kurio Saulė dorybėje, supranta, kad jis ne veltui gimė šioje šeimoje, šioje šalyje. Galbūt kitame gyvenime jis priklausys jau kitai kultūrai, kitai religijai, bet dabar jis privalo nešti atsakomybę už save, savo šeimą, tautą. Turime skirti dėmesį ne tik sau ir savo artimiesiems, bet ir savo tautai. Daryti bent truputį gero jos labui.

Nereikia per daug mąstyti, ką apie jus pasakys kiti. Vienas vienintelis asmuo gali visiškai pakeisti istorijos eigą. Saulės dorybėje energija pasireiškia tuo, kad žmogus priima atsakomybę nesižvalgydamas į kitus. Tuo asmenybė ir skiriasi nuo masių. Saulės dorybėje poveikis būtent toks: jums nedaro įtakos masės.

Saulė – tai savęs identifikavimas. Todėl net šiuolaikiniai psichologai daro išvadą, kad žmogus negali būti psichiškai sveikas, jeigu kaip nors neidentifikuoja savęs. Turite suvokti, jog esate asmenybė. Nesusiliekite su minia. Nereikia mechaniškai daryti tai, ką daro visi. Didžioji žmonių masė mūsų laikmečiu degraduoja. Žmogus, kurio Saulė dorybėje, niekada nešoks į šulinį visiems iš paskos. Jis žino: jie yra jie, o aš esu aš. Jis supranta, kad visi žmonės yra Dievo dalelės, kita vertus, jis aiškiai identifikuoja save, atsiskirdamas nuo minios. Todėl toks žmogus niekada nesigėdija savo gyvenimo būdo, minčių, mitybos ir pan. Minia siekia visus suvienodinti, įtraukti į savo liūną, kad nebūtų individualių asmenybių.

Norint turėti Saulę dorybės energijoje, reikia tapti asmenybe „iš didžiosios raidės“: praktiškai neturėti egoizmo, tarnauti kitiems. Didis tas, kuris tarnauja. Saulė aistroje pasireiškia tuo, kad žmogus siekia pasirodyti prieš kitus, nori atrodyti didis ir reikšmingas („aš – didelis viršininkas“). Tokia Saulė veda į sunaikinimą, jūs nepamatysite šių žmonių laimingų.

Žmogus, turintis Saulę dorybėje, yra didžiadvasis, dosnus, pasižymi didele saviverte, bet nelinkęs savęs aukštinti. Jis žmogiškas, siekiantis tikslo, ryžtingas, linkęs į savidiscipliną, moka vadovauti, nors gauna minimalias nuobaudas. Tai besidžiaugiantis gyvenimu asmuo, kuris gerbia save ir kitus. Veikiausiai jo balsas garsus, komanduojantis. Jis nepriklauso nuo aplinkinių nuomonės, vis dėlto atidžiai įsiklauso į visus patarimus. Jam būdinga anksti keltis bei anksti eiti miegoti. Toks žmogus visada entuziastingas, lengvai padaro kitus laimingus, o pats dėl to gauna didžiulę malonę. Toks žmogus jaučia nuolatinį dėkingumą visiems ir viskam. Tokio žmogaus protas dirba aiškiai, greitai suvokdamas esmę.

Žmogaus, kurio Saulė praeituose gyvenimuose buvo dorybės energijoje, išorė:

  • apvalus veidas;
  • stambus kūno sudėjimas;
  • aukšta, plati kakta;
  • stipri kaulų sistema;
  • auksiniai arba tamsūs plaukai;
  • didelės akys, paprastai pilkos arba rudos;
  • rudesnė oda.

 

Ištrauka iš Rami Bleckto knygos „Kaip susitarti su Visata, arba: apie planetų įtaką žmogaus likimui ir sveikatai“

Laukite tęsinio

Pasidalinkite su kitais!