Santuokos priesaika

santuokos-priesaika

Kartą keliaujant Indijoje teko dalyvauti indų vestuvėse. Didelį įspūdį paliko labai graži jaunųjų santuokos priesaika vienas kitam. Šiandien žmonių pasaulėžiūra į santuoką labai pakitusi, bet tikrosios vertybės visada išlieka vertybėmis.

Šyvos ir Parvati santuokos priesaika

Parvati priesaika: Man didžiausia laimė yra būti šalia tavęs. Tik dėka savo praeities poelgių, man nusišypsojo laimė, kad tu tapai mano vyru. Aš tavo žmona.

Šyvos priesaika: Aš su meile rūpinsiuosi tavimi, gali tuo neabejoti. Aš visada būsiu šalia tavęs ir džiaugsme, ir skausme.

Parvati priesaika: Aš džiaugsiuosi tuo, ką tu man suteiksi, būsiu laiminga ir turte ir skurde.

Šyvos priesaika: Tu gausi ir drabužius, ir papuošalus, ir viską, ko panorėsi. Aš duosiu tau tai, ko tu užsigeisi.

Parvati priesaika: Aš visada vykdysiu visus tavo nurodymus.

Šyvos priesaika: Aš niekada negeisiu kitų moterų ir pasirūpinsiu, kad mūsų namuose nieko netrūktų.

Parvati priesaika: Aš užsidėsiu papuošalus ir visada būsiu šalia tavęs – savo siela ir kūnu.

Šyvos priesaika: Be tavęs aš neatliksiu jokių religinių ir materialinių apeigų. Visuomet būsiu šalia tavęs, kur mes bekeliautume.

Parvati priesaika: Aš būsiu stipri sunkiomis gyvenimo akimirkomis ir būsiu laiminga džiaugsmingomis akimirkomis.

Šyvos priesaika: Aš visuomet būsiu šalia tavęs ir džiaugsme ir skausme.

Parvati priesaika: Aš niekada neprisiartinsiu per arti prie kito vyro.

Šyvos priesaika: Mes visuomet būsime kartu soduose, parkuose ir kitose vietose. Mes valgysime tai, kas tau patinka.

Parvati priesaika: Aš būsiu laiminga gyvendama tavo namuose ir tarnaudama tavo tėvams. Aš būsiu pakanti tavo draugams. Aš gyvensiu ten, kur tu. Mes niekada neapgaudinėsime savo artimųjų, o jie niekada neapgaudinės mūsų.

Šyvos priesaika: Aš niekada neatimsiu iš tavęs teisės būti mano žmona ir niekada neišvarysiu tavęs iš savo širdies. Aš tikiu, kad tu man padovanosi laimę.

Parvati priesaika: Aš padėsiu tau visose apeigose. Aš visuomet klausysiu tavęs, kas liečia gyvenimo išmintį, tiesą ir giminės pratęsimą. Visi susirinkę čia yra liudininkai to, kad aš tau įteikiu savo kūną.


Šyva prisiekė Parvati atnešti jai visus savo turtus, taip išreikšdamas jai savo pagarbą. Iš tų namų, kuriuose negerbiama moteris, visi pusdieviai išeina. Moteris materialiai turi jaustis gerai ir turėti pakankamai pinigų, kad kai ateina svečiai ji galėtų juos ramiai priimti ir jai nereikėtų sukti galvos, kuo juos pavaišinti. Šyva prisiekė, kad bent viena transporto priemonė bus namuose, (anksčiau tai buvo dramblys, kupranugaris ar arklys) dabar tai mašina. Šyva prisiekė, kad jis, nepaisant bet kokių oro sąlygų, visuomet rūpinsis Parvati, kad ji jaustųsi komfortiškai. Šyva prisiekė, kad jis finansiškai nepriklausys nei nuo savo, nei nuo jos tėvų, o turės nuosavą pajamų šaltinį. Jis prisiekė, kad nepaisant jokių aplinkybių, jos niekada viešai neįskaudins, nepažemins, nesakys jai pastabų ir nekritikuos.

Parvati prisiekė Šyvai: Aš stengsiuosi visada vengti tokių situacijų, kuriose man galėtų grėsti pavojus, todėl stengsiuosi visuomet būti kuo arčiau tavęs, kad tu galėtum mane apginti. Mano tėvų namai visada bus atviri man ir tau. Ypač tais atvejais, kai vyks kažkas oficialaus tėvų namuose, mes abu turime būti ten pakviesti, kitaip nei vienas nedalyvausime. Mes esame partneriai šiame gyvenime, todėl mano džiaugsmas ir skausmas yra ir tavo skausmas ir džiaugsmas, ir kas benutiktų mes kartu juo dalinsimės. Nuo šiol esame patys artimiausi.

Abu prisiekė: Mes turime likti ištikimi vienas kitam, nepaisant jokių aplinkybių, joks trečias asmuo negali kištis į mūsų santykius. Moteris visuomet turi būti dėmesinga savo vyrui ir stengtis atlikti tai, ko jis prašo, nuolankiai ir kantriai. Moteris turėtų gerbti vyro tėvus, gimines, kaimynus ir dvasininką, kuris juos sutuokė. Moteris turi atminti, kad kol ji gyveno su savo tėvais, ji galėjo eiti valgyti kada nori, miegoti kada nori, bet po santuokos ji turi priimti tai, kad viskas pasikeičia. Moteriai nevertėtų kalbėti apie savo vyro namus blogai, jei ji nebegali ten elgtis taip, kaip elgėsi tėvų namuose, kitaip ji užtrauks ne pagarbą savo vyrui. Kai vyras ir žmona duoda priesaiką vienas kitam – šventoji aukuro ugnis ir svečiai yra priesaikos liudininkai, tačiau ugnis užges, o svečiai išsiskirstys. Vyras ir žmona turi prisiekti ir prieš Šiaurinę žvaigždę, kuri, nepaisant jokių aplinkybių, nekeičia savo trajektorijos ir visuomet yra vienoje vietoje, ir viską mato, o taip pat prieš Kūrėją, kuris yra kiekvieno iš mūsų širdyje.

Būkite laimingi!

Egidijus Gubinas

Redagavo Lina Šimelionytė

Paveikslėliai iš svetainės Gubinas.lt