Religija – palaiminimas žmonijai ar pavojingas ginklas?

Radhanath-Swami

Primename, kad artėja tikrai neeilinis įvykis – į Lietuvą atvyksta labai garsus, daugybės žmonių gyvenimus pakeitęs dvasinis lyderis Radhanatha Svamis. Daugiau informacijos apie vizitą čia: Radhanathaswami.lt Siūlome perskaityti svečio mintis apie tinkamą religijos vertinimą.

Klausimas:

Religija pasaulyje yra sukėlusi tiek daug nesantaikos, galbūt dėl to, kad yra žmonių, kurie netinkamai ja naudojasi. Gal galėtumėte išreikšti savo nuomonę šia tema?

Radhanatha Svamis:

Mano dvasinis mokytojas Šrila Prabhupada sakydavo: „Filosofija be gero charakterio yra bevertė.“ Vienas iš pagrindinių religijos tikslų yra padėti mums peržengti savo arogantišką ego.

Ego sukuria širdyje begalinę tuštumą. Turėdami pilną, atvirą širdį, niekada netrokšime jaustis esą už ką nors viršesni. Tik tą, kas laiko save visų tarnu, iš tiesų galima vadinti tikru valdovu. O tas, kuris pats trokšta viešpatauti, iš tiesų tarnauja savo protui ir netikram ego.

Tikros religijos pagrindas ir palaiminimas mums yra tai, kad galime išmokti nerti giliau už savo ego ribų. Jeigu to nesuprantame ir jei mūsų ego nuolat auga, tuomet tas pats principas tampa ginklu, skirtu manipuliuoti kitais vien tam, kad būtų patenkintas beribis ego.

Žudikas peilį naudoja žudydamas žmones, o chirurgas gali juo pasinaudoti tam, kad išgelbėtų kam nors gyvybę. Tad peilis yra geras daiktas ar blogas? Peilio vertė priklauso nuo asmens, kuris juo naudojasi. Turtai, pinigai, akademinė šlovė, moksliniai atradimai, religija, filosofija – visa tai taip pat yra tokie „peiliai“. Jei išsiugdome geras charakterio savybes (o juk religijos tikslas ir yra mokyti nuolankumo ir gailiaširdiškumo), tuomet visus šiuos dalykus – religiją taip pat – galime panaudoti gelbėdami žmonių gyvybes – keisdami jų gyvenimus savo meile, atjauta. Priešingu atveju paprasčiausiai netinkamai panaudosime religinius pricipus pagal savo nekontroliuojamo ego įsakymus.

Istorijoje rasime daug pavyzdžių, kai religija buvo naudojamasi netinkamai, tenkinant ego. Bet tai visai nereiškia, kad pati savaime religija yra blogas reiškinys. Jei tinkamai ją suprasime, religija taps pačiu slaptingiausiu palaiminimu. Tikroji dharma, mūsų prigimtis ir pareiga, slypi anapus visų sektantiškų ribų. Tačiau būtina suvokti esmę.

 

Iš anglų kalbos vertė Lina Staponaitė. Parengta pagal Radhanathswami.com