Radhanatha Svamis: Teisingas ir neteisingas religijos pritaikymas

s2

Klausimas:

Religija sukelia tiek daug nesutarimų šiame pasaulyje ko gero dėl to, kad ji neteisingai naudojama. Norėčiau sužinoti jūsų požiūrį šiuo klausimu.

Radhanatha Svamis:

Mano guru Šrila Prabhupada yra pasakęs: „Filosofija be gerų charakterio savybių praktiškai yra beprasmiška“. Visos religijos tikslas iš tiesų yra padėti mums pakilti virš arogantiško ego.

Ego sukelia tuštumą širdyje. Jei mūsų širdis užpildyta, mes negeidžiame jaustis geresniais už kitus. Tikrasis šeimininkas yra tas, kuris laiko save visų tarnu. O tas, kuris jaučia poreikį pats būti šeimininku, iš tikrųjų yra savo paties proto ir ego tarnas.

Jei esame egoistai ir nesuprantame savo religijos prasmės, ji mums tampa nebe nuostabiu palaiminimu, leidžiančiu pakilti virš savo ego, bet ginklu, kurį naudojame įveikti kitus to ego patenkinimui.

Tikroji religija yra stebuklingas palaiminimas ir kelias, padedantis mums pakilti virš egoizmo. Tačiau jei esame jo valdomi, galime neteisingai suprasti religijos tikslą ir panaudoti tą patį palaiminimą kaip ginklą pavergti kitus savo ego patenkinimui.

Kažkas gali panaudoti peilį nužudyti žmogų. Chirurgas tą patį peilį panaudos išgelbėti kažkam gyvybę. Ar peilis geras ar blogas? Peilio vertė priklauso nuo jį naudojančio žmogaus. Turtas, pinigai, akademinė galia, moksliniai atradimai, filosofija – visa tai yra lyg tas peilis. Jei turime tinkamas savybes – nuolankumą, užuojautą – kurių ugdymas ir yra tikrasis religijos tikslas, jei turime tas charakterio savybes, visi šie dalykai, įskaitant religiją, gali išgelbėti žmonėms gyvenimus, gali suteikti žmonėms gyvenimą per meilę, per užuojautą. Kitu atveju tiesiog naudosimės visu tuo neteisingai, vedami savo nesukontroliuoto ego. Galime istorijoje rasti ne vieną tokį atvejį. Tačiau tai nereiškia, kad religija bloga. Jei mūsų supratimas teisingas, tai yra pats švenčiausias palaiminimas, kokį tik turime. Tikroji dharma yra aukščiau sektantiškų ribų, jei iš tiesų suprantame esmę.

Iš anglų kalbos vertė Mohini-šakti devi dasi

Pagrindinis paveikslėlis iš svetainės Radhanathswami.com