Radhanatha Svamis: Ieškokite ir rasite

Radhanath-Swami1

Biblijoje pasakyta: „Ieškokite ir rasite.“ Jei bet kokioje situacijoje neprarandate vilties ir ieškote tarnystės, jums bus suteikta galimybė pasitarnauti. O jei ieškote priežasties nustoti tikėti, rasite ją. Viešpats atsako atitinkamai pagal tai, kaip į Jį kreipiatės. Jei visiškai priimate Viešpaties prieglobstį, Jis atiduoda jums visą Save. Jei atsiduodate Viešpačiui iš dalies, Jis jums kažkiek padeda, tačiau likusi našta krenta ant jūsų pečių.

Jeigu mes nuoširdžiai stengiamės priimti Viešpaties žinios prieglobstį, Dievas suteikia mums neaprėpiamą begalinę viltį ir tikėjimą, kai tik reikia. Tačiau net jei neturime tokios vilties ir tikėjimo, bet vis tiek sąžiningai tęsiame, Jis mato, jog esame nuoširdūs ir nusiteikę rimtai. Tai vadinama tamsia sielos naktimi. Jei praktikuojate, bet nejaučiate meilės, galite pajusti, jog silpsta jūsų tikėjimas. Tačiau dieviškos meilės kaina – tęsti praktiką.

Meilė Viešpačiui amžinai slypi mūsų širdyse, tačiau dabar ji labai paviršutiniška. Turime nuoširdžiai ilgėtis šios meilės ir neprarasti tikėjimo, kad ir kas benutiktų likti ištikimi. Tik tuomet patirsime Viešpaties meilę. Tuomet įgausimę beribį tikėjimą ir viltį. Tuomet tapsime bebaimiais.

Jo Šventenybė Radhanatha Svamis Maharadžas

Iš anglų kalbos vertė Mohini-šakti devi dasi