Purušotamos mėnesio įžadai (Adhika mas)

diya-2918628_960_720

Purušotamos mėnuo arba Adhika masa (papildomas mėnuo), taip pat vadinamas Mala masa, nešvarus arba bevertis mėnuo. Indijos šventieji ir kiti dorybingi įvairių religijų žmonės priima rimtus įžadus (vratas) Purušotamos mėnesiui. Šis mėnuo prasidės 2018 metų gegužės 16 dieną ir tęsis iki birželio 13 dienos. Taigi aptarkime šio ypatingo įžadų mėnesio, vadinamo „Įžadų karaliumi“, vardą, istoriją, privalumus ir metodus.

Kodėl šis mėnuo vadinamas nešvariu ar beprasmiu (Mala masa)?

Todėl, kad bet kokios formos karminės (naudos sau siekimas), pasaulietinės veiklos aukojimai šį mėnesį neatneš jokių rezultatų. Pasak Gaudija vaišnavų, žodis mala nurodo, kad pasiaukojimo tarnystės veikla šį mėnesį greitai ir lengvai sunaikins proto purvą, nuodėmių taršą, neišmanymą ir įžeidimus. Taigi, Viešpaties atsidavusiems šis mėnuo yra pats palankiausias apsivalymui.

Kodėl jis vadinamas Adhika masa (papildomas mėnuo)?

Nes Dievas sudėjo ne tik papildomas, bet VISAS savo galias, malonę ir palaiminimus į šį mėnesį. Tai dar stipriau įrodo šio mėnesio pranašumą prieš kitus. Užsiimantis dvasine praktika žmogus gaus papildomos naudos iš bet kokios religinės veiklos. Beje, šis mėnuo būna ne kiekvienais metais.

Kuo šis mėnuo toks ypatingas?

Puranose (senovės šventraščiuose) teigiama, kad šis mėnuo – Viešpaties mėgstamiausias. Jis Pats sukūrė šį mėnesį ir pavadino jį Savo vardu. Purušotamos mėnuo, kuris būna tik kartą per 36 mėnesius, yra galingiausias ir daugiausiai naudos suteikiantis mėnuo iš visų. Jis daug palankesnis kitus mėnesius. Ne tik Žemės planetoje, bet ir visoje visatoje, atsidavusieji, išminčiai, pusdieviai ir pati sėkmės deivė Lakšmi garbina Purušotamos mėnesį.

Purušotamos mėnesio įžadų teikiama nauda

Įvairūs metų mėnesiai turi skirtingas išta-devatas, asmenybes, kurias palanku garbinti tuo metu. Šio mėnesio išta-devatos yra Radha-Krišna Yugala. Jei per Purušotamos mėnesį žmogus nuoširdžiai garbina Radhą ir Krišną, jis pasieks viską, ko nori. Laikydamasis Purušotamos įžadų, žmogus atsikratys visų blogų karminių reakcijų ir gaus galimybę tiesiogiai tarnauti Radhai ir Krišnai.

Šis mėnuo yra pats geriausias metas dvasiniam tobulėjimui, nes Viešpats į visas mūsų nuodėmes žiūri pro pirštus. Šventų vietų gyventojai šio mėnesio metu gauna 1 000 kartų daugiau naudos nei gyvenantys kitur! Tie, kuriems pasiseks, dar gali rezervuoti kambarį šventoje vietoje, prie Radha Kundos ar kitur Vrindavane ir pasinerti į nektarą šventoje buveinėje. Prisijunkite prie tūkstančių maldininkų piligriminėse kelionėse.

Kaip laikytis Purušotamos mėnesio įžadų?

Pagrindiniai punktai: laikykitės celibato ir kasdien maudykitės iki saulės patekėjimo; daugiau melskitės ir kasdien skaitykite šventraščius; aukokite labdarai.

Kiti rekomenduojami mėnesio įžadai:

 1. Kelkitės per brahma-muhurtą (1,5 val. iki saulės patekėjimo) ir iššokite iš lovos šaukdami „Džiaja Radhe!“.
 2. Kartokite Mahamantrą ir medituokite į dieviškai gražius Radhos ir Krišnos pavidalus, savybes ir ekstatiškai apvalančius, transcendentinius jų žaidimus Vrindavane. Visą mėnesį kasdien kartokite pasirinktą tikslų papildomų mantros ratų skaičių (4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 64, 108, 192), ratų skaičius turėtų būti keturių kartotinis.
 3. Siekdami patirti didžiausią palaimą ir gauti daugiausiai naudos, atlikite įžadus Vrindavane, Navadvipoje ar kitoje šventoje vietoje.
 4. Kasdien atlikite garbinimą ar bent pasiūlykite „ghi“ ugnelę Radha Krišna dievybėms ar paveiksliukui. Galima siūlyti 33 ugneles, po vieną kiekvieną mėnesio dieną, ar bent vieną palankią šio mėnesio dieną (pvz. per ekadašį, pilnatį ir pan.)
 5. Kasdien garbinkite šventą Tulasi medelį, eikite ratu aplink jį.
 6. Kasdien skaitykite „Šrimad Bhagavatam“ šventraštį.
 7. Kasdien klausykitės istorijų apie Radhą ir Krišną iš Gaudija Vaišnavų.
 8. Priimkite įžadą išlikti ramus ir 100 % teisingas visą mėnesį.
 9. Būkite atsargus ir nekritikuokite atsidavusiųjų, brahmanų, šventųjų, šventraščių ir ypač tų, kurie priima Purušotamos mėnesio įžadus.
 10. Šį mėnesį nieko neprašykite iš kitų, būkite patenkinti tuo, ką turite, ir nesistenkite pasiekti kažkokių materialių dalykų.
 11. Negaminkite aliejuje ir netepkite aliejais kūno.
 12. Nekirpkite plaukų ir nagų.
 13. Miegokite ant grindų.
 14. Atsisakykite pasirinktų maisto produktų.

Pagal Puranas, geriausia labdara yra padovanoti šventraštį „Šrimad Bhagavatam“ kvalifikuotam šventikui, šeimos žmogui. Šis veiksmas išvaduos visus protėvius ir jie keliaus į dvasinį pasaulį, tai padovanos jiems Paties Viešpaties bendravimą!

Specifiniai įžadų (vratų) nutraukimo būdai

Jei valgysite vaisius, „ghi“ sviestą, ryžius, kviečius ir kt., nutraukdami įžadą (mėnesio pabaigoje) paaukokite tokį maistą ir šventikams.

Jei miegosite ant grindų, leiskite brahmanui (šventikui) išsimiegoti lovoje su pagalve.

Jei valgysite iš lapų lėkštės, pamaitinkite brahmanus (šventikus) maistu su „ghi“ sviestu ir cukrumi.

Jei nesikirpsite nagų ar plaukų, paaukokite šventikui veidrodį.

Jei siūlysite „ghi“ ugneles, padovanokite naujas lampadas ir puodus brahmanui.

*Jei Purušotama vratos metu sulaužysite bet kokias taisykles ar įžadus, padovanokite brahmanui įvairių saldžių sulčių.

Ir net jeigu neturite pakankamai pinigų tam, kad galėtumėte pasiūlyti deramą auką šventikams, galite pasiūlyti tai, kas yra pagal jūsų išgales geriausia. Su nuoširdžiu motyvu aukokite tai, ką galite, kvalifikuotam šventikui ir paprašykite jo gailestingumo bei palaiminimų. Taip pat galite viską, ką norite, nuoširdžiai dovanoti savo mintimis. Atminkite, kad Viešpats yra patenkinamas mūsų nuoširdumu, tyrų siekių rimtumu, meilės nuotaika bei motyvų švara. Dovanokite Jam tai, ką galite geriausio.

Šlovė ypatingam Purušotama mėnesiui!

Mahanidhi Madan Gopal Das

Už pasidalintą informaciją dėkojame Ragatmikai Radhai devi

Iš anglų kalbos vertė Milvydė Paškevičiūtė

Redagavo ir plačiajai auditorijai adaptavo Lina Šimelionytė

Paveikslėlis iš svetainės Shriradhakrishna.com