Praregėjimai

flowerpot-2756428_960_720

Metų pabaiga ir pradžia – jau tradiciškai įvairiausių prognozių laikas artimiausiai ateičiai. Tačiau aiškiai pastebima ir negatyvi tokių prognozių tendencija. Susidaro įspūdis, kad visos planetos ir žvaigždės, visi įvairių sričių analitikai yra griežtai negatyviai nusiteikę žmonijos atžvilgiu.

Ir, ko gero, retas prognozuotojas susimąsto apie savo prognozių pasekmes ir atsakomybę už poveikį žmonių psichikai. Na, juk tai “tik“ prognozės, tai tarsi reiškia, kad jos nebūtinai išsipildys… Tuomet kyla natūralus klausimas – o kam jos tada apskritai reikalingos?

Bet koks negatyvus poveikis – žodžiu ar veiksmu, turi išskirtinai negatyvų poveikį žmogui, ir atsakomybė – pirmiausiai moralinė, tenka tam, kas tai daro, nesvarbu, supranta jis savo veiksmų pasekmes, ar ne. Todėl visada pravartu prisiminti principą “nekenk“, nes tai, ką siunčiame kitiems – būtinai sugrįš atgal su kaupu.

Negatyvumas dažniausiai sukelia baimę, neviltį, liūdesį, kurie gali peraugti į depresiją ir įvairiausius psichikos sutrikimus. Stiprios negatyvios emocijos ilgai užsilieka sąmonėje ir trikdo normalią psichikos veiklą. O įvairios negatyvios prognozės, iš esmės, formuoja žmogaus sąmonėje negatyvios ateities perspektyvas.

Nepasiduokime negatyviems informaciniams scenarijams – tai formuoja negatyvią gyvenimo nuostatą, o tai yra labai bloga – destruktyvi ir griaunanti motyvacija gyvenimui. Jokiais negatyviais veiksmais neįmanoma sukurti kažką gero.

Todėl – atsiribokime nuo visų prognozuotojų! Kokia bus ateitis – priklauso nuo visų mūsų, ir nesvarbu, kokie bus metai – pelės, drakono, arklio ar paršiuko. Visų pirma – tai Mūsų Gyvenimo Metai, Žmonijos Gyvenimo Metai… Mano ir Tavo Gyvenimo Metai.

Nežiūrint į nieką, saugokime savo širdies tyrumą ir Gerąją Viltį – tegul mažytę, nelabai dar apčiuopiamą, bet būtinai – Gerąją Viltį… Ir tuomet būtinai išvysime mūsų šviesių nuostatų išraišką realybėje 🙂 .

**************

Depresija – nenatūrali žmogui būsena, kuri išsivysto, kai žmogus gyvena negatyviose sąlygose ir pradeda tikėti išskirtinai negatyvia ateitimi. Negatyvios sąlygos – tai sąlygos, kuriose ribojamos žmogaus prigimtinės savybės (kūrybingumas, dvasingumas, laisvė, sveikas bendravimas ir t. t.), kai primetami gyvenimo šablonai, kurie žmogui sukelia vidinius prieštaravimus, ir todėl jis negali jų vykdyti be vidinės ar išorinės prievartos.

Negatyvios gyvenimo sąlygos veikia visus vienodai, todėl prarasti tikėjimą gera ateitimi ir susirgti depresija gali ir suaugęs žmogus, ir paauglys, ir net vaikas – jie itin jautriai jaučia spaudimą, prievartą, kūrybinės iniciatyvos slopinimą, su kuo jie negali susitaikyti, todėl pradeda audringai reikšti savo vidinius prieštaravimus įvairiais protestais.

Juk kokia bebūtų sunki situacija, bet jei žmogus yra tikras, kad rytoj, arba po mėnesio, arba po metų, gyvenimas bus normalus ir laimingas, tuomet jokios depresijos nebus. Ir nepamirškime, kad ne tik gyvenimo sąlygos veikia mus, bet ir mes veikiame gyvenimo sąlygas. Todėl neleiskime užgesinti savo vidinės dvasinės šviesos – tai gyvenimo harmonijos pagrindas.

**************

Mes dabar visi apsupti dirbtiniu intelektu, dirbtinėmis idealogijomis ir technologijomis. Mūsų gyvenimas vis labiau apraizgomas laidais, įvairiomis komunikacijomis ir programomis, jame vis daugiau betono ir plastiko… Visa tai gesina mūsų žmoniškumą, sveiką nuovoką, ir, svarbiausia – mūsų natūralų ryšį su žmonėmis, gamta ir visa gyvybe.

Atiduodami dirbtinio intelekto valdžiai savo gyvenimą, mes tiesiog pradedame nedaryti to, ką lengvai ir geriausiu būdu galime padaryti patys; klausimus, kuriems reikia žmoniškumo, atiduodame bejausmio roboto nuosprendžiui; bendravimą keičiame žinutėmis ir pokalbiais telefonu; buvimą gamtoje keičiame stebėdami gražius gamtos vaizdus monitoriuje..

Tai nereiškia, kad žmogus turi atsisakyti technologijų, bet jos neturi užimti viso mūsų gyvenimo, pakeisdamos mūsų prigimtinius poreikius gyvam bendravimui, kūrybiniam mąstymui, bendradarbiavimui visų labui ir vienybei.

Buskime. Mes ne robotai, ne mechanizmai. Mes esame gyvi, o tai reiškia, kad mūsų gyvenimas pirmiausiai turi būti pripildytas gyvybe ir sveika sąveika su visa gyvybe aplinkui…

************

Kai kviečiame į svečius savo artimus draugus, mes tam ruošiamės: tvarkome namus, gaminame vaišes ir su džiaugsmu laukiame susitikimo. Ir kai draugai ateina, mes išreiškiame savo gražiausias savybes, kad jie pasijustų jaukiai ir gerai.

Taip gimsta vienybė, santarvė ir pačios palankiausios sąlygos harmoningam bendravimui. Štai taip turėtume žiūrėti ne tik į draugus, bet ir į kitus gyvenime sutiktus žmones – kad pažadintume žmonėse jų šviesiausias savybes, kuriomis jie dalinsis toliau su kitais žmonėmis.

Iš vienos mažytės dvasinės kibirkšties gali įsižiebti tūkstančiai dvasios liepsnelių! Todėl vienas žmogus gali labai, labai daug! Ypač dabar, kai pasaulyje tiek daug nelaimingų, palūžusių, vienišų žmonių, kuriems labiausiai – tiesiog gyvybiškai – reikia būtent žmoniškumo, gerumo, nuoširdumo, supratimo ir palaikymo..

Mylėkime, palaikykime vieni kitus, rūpinkimės vieni kitais kaip draugai – tai patikimiausias imunitetas prieš bedvasiškumą, susvetimėjimą, egoizmą, abejingumą, cinizmą.., prieš bet kokį blogį. Juk kuo daugiau šviesių ir gerų žmonių – tuo greičiau traukiasi tamsa 🙂 …

Ruvi.lt