Pradedant dieną tinkamai

barley-field-1684052_960_720

Vedų mokymai siūlo ankstyvas rytmečio valandas skirti meditacinėms praktikoms, kurios paruošia mūsų sąmonę likusiai dienai.

Sakoma, anksti gulęs ir anksti kėlęs būsi sveikas, turtingas bei išmintingas (angl. Early to bed, early to rise make you healthy, wealthy and wise). Medikai tvirtina, jog kiekviena iki vidurnakčio išmiegota valanda prilygsta dviem miego valandom po vidurnakčio. Iš savos patirties žinau – jei tenka elgtis atvirkščiai – eiti miegoti trečią valandą ryto, o keltis pirmą popiet, tokia diena tikrai nebus pati geriausia.

Esu induistas ir paprastai einu miegoti aštuntą valandą vakaro, o keliuosi ketvirtą ryte. Galima sakyti, kad ilsiuosi dvyliką valandų. Prieš pradėdamas dienos darbus, ankstyvas ryto valandas skiriu mantros meditacijai.

Kaip vietinis induistų pamokslininkas pristatau induizmo kultūrą ir religiją pradinėse mokyklose. Mokytojų požiūriu, pasikviesti į klasę gyvą induistų dvasininką yra žymiai geriau, nei mokyti vaikus iš vadovėlių.

Dažnai po pristatymo mokytojai manęs klausia: „Kaip jūs tai sugebate? Ne tai, apie ką kalbate, bet tai, kaip jūs tai pasakote“, – stebisi jie. Arba: „Kai šiandien atėjau į mokyklą, jutau didžiulę įtampą, tačiau dabar visiškai atsipalaidavau“. Ar netgi: „Ši klasė – pati blogiausia mūsų mokykloje, tačiau jūsų pristatymo vaikai klausėsi sutelkę visą savo dėmesį“.

Taigi, noriu paaiškinti, jog pradėję dieną teisingai, su tinkamu nusiteikimu, pakilsime virš kasdieninių veiksmų ir reakcijų. Mūsų sąmonė bus pakylėta į aukštesnį lygmenį ir, savo ruožtu, paveiks kiekvieną žmogų, kurį tą dieną sutiksime.

Tai galima sulyginti su dviejų rūšių kulkomis – tikromis ir tuščiomis. Kino filmuose ar spektakliuose tikrovės įspūdžiui sudaryti naudojami neužtaisyti šaunamieji ginklai ir tuščios kulkos. Aktoriai jais tariamai šaudo vieni į kitus. Šautuvų sukeliamas garsas lygiai toks pats kaip ir tikrųjų, vienintelis skirtumas tas, jog iš šių ginklų niekas neišlekia. Jie niekam nepadaro žalos.

Neabejoju, kad norėdamas būti tikru induizmo pamokslautoju, naudingu visame kame, ką bedaryčiau, privalau pasinerti į visokeriopų galių šaltinį – Dievą. Tuomet būsiu tarsi skaidri terpė ir galėsiu kažką pakeisti pasaulyje ir žmonių, kuriuos sutinku, gyvenimuose.

Dhirašanta Gosvamis

Redagavo Lina Šimelionytė