„Poezijos pavasaris 2015“ Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje: poezija liejosi per kraštus

Festivalio organizatorių paveikslėlis

Gegužės 29 d. 18 val. Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje įvyko vienas iš baigiamųjų šių metų festivalio „Poezijos pavasaris 2015“ renginių: buvo vainikuotas laureatas, įteikta Maironio premija. Poezija tąvakar iš tiesų liejosi per kraštus: vinguriavo skaitomos eilės, būriavosi lyriškai nusiteikusi publika, o muziejaus kiemelis trumpam virto tikru rojaus sodu.

Skambant gyvai atliekamoms klarneto melodijoms (Valdas Andriuškevičius) rinkosi garbaus amžiaus publika ir vos vienas kitas jaunas poezijos mylėtojas. Pasipuošę, baltas apykaklaites išsilyginę svečiai būriais ir po vieną sparčiai rinkosi į 51–mąjį „Poezijos pavasarį“ pabūti „su žodžiu ir filosofija“, kaip teigė renginio vedėjai Erika Drungytė ir Egidijus Stancikas.

Tik prasidėjus vakarui, Kauno vicemeras Simonas Kairys ir poetės Birutė Jonuškaitė bei Tautvyda Marcinkevičiūtė iškilmingai įteikė Maironio premiją, apjuosė tautine juosta bei ąžuolo lapų vainiku karūnavo Vladą Braziūną už naująjį poezijos rinkinį „Stalo kalnas“. B. Jonuškaitė dėkojo laureatui už platų, gražų poezijos audinį ir linkėjo toliau būti, gyvuoti, džiuginti skaitytojus. Apdovanotas, apvainikuotas V. Braziūnas klausė jam paruoštos staigmenos, t. y. muzikinio siurprizo, dainos, sukurtos pagal poeto eiles. Galiausiai žodį gavęs laureatas ir pats prabilo eilėmis, pavadintomis „Dėkonė“.

Nepamiršti liko ir šį pasaulį palikę poetai. Egidijus Stancikas priminė neseniai minėtą 180–ąjį Antano Baranausko jubiliejų ir nustebino renginio svečius ne skaitydamas, o giedodamas ištrauką iš „Anykščių šilelio“, nes būtent tokia tradicija anksčiau gyvavo liaudyje.

Įsibegėjus renginiui pasipylė eilių lietus. Savo ir kitų poeziją skaitė Gintautas Dabrišius, prof. prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, Vidmantė Jasukaitytė, Olita Dautartaitė, BorisasChersonskis (Ukraina), Eduardas Militonianas (Armėnija), Sigitas Birgelis (Punskas), Gintaras Bleizgys, Nijolė Simona Pukinskaitė, Birutė Jonuškaitė, Erika Drungytė, Eglė Juodvalkė, Viktoras Rudžianskas, Aldona Ruseckaitė, Donaldas Kajokas, Indrė Valentinaitė, Donatas Petrošius, Gintaras Patackas ir kiti. Įteikti ir kiti apdovanojimai: Kauno spaudos apdovanojimas Edmundui Janušaičiui, savaitraščio „Šeimininkė“ – Mindaugui Nastaravičiui, „Kauno dienos“ premija Giedrei Kazlauskaitei, Maironio sodo varna – Gvidui Latakui, 11–asis „Katinuko“ apdovanojimas –jaunajai poetei Olgai Dedovai, na, o leidykla „Kalendorius“ apdovanojo Zenę Sadauskaitę.

Be dovanų nebuvo palikti ir renginio svečiai. Kiekvienas išeidamas galėjo pasiimti po vieną pasirinktą poezijos knygą. Per daug neskubėjau palikti rojaus sodo, tad iš likusios kuklios bibliotekėlės čiupau Vaivos Kuodytės „Pakišą žvėrelei“. Taip ir išsinešiau poezijos pavasarį namo. Kad ir ten eilės lietųs be ribų.

Eglė Brigita Sviklaitė