Planeta, daranti didžiausią poveikį vaiko vystymuisi

MERCURY_1991356g
Apytiksliai nuo ketverių iki devynerių metų didžiausią poveikį vaiko vystymuisi daro Merkurijaus planeta. Tais metais Merkurijus labiausiai veikia besiformuojančią vaiko psichiką. Vaikai šiuo metu dažniausiai būna neramūs, jiems sudėtinga pabaigti, bet kokius darbus iki galo ir vienu metu jie nori daryti keletą darbų iš karto, lankyti daug būrelių, jiems būna sunku apsispręsti.

Vedinės psichologijos sampratoje mūsų psichika sudaryta iš kelių mums plika akimi nematomų energijų. Tai protas, intelektas ir netikras ego. Protas atspindi mūsų charakterį ir reakciją į aplinką. Tai mūsų sąveika su išoriniu pasauliu per regėjimą, klausą, uoslę, lytėjimą ir skonį.

Per protą mes gauname informaciją iš išorinio pasaulio ir mūsų protas atitinkamomis emocijomis reaguoja į vienus ar kitus gaunamus signalus. Jeigu protui patinka siunčiami signalai, mes džiaugiamės, jeigu ne, mes liūdime. Dažniausiai- paragavę ko nors skanaus, saldaus ar maudydamiesi po šiltu vandeniu, mes džiaugiamės ir atitinkamai vengiame kartaus skonio ir šalto vandens. Tai panašu į vaistus, jeigu mes susirgome tai žinome, kad išgėrus karčią tabletę sveikata gali pagerėti, bet pavyzdžiui vaikas nenori gerti karčios tabletės, nes pas jį intelektas silpnas. Vaiko atsakymas paprastas-nepatinka, todėl dauguma vaikiškų vaistų yra saldūs.

Taigi subtilesnė energija už protą yra intelektas. Intelektas-tai mūsų pasaulėžiūra, žinios. Išorinį pasaulį mes pažįstame per protą, o kaip jame elgtis sužinome intelekto dėka. Todėl Merkurijaus laikotarpis svarbiausias intelekto formavimesi, kadangi šiuo metu vaikas mokosi kaip teisingai gyventi.

Priklausomai nuo vaiko auklėjimo, šiuo metu jo psichikoje yra pasodinama sėkla, kuri pirmuosius vaisius parodo jau paauglystėje. Jeigu vaiko intelektas buvo lavinamas, tai vyresniame amžiuje jis stengsis daryti, tai ką reikia, kitaip jis vadovausis principu-darysiu kas man patinka. Todėl jeigu protas nebus intelekto kontrolėje žmogus elgsis taip, kaip nori ir pastoviai tikėsis, kad už netinkamą elgesį pavyks išvengti atsakomybės.

Intelekto silpnumas, tai požymis kuomet žmogus žino, kad tarkim rekomenduojama atsisakyti žalingų įpročių, nes jie veda į ligas, bet jis tikisi, kad jam tai tikrai to pavyks išvengti. Taigi yra pagrindiniai intelekto požymiai tai- gebėjimas prisiminti, gebėjimas mąstyti ir analizuoti, ir sugebėjimas pasidaryti išvadas remiantis analize t.y supratimas ką reikia daryti ir ko nereikia.

Todėl intelekto formavimosi metu ypatingai svarbų vaidmenį vaidina tėvai, nes vaiko pasitikėjimas pasauliu, priklausys nuo jų. Tėvai vaikui suteikia supratimą apie meilę, pasiaukojimą, sąžinę, gyvenimo prasmę. Tėvo elgesys su mama-berniuką mokina elgtis su moterimis, o abiejų tėvų tarpusavio bendravimas vaiką mokina santykių su aplinkiniais. Šiuo metu tėvai savo vaikams perduoda įpročius kurie vėliau atsispindės jų elgesyje. Tėvai šiuo metu vaikus mokina savo pavyzdžiu, o ne žodžiais. Merkurijaus laikotarpiu vaikus reikia mokinti kaip atskirti gėrį ir blogį, duoti jiems suvokimą apie priežasties ir pasekmės dėsnį.

Žmogus savo gyvenime labiausia yra veikiamas tų įspūdžių, kuriuos patyrė vaikystėje, todėl šiuo metu labai svarbus ugdymo procesas ir aplinka kurioje jis auga. Jei vaikas šiuo metu negauna pakankamai dėmesio ir nesijaučia saugus, tai vyresniame amžiuje pas jį gali prabusti polinkis į agresiją, nusikaltimus ir intoksikantų vartojimą.

Jeigu šiuo laikotarpiu vaikui bus neleidžiama savarankiškai mąstyti, pastoviai bus primetama tėvų nuomonė, tai užaugęs jis gali būti linkęs į infantilumą, nedrąsumą, savo nuomonės neturėjimą. Jeigu vaikas auga aplinkoje kur pastovūs barniai, tai vyresniame amžiuje jam gali būti sunku prisiimti atsakomybę, todėl tokie žmonės dažniausiai nenori šeimos, nenori atlikti savo pareigų.

Merkurijaus laikotarpiu pas vaikus stipriai veikia fantaziją, todėl jie gali suprasti ir priimti dvasinius dalykus. Jeigu šiame laikotarpyje vaikas neturės saviraiškos galimybių, jo svajonės ir fantazijos bus menkinamos, tai užaugęs toks žmogus dažniausiai tampa materialistu, dogmatiku ir jam labai bus sunku priimti tai, kas yra už matymo ribų.