Panaudokime viską tarnystei Dievui

currency-2197315_960_720

Bhagavad-gitoje, induistų biblijoje, Viešpats sako: „Darbas turi būti atliekamas kaip auka Višnu, kitaip jis bus vergystės materialiame pasaulyje priežastis. Todėl vykdyk savo nurodytas pareigas patenkindamas Jį ir visada būsi laisvas.“

Tarkime, jūs žingsniuojate gatve ir pamatote ant žemės gulinčią piniginę su kyšančiais banknotais.
Yra trys būdai, kaip galite pasielgti:

1) Galite čiupti piniginę, įsigrūsti ją į kišenę ir nubėgti į artimiausią muzikos prekių parduotuvę.

2) Galite ją ten ir palikti.

3) Galite pakelti piniginę nuo žemės, išsiaiškinti, kam ji priklauso ir sugrąžinti savininkui.

Gyvenimo kelyje taip pat aptinkame daugybę gėrybių.

Yra trys būdai, kaip galime pasielgti:

1) Galime „pačiupti gėrybes ir nubėgti“: kiek jėgos leidžia eksploatuoti pasaulį, siekdami kuo daugiau malonumų ir prestižo.

2) Galime palikti pasaulį – nutraukti bet kokią veiklą ir viską atmesti.

Žinoma, antrasis pasirinkimas geresnis nei pirmasis, tačiau ir jis nėra tobulas. Jei įeičiau į jūsų namus ir pasakyčiau: „Aš atsižadu tavo mašinos ir tavo namo“, jūs pažvelgtumėte į mane kaip į pamišėlį. Panašiai atrodo, jei kas pareiškia: „Aš atsisakau šio pasaulio ir visko jame“. Tai puiku, tačiau gerai pagalvok – visų pirma jis tau ir taip nepriklauso.

3) Trečioji galimybė – paimti piniginę, išsiaiškinti, kam ji priklauso, ir sugrąžinti savininkui.

Šis pasaulis priklauso Aukščiausiajam Dievo Asmeniui, tad verčiau sugrąžinsiu pasaulį Jam, viską, ką turiu, panaudodamas tarnystėje Jam, kad Jį pamaloninčiau. Pats Jėzus mokė: „Būkite šiame pasaulyje, bet nebūkite iš jo“. Tai reiškia, jog išties išlaikysime pusiausvyrą ir būsime laisvi tik tuomet, kai pripažinsime, jog Dievas yra visa ko savininkas ir visus dalykus panaudosime tarnaudami Jam. O tarnaujant Aukščiausiajam natūraliai ateis noras pasitarnauti ir paprastam žmogui.

Dhirašanta Gosvamis

Redagavo Lina Šimelionytė