Neprarask vilties

fern-749968_960_720

Sykį vienas žmogelis nusprendė viską baigti… Metė darbą, nutraukė ryšius su artimaisiais ir susirengė pasišalinti iš gyvenimo. Nukeliavo į mišką paskutinį kartą pasikalbėti su Dievu.

– Dieve, – paprašė jis, – sakyk, ar yra nors viena priežastis visko nebaigti?

Dievo atsakymas jį nustebino…

– Apsižvalgyk, – tarė Dievas. – Ar matai papartį ir bambuką?

– Taip, – atsakė žmogus.

– Pasėjęs paparčio ir bambuko sėklas, labai atidžiai jomis rūpinausi. Suteikiau joms šviesą. Laisčiau vandeniu. Papartis netrukus sudygo ir nuklojo žemę spindinčia žaluma. O bambuko sėkla nerodė jokių gyvybės požymių. Tačiau Aš nesilioviau ja rūpintis.
Kitąmet papartis sužaliavo dar vešliau, o bambuko sėkla ir vėl nesudygo. Tačiau Aš nenustojau ja rūpintis.

Praslinko treti ir ketvirti metai, bet bambuko daigai nesirodė. Tačiau Aš nenuleidau rankų.
Penktaisiais metais galų gale iš žemės prasikalė menkas daigelis. Palyginus su paparčiu jis atrodė mažas ir nereikšmingas… Tačiau per kitus šešis mėnesius bambukas iškilo iki šimto pėdų aukščio. Penkis pastaruosius metus jis tiesiog augino šaknis. Šios šaknys sustiprino augalą ir suteikė jam viską, ko reikėjo išgyvenimui. Nė vienam iš Savo kūrinių neduočiau tokio išbandymo, kurio šis neištvertų.

Po to Dievas pridūrė:

– Ar žinai, kad visą šį laiką, kuomet vargai, iš tiesų auginai šaknis. Aš neapleidau bambuko.

Niekada neapleisiu ir tavęs.

Nelygink savęs su kitais. Bambuko kita paskirtis nei paparčio. Tačiau jie abu puošia mišką. Kai ateis tavo laikas, aukštai iškilsi.

– Ar aukštai turiu kilti? – paklausė žmogelis.

– Kaip manai, kiek augs bambukas? – Savo ruožtu paklausė Dievas.

– Tiek, kiek įstengs? – spėjo žmogus.

– Taip, – atsakė Dievas. – Kilk tiek, kiek panorėsi.

Žmogus išėjo iš miško ir visiems, ką sutiko, perpasakojo šį pokalbį.

– Nesiskųskite Dievui dejuodami, kokios didžiulės jūsų negandos, bet šlovinkite Jo didybę, nes Jis sukūrė mus – savitus ir ypatingus, sugebančius atskleisti savo galimybes!

Dhirašanta Gosvamis

Redagavo Lina Šimelionytė