Neįsivaizduoju didesnio malonumo, didesnio turto nei galimybė tarnauti kitiems

si4

Klausimas: Kuo save laikote: ar manote esąs vienuolis? Ar laikote save kažkokiu apsišvietusiu dvasiniu vedliu? Kokia jūsų gyvenimo misija?

Radhanath Svamio atsakymas: „Aš laikau save labai sėkmingu. Atlieku svamio bei vienuolio funkcijas. Tai mano gyvenimo veikla. Svamio ar vienuolio sąvoka mūsų tradicijoje reiškia, kad mes priimame celibatą bei priimame gyvenimą atsižadėjus, kai neturime jokios nuosavybės, jokių materialių dalykų, kurie priklausytų mums. Idėja yra tokia, kad siekdami atiduoti visą savo energiją visam pasauliui, atsižvelgdami į savo pajėgumą, mes atsisakome priklausomybės nuo mažos šeimos, kad galėtume tarnauti visai žmonijos šeimai. Taigi, atsižadėjimo idėja yra skirta įgyvendinti sevos ar tarnystės tikslą. Dabar jūs galite atlikti tokią pat tarnystę praktiškai gyvendami šeimyninį gyvenimą.

Chowpatty šventykloje (Mumbajuje) yra maždaug 10 000 parapijiečių, tarp jų vienas svamis ir apie 200 vienuolių. Šie vienuoliai ir svamis skatina ir įkvepia parapijiečius. Tam tikru atžvilgiu, kongregacija taip mums padeda ir mes taip stengiamės jiems padėti, kad iš to gaunasi labai nuostabi sąjunga. Tie, kurie priima gyvenimo atsižadėjusio statusą, padeda šeimos žmonėms išlikti susikaupusiems. Taigi, tokiu būdu atliekama tarnystė. Toks mano, kaip svamio, vaidmuo dvasiniame kelyje, kuriuo seku. Tai bhakti ar, kitaip tariant, atsidavimo kelias, konkrečiai – atsidavimo Dievui.

Tačiau kaip aš matau save? Aš jaučiuosi be galo dėkingas, kad man buvo suteikta galimybė paaukoti savo gyvenimą šiai tarnystei.

Neįsivaizduoju didesnio malonumo, jokio didesnio turto nei galimybė tarnauti, galimybė pabandyti kažką pakeisti kitų žmonių gyvenimuose, ypač dvasiniu atžvilgiu. Taigi, norėčiau tiesiog būti kiekvieno tarno tarno tarno tarnu, kad ir kokią padėtį man tektų užimti. Štai taip aš matau save.“

Radhanathswami.com

Iš anglų kalbos vertė Milvydė Paškevičiūtė

Pagrindinis paveikslėlis iš Radhanathswami.com