Mūsų kūnas – mažytė visata

centaurus-a-11190_640

Indijos šventieji raštai, kaip ir kiti Dievo duoti apreiškimai, tvirtina, kad mes – Dievo dalelės, sukurtos pagal jo paveikslą ir panašumą.

Dvasiniame lygmenyje mes esame mažytės Aukščiausios Dvasios – Absoliučios Tiesos – dalelytės – o materialiame lygmenyje mūsų kūnas taip pat yra miniatiūrinis Visatos atspindys.

Ir panašiai, kaip kiekvienas organas bus aprūpintas ir gaus visus komponentus, būtinus jo gyvybinei veiklai, jei tinkamai tarnaus visam organizmui, taip ir atskira gyva būtybė galės tapti laiminga tik tuo atveju, jeigu dvasiniame lygmenyje ji gyvens Dieviškąja meile, užsiims ištikima tarnyste Dievui ir visoms gyvoms būtybėms (nes suvoks jas kaip Dievo daleles). O fiziniame lygmenyje gyvens pagal materialios Visatos dėsnius – laikantis gamtos dėsnių, nustatytu gamtos režimu maitinantis ir ilsintis, valgant sveiką, natūralų maistą ir geriant švarų vandenį bei atsižvelgiant į skirtingus gamtinius ritmus, ypač Mėnulio.

Visos civilizacijos, išskyrus šiuolaikinę, gyveno pagal Mėnulio kalendorių. Ir netgi šiuolaikiniai mokslininkai jau įrodė: kad mūsų organizmas pritaikytas, būtent, Mėnulio ciklams, tad gyventi pagal Mėnulio kalendorių mums būtų daug naudingiau ir natūraliau, negu pagal dirbtinį Saulės ciklą, daugelio žmonių sąlyginai priimtą ir naudojamą.

Mūsų ryšys su planetomis

Daugelis žmonių nepakankamai įvertina planetų poveikį mūsų gyvenimui, o nemaža dalis iš viso tuo netiki – nors žino ir apie magnetines audras, ir apie Saulės aktyvumo dienas, kai padidėja avaringumas ir paaštrėja problemos su širdimi. Tai tik pabrėžia mūsų atotrūkį nuo gamtos.

Šiuolaikinio mokslo požiūriu, laikas tai ne kažkoks tuščias kontinuumas, tarnaujantis išoriniu įvykių įrėminimui. Laikas – tai jėgos laukas, priklausantis nuo jame esančių objektų traukos jėgos, svarbiausi iš kurių mums, žmonėms, gyvenantiems Žemėje, yra Saulė ir kitos planetos, turinčios galingus magnetinius laukus.

Planetos – tai šviečiantys didžiulio energetinio tinklo, nuausto iš plonų jėgos linijų, jungiančių visą Saulės sistemą į vieningą organizmą, mazgai. Ir nežiūrint į tai, kad planetos atrodo labai tolimos, jų energetiniai laukai pasiekia Žemę ir daro poveikį jos gyvoms struktūroms, įskaitant ir mūsų kūnus bei sielas – juk, judėdamos savo orbitomis, kiekviena iš jų akumuliuoja ir išspinduliuoja energiją. Jos visos perduoda tam tikro ilgio bangų energiją, būtiną palaikyti tvarką Saulės sistemoje. Planetų spinduliavimas sudaro nuolat besikeičiančias energetines struktūras, iš kurių ir audžiamas gyvenimo ir visos kūrinijos audinys.

Teosofiniu požiūriu, Kūrėjas kuria pasitelkęs planetas. Planetose atsispindi laiko jėga visa valdančio kosminio proto jėgos.

Planetos būdamos laiko valdovėmis, taip pat yra ir karmos (likimo) palydovai. Jos nurodo mums kosmines energijas, kurias mes vystome per savo gyvenimą, ir lygį, kuriame vyksta šis vystymas, taip pat atstovauja jėgas, kurios mus veikia ir kurios gali mums pakenkti.

Visi mes gyvename kosminių poveikių okeane, o jų perdavėjai yra planetos. Bet neturėdami teisingų žinių, netgi nesuvokiame, kad jos egzistuoja, todėl bet kurią akimirką rizikuojame sulaukti likimo smūgio, kurio kitomis aplinkybėmis būtų galima išvengti. Tokie negatyvūs susidūrimai su kosminėmis energijomis mūsų gyvenime pasireiškia kaip įvairios traumos ir katastrofos: ligos, konfliktai, mirtis. Kolektyviniame lygmenyje jos įgyja karo, epidemijų, stichinių nelaimių formas. Visgi, dvasingai išsivystęs žmogus sugeba išvengti daugelio panašių nemalonumų. O senovės indų astrologija mums padeda vystyti vidinį matymą, kuris padeda „saugiai vairuoti mūsų laivą per audringą gyvenimo jūrą“.

Viena iš svarbių taisyklių, kurią būtina paaiškinti, yra ta, kad bet koks mūsų veiksmas arba mintis patenka vienos iš planetų „jurisdikcijon“. Ir priklausomai nuo planetos charakterio ir poveikio, arba pagerina tos planetos poveikį mums, atnešdamas sėkmę ir laimę į tas gyvenimo sferas, už kurias yra atsakinga planeta, arba atvirkščiai, blogina jos poveikį.

Nušvitę išminčiai tvirtino, kad mus veikia devynios planetos. Septynios iš jų turi fizinius kūnus, o dvi yra šešėlinės, ir nežiūrint į tai, kad mes jų nematome per teleskopą, jų poveikis tam tikrais klausimais netgi stipresnis, nei tų planetų, kurias matome.

Mūsų kūne yra septyni pagrindiniai energetiniai centrai, ir kiekviena mūsų mintis arba veiksmas verčia harmoningai dirbti kurį nors iš jų, nuo to mes esame sveikesni ir laimingesni, arba atvirkščiai, sugriauna harmoniją, o tai lemia sunkias emocines būsenas bei tampa ligų priežastimi.

Šios septynios matomos planetos – tai tam tikri energetiniai centrai, kurių darbas – visų Visatoje arba žmogaus gyvenime vykstančių procesų pagrindas. Planetos yra karmos dėsnių palydovai. Kiekvienu savo veiksmu arba mintimi mes didiname jų teigiamą poveikį mums arba atvirkščiai.

Jei planetos poveikis kuriai nors mūsų gyvenimo sferai stiprus ir palankus, ši sfera klestės, suteikdama mums daug laimės minimaliomis pastangomis. Ir atvirkščiai: jei planetos poveikis stiprus, bet neigiamas, tai nesvarbu ką mes bedarytume, norėdami išgelbėti situaciją, rezultatas geriausiu atveju bus nežymus.

Aš daug kartų stebėjau, kaip tai vyksta: pavyzdžiui, šeimyninė pora neturi vaikų, nors gydytojai sako, kad viskas normalu, medicininiu požiūriu jokių nukrypimų nėra. Bet kol ši pora nepašalins neigiamo planetų poveikio (arba, itin retais atvejais, kol neateis palankus planetinis laikotarpis), vaikai negalės gimti.

Devyniasdešimtųjų metų pabaigoje aš buvau nedideliame Indijos miestelyje, ir man didžiulį įspūdį padarė pažintis su vieno žymaus, ten gyvenančio astrologo gyvenimu ir darbais. Jis visiškai nesudarinėjo žmogaus horoskopo – tik žvelgė į jo aurą ir pagal ją piešė horoskopą, tiksliai išdėstydamas planetas, po to pasakojo viską, kas žmogų domino. Ir kas įdomu, tai, ką jis sakė, atitiko tikrovę – tie, kurie patys sudaro horoskopus, tvirtino, jog jie sutinka su tuo, ką matė šis meistras.

Energijos ir planetos

Materialiame pasaulyje egzistuoja trys materialios kilmės savybės – visų savybių pagrindas – trys pagrindinės energijos, kurios kuria, palaiko ir ardo Visatą: aistra, dorybė ir neišmanymas.

Šios savybės prasiskverbia visur: į mintis, žodžius, poelgius, veiksmus… Visa šiame pasaulyje paklūsta jų poveikiui.

Planetos mus taip pat gali veikti per vieną iš šių savybių arba tam tikrą jų derinį. Bet mes visada galime rinktis, kuriai savybei dominuojant, mes norime gyventi sferoje, už kurią atsako planeta, o, atsižvelgiant į mūsų pasirinkimą, keičiasi ir mūsų likimas (karma).

Jei žmogus elgdamasis tam tikru būdu galvoja ir bendrauja su kitais neišmanyme bei aistroje, likimas (karma) staiga pablogėja. Tačiau, jei jis vadovaujasi dorybės savybėmis tuose dalykuose, kurie susiję su tam tikra planeta, ir gyvena harmonijoje su jos principais, tai netgi, jei gimimo momentu ši jo planeta buvo silpna, jos poveikis tampa teigiamu ir atneša sveikatą, laimę ir sėkmę.

Pagal Jogos psichologiją, šios pagrindinės savybės nustato visų dalykų vidinę esminę struktūrą. Todėl galima sakyti, kad savybės, būdingos kiekvienai medžiagai, priklauso būtent nuo pagrindinių savybių. Pagal gimimo žemėlapį neįmanoma tiksliai nustatyti, kokia savybė veikia planetą, nes tai priklauso nuo daugelio sąlygų – iš dalies, žmogus pats pasirenka savo elgesiu ir motyvais nulemia pagrindinę dominuojančią savybę, būtent jie parodo, kiek palankus ar neigiamas bus tam tikros planetos poveikis.

Visgi, jei planeta, horoskope yra silpna, pažeista, tai žmogus paprastai gimsta veikiant šią planetą neišmanymui. Jei jos padėtis gera, stipri, tai ji paprastai nuo pat pradžios yra veikiama bent jau aistros.

Jei planeta žmogaus horoskope yra visiškame neišmanyme, tai labai svarbu ją nors truputį kilstelti į aistrą, tai yra savyje išsiugdyti planetai būdingas aistros savybes, o paskui po truputį kultivuoti dorybę.

Kartais stiprios planetos, ypatingai piktybiškos, gali atnešti daug pikto horoskopo savininkui, o per jį ir kitiems žmonėms. Todėl stiprinti itin nepalankias planetas, kurios yra horoskopo kampiniuose namuose (atsako už žmogaus asmenybę, širdį, partnerių santykius ir karjerą) nerekomenduojama, nes jos būtinai pasireikš jo charakteryje. Pavyzdžiui, Hitlerio horoskope buvo stiprus šaltasis Saturnas ir galingieji Marsas ir Saulė, o pažeista ir silpna Venera ir Mėnulis suteikė jam ypatingą charakterio kietumą.

Saulė, Mėnulis ir Jupiteris nuo pat pradžių yra dorybėje, Marsas, Saturnas, Rachu ir Ketu – neišmanyme, Venera ir Merkurijus – aistroje. Planetos neišmanyme ir aistroje, ypač, jei horoskope jų padėtis stipri, pageidautina taurinti, o dorybines planetas – stiprinti ir palaikyti dorybėje.

Taip pat būtina atsiminti, kad vienai žmogaus planetai gali būti būdinga viena pagrindinė savybė, o kitai – visai kita. Paprastai planetos poveikis, atsižvelgiant į pagrindines nurodytas savybes, būna mišrus, jis gali kisti netgi dienos eigoje. Šis poveikis visiškai priklauso nuo mūsų minčių, poelgių bei aplinkos. Kuo ilgiau planeta mums daro teigiamą įtaką, tuo harmoningesni, sveikesni ir laimingesni tampame. Bet, jei bent vienoje planetoje dominuoja neišmanymas, ji gali mums rimtai sugadinti gyvenimą ir atnešti daug ligų ir kančių.

Išsigydymas karminiame lygmenyje

Ajurveda ir nušvitę išminčiai bei gyduoliai tvirtina, kad ligų priežastys glūdi trijuose lygmenyse.

  1. Likimas (karma). Veiklos ir mąstymo būdo, kuris buvo būdingas žmogui šiame ir praėjusiuose gyvenimuose, pasekmės. Šio lygio rodiklis yra planetos.
  2. Aistros ir neišmanymo energijos perteklius prote ir kaip pasekmė – visame žmogaus gyvenime.
  3. Gyvybinių jėgų (došų) disbalansas. Dažniausiai jo priežastis slypi tame, jog žmogus gyvena ne pagal jo konstitucijos tipą ir/arba išorinius faktorius (išsamiau apie tai pasakojama Ramio Bleckto knygoje „Trys energijos. Užmiršti sveikatos ir harmonijos kanonai“).

Pagrindinis lygmuo – karminis. Jei mes nedirbame šiame lygmenyje, tai anksčiau ar vėliau atsižvelgiant į tai, kokį grūdą pasėjome savo mintimis ir poelgiais praeityje, atsiras ir ligos. Ir atvirkščiai – jei karminis lygmuo švarus, tai jokia epidemija arba paveldimumas mums nepakenks.

Medicina didelį dėmesį skiria paveldimumui ir žmogaus genetinio kodo tyrimams – juk jis – tai programa, leidžianti išsiaiškinti, kokios ligos gali būti paveldėtos. Norint perskaityti ir suprasti šį kodą, reikia turėti specialų išsilavinimą.

Visgi, šiuolaikinė medicina toliau kūno nepažvelgia. Ji nežino, kad dar yra ir karminis kodas, kuris rodo sielos programą šiame ir būsimame įsikūnijime. Pavyzdžiui: aš turiu brolį, ir mes su juo daugeliu atžvilgių esame visiškai nepanašūs: skirtingai klostosi mūsų likimai, sergame skirtingomis ligomis ir pan. Tai vyksta dėl karmos kodo skirtumų, kuriuos nustato pasąmonės programos.

Pirmiausia šis kodas parašytas astrologine kalba – tai gimimo žemėlapis, pats svarbiausias dokumentas mūsų gyvenime. Jis gana sudėtingas, ir perskaityti jį gali tik senovės indų astrologijos meistras. Kitos astrologinės mokyklos, arba iš viso to nesugeba padaryti, arba apžvelgia tik trupinį. Horoskopas, sudarytas remiantis Rytų senovės žiniomis – tai karminis kodas, skirtingai nei genetinis kodas, nurodantis žmogaus potencialą, laiką, kada jo gyvenime gali įvykti vieni ar kiti įvykiai. Tai yra labai plati ir gili tema.

Ištrauka iš Rami Bleckto knygos „Kaip susitarti su Visata, arba: apie planetų įtaką žmogaus likimui ir sveikatai“

Laukite tęsinio…

Pasidalinkite su kitais!