Mokinių pageidavimai

cambodia-764227_960_720

Keturi jaunuoliai: Gopalas, Govinda, Narajana ir Šankara buvo nusiųsti mokytis į gurukulą (kurioje mokoma dvasinio gyvenimo pagrindų). Per porą metų jie baigė mokslus ir ruošėsi apleisti gurukulą. Prieš išvykdami, jie atėjo nusilenkti savo Guru. Šis, patenkintas jų pasiekimais ir sėkminga studijų baigtimi, paklausė, kokią atminimo dovaną kiekvienas norėtų gauti.

Ilgokai pamąstę, mokiniai atsakė taip.

Gopalas: Gurudži, man labai patiko Jūsų skėtis, todėl norėčiau jį turėti. Man jis visada primins Jus ir gurukulą.

Govinda: Gurudži, aš norėčiau turėti Jūsų užrašų sąsiuvinį, nes jame surašytos svarbios mintys ir dvasiniai pamokymai. Jie man padės tęsti dvasinę praktiką ir primins metus, praleistus čia, gurukuloje.

Narajana: O aš norėčiau turėti bent dvylika sąsiuvinių, pagamintų gurukulos mokinių rankomis. Juos naudočiau ateityje ir kiekvieną kartą, kai kažką į juos rašyčiau, prisiminčiau Jus ir mokyklą.

Šankara tarė: Gurudži, Jūs mane jau išmokėt kartoti šventą Viešpaties vardą, kuris man suteikė viską, todėl man daugiau nieko nebereikia. Kiekvieną kartą tardamas šį vardą, ne tik prisimenu Jus, bet ir pajuntu Dievo artumą. Vadinasi, turiu viską, ko man reikia šiam gyvenimui.

Mokytojas buvo labai patenkintas Šankaros atsakymu ir suteikė jam visus palaiminimus.

Nuolatinis šventų vardų kartojimas gali suteikti visapusišką laimę, tikrai pranokstančią tą laikiną laimę, kurią suteikia visi materialūs pasaulio turtai.

Dhirašanta Gosvamis

Redagavo Lina Šimelionytė