Mes galime pataisyti bet ką (straipsnis tik vyrams)

adult-1866533_960_720

Straipsnis skirtas tik vyrams – moterys, neskaitykite.

Vyrai mėgsta viską taisyti. Šis gebėjimas – mūsų genuose. Kiekvienas vyras – visų galų meistras! Jei sugenda mašina, prieš kviesdamas vilkiką bet kuris vyras bent jau atsidarys kapotą ir paklibins įvairias jos detales.

Vis dėlto yra vienas dalykas, kuris vyrus dažnai gąsdina– tai mintis, kad reikia taisyti ir prižiūrėti savo santuoką.

Ar jums pažįstama tokia situacija? Jūsų žmona pradeda kalbėti apie „problemą“, o jūs išsyk randate itin aiškų jos sprendimą. Iš meilės savo žmonai jūs paaiškinate, kaip išspręsti problemą, bet staiga pastebite, kad jos antakiai pamažu niaukiasi, ji sukryžiuoja rankas ant krūtinės ir ima verkti, susierzina arba netgi supyksta. Jūsų galvoje pasigirsta pavojaus sirenos. Įsijungia perspėjanti žinutė: „Atsitraukti, atsitraukti“. Jei esate buvęs tokioje situacijoje – kaip ir 99.9% mūsų, vyrų – sveiki prisijungę prie brolijos! Siunčiame virtualius apkabinimus.

Panašiose situacijose siūlome pasinaudoti vienu „karštu įrankiu“. Jis įrankis veikia geriau negu šveicariški peiliukai. Paimkite mažą, į kišenę telpančią, kortelę ir užsirašykite: „Atsispirk pagundai ieškoti problemų sprendimo būdų.“ (Užsirašykite didžiosiomis raidėmis ir pabraukite raudonai.)

Sakykite savo žmonai:

(A) Kai nutiko…, tu (savais žodžiais pakartokite tai, ką ji patyrė). Spėju, kad jauteisi… (tiesiog spėkite aklai – išmėginkite tokius žodžius, kaip: „liūdna“, „susierzinusi“, „vieniša“, „pikta“, „prislėgta“, „nesulaukusi palaikymo“ ir taip toliau).

(B) Jei ji pasakys „ne“,

(C) paprašykite jos papasakoti daugiau.

(D) Kartokite žingsnį (A) tol, kol pavyks atspėti, kaip ji jautėsi.

Pagal Partha Dasa straipsnį parengė Lina Staponaitė