Meilė, užgydanti visas žaizdas

60600_10151365728251274_928953898_n

„Śrīmad-Bhāgavatam“, viename iš giliausių senovinių Vedų šventraščių, laikotarpis, kuriame gyvename, vadinamas Kali – nesantaikos ir vaidų – amžiumi. „[Kali amžiaus žmonėms] sunku patenkinti esminius gyvenimo poreikius: valgyti, gintis, daugintis ir miegoti, – poreikius, kuriuos išpildyti sugeba netgi gyvūnai. Net jei esminiai poreikiai yra patenkinti, žmonės nerimauja dėl karo: jiems tenka arba gintis nuo agresorių, arba eiti į frontą patiems. Be to, Kali amžiuje ramybę nuolat trikdo ligos ir ekonominės problemos.“ (A. C. Bhaktivedanta Svamis, „Raja vidya: mokslų valdovas“) Mūsų epochą charakterizuoja įsigalėjusi bedievystė, chaotiškumas, materialumas ir, žinoma, baimė.

Bijome visko: Dievo, patys savęs, vieni kitų, gamtos stichijų, karo, galiausiai – pasaulio pabaigos. Psichologai išskiria keletą galimų reakcijų į baimę: slėpimasis ir problemos ignoravimas arba, priešingai, aklas aistringas bėgimas nuo tos problemos, apatiškumas, neapykanta, agresija ir pan. Kaip bebūtų skaudu tai pripažinti, daugumai mūsų šie jausmai – kone artimiausi gyvenimo palydovai. Ypač skaudu apie tai kalbėti šiandien, kai visa žmonija ūžte ūžia kalbomis apie sukrečiančius karinius ar terorizmo išpuolius, pavyzdžiui, apie pastarąjį, palietusį visos Prancūzijos ir kitų šalių gyventojų širdis.

eiffel-tower-255587_640

Tačiau kalbėtis būtina. Juk tos aukos ir, beje, tie teroristai – tai mes. Užtenka pažvelgti į tai, kaip elgiamės kasdien: ar mūsų mintys neapsunkintos subtilių arba akivaizdžių nevisavertiškumo ir savigraužos komplesų, ar nebandome jų kompensuoti lygindami save su kitais, kritikuodami, apgaudinėdami (netgi „nekaltai“ pagražindami faktus!), siekdami šlovės, pripažinimo, dėmesio, supratimo, atjautos, ar nekategorizuojame kitų pagal jų odos, akių ar plaukų spalvą, tikėjimą, kilmę etc., ar nesprendžiame savo problemų nešdami į savo namus dar vieną nereikalingą daiktą, trofėjų, diplomą, pagyrūniškumą ir pataikūniškumą?

Vedos nubrėžia įdomų skirtumą. Žodis griha reiškia namus. Todėl šeimos žmonės gali būti vadinami grihasthomis arba grihamedhomis. Pirmųjų, grihasthų, gyvenimo centre – Viešpats ir tarnystė Jam bei kitoms gyvosioms būtybėms. Davimas, atviras žvelgimas baimėms į akis ir siekis suprasti, išgirsti. Tačiau yra ir grihamedhi – tai tie, kurie it žiurkėniukai viską tempia į savo urvelį. Ar laiko užsikišę už žandų. Ir pūpso tokie burbuliukai… mieli, žaviai pasipūtę, bet savanaudžiai. Kietai suspaudę lūpas, idant nė gabalėlis „turto“ neiškristų.

Kaupimo, egoizmo ir baimės sąmonė gali lydėti netgi dvasinę praktiką. Iš to neretai gimsta fanatizmas, sektantizmas ir terorizmas. Individualiu ir visuotiniu mastu. Apie tai giliai ir realizuotai pasakoja Radhanatha Svamis čia ir čia. Šios „šventosios trejybės“ – kaupimo, egoizmo ir baimės – apimti imame skirstyti(s) į hinduistus, musulmonus, krikščionis, budistus (ar dar smulkiau) ir klijuoti vieni kitiems etiketes – teroristas, sektantas, dogmatikas, -istas, -ikas, -antas… Bet, pasirodo, Krišna nebuvo hinduistas, Jėzus Kristus nebuvo krikščionis, Buda nebuvo budistas, o Mohamedas nebuvo musulmonas.

Buda nebuvo budistas. Jėzus nebuvo krikščionis. Mohamedas nebuvo musulmonas. Visi jie buvo Mokytojai, mokę MEILĖS. MEILĖ buvo jų Religija. Nuotrauka David Wolfe

Buda nebuvo budistas. Jėzus nebuvo krikščionis. Mohamedas nebuvo musulmonas. Visi jie buvo Mokytojai, mokę MEILĖS. MEILĖ buvo jų Religija. Nuotrauka David Wolfe

Kodėl taip greitai leidžiame sau vertinti ir skirstyti? Kodėl tapome viską vienu plačiu teptuku, užuot pastebėję, širdimi pajutę subtilius niuansus, potepius – įkvepiančią vienumą skirtybėje? Akys gali būti didelės iš baimės arba iš meilės – pasirenkame tai patys kiekvieną akimirką:

Tai vaizdo įrašas apie tai, kaip formuojama viešoji nuomonė. Kalbasi du žurnalistai (kairėje) ir profesorius (dešinėje). Profesorius šypsosi, tačiau kelia aštrius klausimus: kodėl žurnalistai leidžia sau tapatinti a priori visus musulmonus su smurtu, terorizmu, neapykanta.

Tapatinti, kritikuoti, dogmatizuoti, unifikuoti ir smerkti… kiek dar daug panašių į šiuos žodžių egzistuoja mūsų žodynuose ir slepia viena ir tą patį – faktą, kad žvelgiame neišmanymo, o ne meilės, gydančios visus skirtumus ir žaizdas, akimis? Slepia tai, kad mūsų širdyse – Dievo formos skylė (Sacinandana Svamio žodžiai).

Pamenu, vaikystėje, visai visai mažytė, vakarais atsigulusi į lovą daug melsdavausi. Sėdėdavau savo rožiniam kambary, didelėj minkštoj lovoj, kurioje šalia miegodavo močiutė, ir prašydavau savo Dievulio: „Dievuli, prašau, padaryk, kad mamytė būtų laiminga, kad močiutė būtų laiminga, broliukas mažiau verktų, kad krikšto mamytė ir krikšto tėtis būtų laimingi, kad kaimynai mažiau pyktųsi, kad visi Alytuje būtų laimingi, kad visi Lietuvoje būtų laimingi, kad visa Žemė būtų laiminga.“ Tada visai nieko nesupratau apie pasaulį – mano pasaulis baigdavosi kažkur ties Dailidės ežerėliu Alytaus širdyje. Tačiau tas pasaulis buvo gražus, o aš be galo tikėjau, kad jeigu šitaip melsiuosi, tai Dievulis tikrai padarys visus laimingus… Ir tikrai visur aplink buvo daug laimės: „Dideli dalykai yra nuostabūs, tačiau už juos nuostabesni – maži dalykai.“ (Radhanatha Svamis, „Meilė slypi detalėse“)

Paskui augau ir pamiršau, kaip reikia melstis. Vedose teigiama, kad visų mūsų problemų ir kančių priežastis būtent ta, kad pamirštame – pamirštame apie tikrąją savo prigimtį. Mes – sielos, o ne kūnai, su kuriais save dabar siejame. Tikrieji mes esame amžini, palaimingi ir visa žinantys. Todėl šventos asmenybės į visus žvelgia vienodai – matydamos sielas.

Tad ką dabar daryti, kol nesame šventi? Nežinau. Tikriausiai galima pradėti nuo maldos. Nuo meilės atsako į neapykantą – kaip tai padarė Prancūzijoje ką tik įvykusio terorizmo akto metu žuvusios jaunos moters vyras, teroristams pažadėjęs, kad nei jis, nei jo sūnelis neapdovanos jų savo neapykanta. Nuo kalbėjimo(si) ir atvirumo – kaip šis tėtis kalbėjosi su savo vaiku. Nuo bandymo suprasti ir pozityvumo – kaip čia. Pradėti nuo mažų dalykų, nes jie kuria didelius.

Štai taip subjektyviai,

būkime laimingi,

vyr. red. Lina Staponaitė