Meilė, turtas ir sėkmė

book-691407_960_720

Moteris atidarė namų duris ir pamatė kieme sėdint tris senukus ilgomis, žilomis barzdomis.

Jie atrodė nepažįstami. Moteris tarė:
– Nesu jūsų mačiusi, bet manau, esate alkani. Prašau, užeikite pavalgyti.
– Ar šeimininkas namie? – pasiteiravo senoliai.
– Ne, – atsakė moteris. – Jis išvykęs.
– Tuomet negalime įeiti.
Vakare, grįžus sutuoktiniui, moteris papasakojo, kas nutiko.
– Nueik ir pasakyk jiems, kad esu namuose ir juos kviečiu!
Ji taip ir padarė.
– Neisime į namą drauge, – spyrėsi senukai.
– Kodėl? – nustebo moteris.
Vienas iš nepažįstamųjų ėmė porinti, rodydamas pirštu į savo draugą:
– Jo vardas – Turtas.
Po to nukreipė pirštą į kitą:
– O jo – Sėkmė. Aš pats esu Meilė.
Tada pridūrė:
– Dabar eik ir pasitark su savo vyru, kurį iš mūsų pageidaujate matyti savo namuose.
Moteris nuskubėjo vidun ir viską persakė vyrui. Šis apsidžiaugė:
– Kaip puiku!!! Jeigu jau taip, kvieskime Turtą. Tegu ateina ir pripildo mūsų namus gėrybių!
Žmona abejojo:
– Brangusis, kodėl mums nepakvietus Sėkmės?
Jų marti klausėsi pokalbio iš kito namų galo. Ji įbėgo į kambarį su savo pasiūlymu:
– Ar nebūtų geriausia pašaukti Meilę? Tada mūsų namuose viešpataus meilė!
– Paklausykime marčios, – pasakė vyras savo žmonai. – Eik ir pakviesk į svečius Meilę.
Moteris nuėjo ir paklausė senolių:
– Kuris iš jūsų esate Meilė? Kviečiame tave, būk mūsų svečias.
Meilė pakilo ir pasuko link namo. Kiti du taip pat pakilo ir žengė jam iš paskos. Nustebusi moteris paklausė Turto ir Sėkmės:
– Aš kviečiau tik Meilę. Kodėl ir jūs einate vidun?
Senukai sutartinai atsakė:
– Jeigu būtum pakvietusi Turtą ar Sėkmę, kiti du pasiliktų lauke, bet tu pakvietei Meilę, o mes visada sekame jai iš paskos. Ten, kur Meilė, ten ir Turtas, ir Sėkmė!!!

Vedų šventraštyje teigiama, jog ten, kur yra Dievas, visų mistikų valdovas, visada bus ir turtas, ir pergalė, ir nepaprasta galia bei dora (Bhagavad–gita, 18.78).

Dhirašanta Gosvamis

Redagavo Lina Šimelionytė