Laiko nepaveikta tiesa

n2

Tikrasis Dievo galybės suvokimas ypač papuošia mūsų gyvenimus. Jis leidžia pakilti virš sektantiško skirtumų matymo ir iliuzijos. Pagal prigimtinę savo kaip dvasinės sielos padėtį, mes visi esame Viešpaties, Absoliučios Tiesos tarnai.

Šiame pasaulyje mes visi esame užmiršę savo tikrąją dvasinę prigimtį ir santykį su Aukščiausiuoju. Mes užsiimame veikla, kuri vis labiau ir labiau įkalina iliuzijos gniaužtuose. Tik nedaugelis iš mūsų stengiasi tikrai suvokti tiesą. Dažnai išmintingi ir nuovokūs žmonės atmeta Dievo sąvoką paprasčiausiai dėl to, jog mato, kas yra daroma, prisidengiant Dievo vardu. Ir kaip gi gali juos kaltinti? Kas tyrą dvasinę sielą, Dievo vaiką, Dievo mylimąjį privedė prie neapykantos Jam? Tiesiog toks žmogus mato, kad daugelis taip vadinamų tikinčiųjų yra veidmainiai.

Tačiau Šrila Prabhupada paaiškino tattvą, tiesą. Jis pakeitė milijonų žmonių širdis. Dievas nėra nei krikščionis, nei žydas, nei induistas. Absoliuti Tiesa yra visa ko šaltinis, visų gyvųjų būtybių tėvas ir motina. Tai suvokti ir reiškia suvokti Dievą. Galimybė suvokti Absoliučią Tiesą – kas aš esu, kas yra Dievas, koks mūsų santykis – rečiausias dalykas žmogaus gyvenime. Taip pat kaip ir suvokti tą santykį bei kas daro Viešpatį tokiu ypatingu meilės objektu.

Tikroji bhakti (tyra meilė) įmanoma tik apsivalius nuo visų paviršutiniškų apibūdinimų. Deja, esame tiek prisirišę prie šių išgalvotų apibrėžimų ir taip skubame kaltinti, vertinti ir skirstyti kitus pagal tuos apibrėžimus. Tačiau visa tai tėra upadžiai, laikini apibrėžimai. Tikrasis apsivalymas reiškia apsivalyti nuo šių upadžių, suvokti save esant amžinu Dievo tarnu. Pats galingiausias būdas apsivalyti nuo šių netikrų susitapatinimų yra šventų Viešpaties vardų kartojimas su nuolankumu ir tolerancija, išreiškiant pagarbą kitiems ir nesitikint jos susilaukti atgal.

Radhanatha Svamis

Iš anglų kalbos vertė Mohini-šakti devi dasi

Redagavo Lina Šimelionytė

Pagrindinis paveikslėlis iš svetainės Radhanathswami.com