Kaip vystosi vyrų ir moterų santykiai

megaphone-3253350_960_720

Taip jau sutvarkyta, kad žmogus savęs ir savo indėlio į savo gyvenimo įvykius nemato. Daug kas atrodo kaip grynas atsitiktinumas. Dėl to jam duotas veidrodis: vyrui – moteris, moteriai – vyras. Per partnerį, per atspindį jame, per atgalinį ryšį galima daug apie save sužinoti, o gal ir viską.

Dažnai mes esame nepasirengę žvelgti į save per artimą žmogų. Ypač per tą, su kuriuo sieja intymūs santykiai. Tačiau gyvenimas, norime mes to ar nenorime, turi savas taisykles, ne iškart pastebimas tiesas, kurios, nepriklausomai nuo to, ar mes jas žinome, ar jomis tikime, pradžioje formuoja santykius tarp žmonių, o vėliau – įvykius, kurie yra to pasekmė.

Vertėtų žinoti ir turėti galvoje tas taisykles, pagal kurias plėtojasi santykiai tarp vyro ir moters.

Pirmiausia tam, kad suprastume, kas mūsų laukia rytojaus dieną. Antra, kad nustotume piktintis partnerio veiksmais, suvokę, jog gyvenime viskas vyksta dėsningai ir teisingai. Ir trečia – man jau gerokai įkyrėjo kartoti tai vieną, tai kitą, tai trečią taisyklę kiekvienam ir kiekvienai, kurie su šiomis problemomis susiduria, dėl to nutariau parašyti atmintinę, su kuria galės susipažinti kiekvienas kenčiantis.

Ši atmintinė skirta tiems, kurių santykiai su priešinga lytimi tokie įtempti, kad tuoj tuoj nutrūks. Tikiuosi, jūs viską suprasite ir nustosite kaltinti partnerį, pasižiūrėję patys į save.

Taigi, atmintinė vyrams ir moterims esantiems įtemptuose santykiuose.

  1. Vyras ir moteris sukurti tarnauti vienas kitam. Jų santykiai priklausomi vienas nuo kito, nori jie to ar nenori.

Kiekvienas žmogus trokšta gyvenime atskleisti visą savo potencialą, tačiau tam trukdo kaukės, vaidmenys, kuriuos teko naudoti, kad galėtų išgyventi sąlygose, kuriose tėvai kritikavo ir baudė. Tarnavimas pasireiškia tuo, kad vyras ir moteris kuria santykius, kuriuose jie vienas kitą papildo.

Ko trūksta vienam partneriui, kad suvoktų kaukes ir vaidmenis, trukdančius atskleisti savo potencialą, ir jų atsikratytų, tą savais vaidmenimis jam parodo antroji pusė. Kai vienai pusei reikia suvokti, kad ji elgiasi kaip auka ir atsikratyti šio vaidmens, kitai pusei tenka, tokiu atveju, būti tironu. Arba, pavyzdžiui, kai moteriai būtina pasireikšti kaip stipriai asmenybei, vyras, kad ją papildytų, tampa silpnu.

  1. Vyro tarnavimas moteriai pasireiškia tuo, kad jis ištraukia į paviršių viską, kas joje slypi. Tai, ko ji pati apie save nežino. Savo elgesiu vyras atskleidžia tuos vaidmenis, kuriuos moteris pati savyje slopina.

a) Vyras geria, kai moteris nepripažįsta, jog ji jį gniuždo. Tuo jis tarsi sako jai: aš turiu būti neveiksnus ir nepakaltinamas, kad tu galėtum tapti mano globėja.

b) Vyras pakelia ranką prieš moterį, kai moteris įstrigo aukos vaidmenyje: aš turiu būti pavojingas, kad turėtum ko bijoti.

c) Vyras tinginiauja ir veltėdžiauja, kai moteris užsikrauna sau atsakomybės naštą ir tampa jam „mamyte“: aš turiu būti nevykėlis, kad turėtum ką mokyti.

d) Vyras „vaikšto į kairę“, kai negali padaryti laiminga savo „pirmosios moters“ – mamos: aš turiu būti išdavikas, kad tu nustotum būti auka (kreipiasi į mamą, nors gyvena su žmona).

3. Moters tarnavimas pasireiškia tuo, kad ji tampa veidrodžiu vyrui, atspindinčiu tai, ką jis jau pasiekė. Ir visai nesvarbu, jis įkopė į viršūnę ar nusirito į pakalnę.

Kai vyras ryžtingas ir pasitikintis, greta jo yra moteris, papildanti jį savo švelnumu ir pasitikėjimu.

Kai vyras bejėgis, šalia jo – visagalė.

Kai vyras kenčiantis, šalia jo – guodėja.

Kai vyras melagis, šalia jo – demaskuotoja.

  1. Pagrindinis vyro tikslas – patenkinti moterį. Jis turi dvi moteris: žmoną ir motiną. Kai viena kuri iš šių moterų pradeda kovoti dėl išskirtinio vyro dėmesio, antroji dėl to pradeda protestuoti.
  2. Moteris visada iš savo vyro laukia to, ko jai negalėjo duoti tėvas. Jausdama saugumo poreikį, ji visada perkelia negatyvią praeities patirtį, įgytą su ankstesniais vyriškiais, į savo dabartinius santykius. Tėtis – pats pirmas vyriškis jos gyvenime. Vaidmenys, kurie susiformavo mergaitei gyvenant tėvų šeimoje, su tėvu ar be jo, suformuoja jos elgesio su vyru modelį ir skatina vyrą kurti savus atitinkamus vaidmenis.
  3. Moters vyras ir tėvas turi skirtingas funkcijas. Tėvas turi ginti ir aprūpinti dukterį, o vyras nori ginti ir aprūpinti žmoną, jei toji jį įkvepia.
  4. Moters laimė – ne vyras, o buvimas su juo. Bet kurio žmogaus laimė negali gyvuoti už paties žmogaus ribų. Laimė, kaip ir bet kuris kitas jausmas, „gyvena“ tik mūsų viduje. Laukti laimės iš kito, reiškia, padaryti jį atsakingu (galima sakyti ir kaltu) dėl savo laimės (ir jos nebuvimo).
  5. Įprasta, kasdienė šeimyninė laimė ateina, kai bent viena poros pusė eilinio konflikto metu suvokia, kokie vaidmenys dabar įsijungė ir atsisako emociškai palaikyti tuos vaidmenis. Vienos pusės vaidmenys priklauso nuo kitos pusės, dėl to ir jie automatiškai subliūkšta kaip oro balionai.
  6. Partnerio elgesys jums turi tapti atgalinio ryšio kanalu, per kurį galėtumėte pamatysi savus vaidmenis, kurie trukdo pasiekti tikslus. Žvelgdama į vyro elgesį moteris turi suvokti, kas joje trukdo tapti rūpestingumu ir meile apgaubta moterimi. Žvelgdamas į žmonos elgesį vyras visada gali blaiviai įvertinti, kiek harmoningi yra jo santykiai su pasauliu.

Seimairnamai.eu