Kaip vilkai keičia upes

wolf-1341881

Neįtikėtina, bet į laisvę paleisti keturiolika vilkų gali radikaliai pakeisti tų apylinkių ekosistemą… į gera.

1995-aisiais Jungtinių Amerikos Valstijų Žuvų ir laukinės gamtos tarnyba (angl. Fish and Wildlife Service) kartu su grupele Kanados biologų perkėlė keturiolika vilkų iš Kanados į JAV Jeloustouno nacionalinį parką (angl. Yellowstone National Park). Jau nuo 1926-ųjų metų šioje teritorijoje vilkai buvo išnykę. Prabėgus penkeriems metams, vilkų populiacija parke smarkiai išaugo, bet tai buvo pats mažiausias iš prasidėjusių pokyčių. Vilkų apgyvendinimas parke turėjo žymiai didesnių pasekmių, apie kurias nesvajojo netgi patys aplinkosaugininkai: pasikeitė visa parke egzistuojanti ekosistema ir, maža to, net upių elgesys ėmė kisti. Jų krantai pradėjo mažiau irti, upės rečiau keitė savo vagą, gausėjo jų vandenų fauna ir flora. Apie visa tai išsamiau pasakojama vaizdo įraše, kurį kviečiame pasižiūrėti kartu (įrašas anglų kalba).

Kaip visa tai galėjo nutikti?

Vedų šventraščiuose rašoma:

oḿ pūrṇam adaḥ pūrṇam idaḿ
pūrṇāt pūrṇam udacyate
pūrṇasya pūrṇam ādāya
pūrṇam evāvaśiṣyate

“Aukščiausiasis Dievo Asmuo yra tobulas ir išbaigtas (angl. complete), todėl ir visa, kas kyla iš Jo, visa pasaulio reiškinija, yra tobulai išbaigta. Viskas, kas gimsta iš Absoliučios Visumos, taip pat yra absoliučiai tobula ir išbaigta. Jis yra Absoliuti Visuma, todėl nepaisant to, kad tokia begalybė pilnaverčių reiškinių sklinda iš Jo, Jis visuomet išlieka pilnavertis.”

Štai kaip tai komentuoja vienas vaišnavų (vaišnavizmas – viena pagrindinių hinduizmo atšakų, – vert. past.) vienuolių Dhanešvara prabhu:

Dievo, Krišnos, kūrinija yra tobula ir išbaigta. Dėl to, kad ji absoliučiai tobula, kiekviena jos apraiška taip pat yra tobulai išbaigta ir pilna. Todėl jeigu nesikišame į Krišnos kūriniją, jeigu gyvename paprastai, ji pati, ši kūrinija, gali atkurti savo tobulą pirminį grožį.

Vaizdo įrašas:

Pagal užsienio spaudą parengė Lina Staponaitė