Kaip užmegzti ryšį su Dievu?

ff2

Klausimas: „Sakoma, kad Dievas yra visur. Tačiau aš nesuvokiu, kaip jis gali būti bet kur. Gal galėtumėte paaiškinti?“

Radhanath Svamis: „Atrasti dievišką ryšį su Viešpačiu savyje ir visame, kas egzistuoja, neįmanoma vien mūsų juslių pagalba. Nesvarbu, kokius mikroskopus ar teleskopus bepasitelktume į pagalbą, kiek aukštųjų mokslų bepabaigtume ar kiek knygų atmintinai beišmoktume. Šiuolaikinis mokslas gali labai padėti susidoroti su laikinomis šio pasaulio problemomis, bet tiltas į tikrą ryšį su Dievu, pasak didžiųjų visų laikų išminčių, yra tikėjimas. Ne aklas, bet tikras ir tvirtas tikėjimas. Dėl šio tikėjimo, galime matyti, girdėti bei jausti Viešpatį savyje, kitose gyvose esybėse ir visoje egzistencijoje. Tačiau iš kur gi kyla šis tikėjimas? Jis jau yra mūsų širdyse ir jį pažadinti gali bendravimas su šventomis asmenybėmis, kurios turi tokį tikėjimą.

Krišna aiškina, kad Jis apsireiškia šiame pasaulyje ypatingai per širdis ir gyvenimus tų, kurie Jį myli. Todėl yra sakoma, kad net akimirka bendravimo su žmogumi, iš tiesų mylinčiu Viešpatį, yra brangesnė už bet ką kita visoje kūrinijoje. Toks bendravimas pažadina viltį, viltį beribei Dievo meilei. Jis gali pažadini tikėjimą, reikalingą norint tvirtai sekti keliu, kurį Viešpats davė siekdamas mus apšviesti.

Radhanathswami.com

Iš anglų kalbos vertė Milvydė Paškevičiūtė

Redagavo Lina Šimelionytė

Pagrindinis paveikslėlis iš Radhanathswami.com