Kaip Tarybų Sąjungą užtvindė Kaune spausdinami draudžiami Vedų raštai. Paskutinis knygnešys, apie kurį niekas lig šiol nežinojo

Džiaugiamės galėdami pasidalinti į istoriją įeisiančiais kadrais. Kalbinome KGB persekiotą Stasį Šemetą, kuris sugebėjo specialiosioms tarnyboms po nosimi regzti grandiozinį Vedų literatūros spausdinimo darbą. Kviečiame susipažinti su šia lig šiol neviešinta istorija.