Kaip priimti svarbiausius gyvenimo sprendimus

03cd6af8352b86e7faa2ab2eef8adb22

Reikia atrasti aiškią padėtį, iš kurios žvelgdami galėsite priimti sprendimą. Tai pozicija, iš kurios aiškiai matoma, ko vertėtų imtis, o ko ne, kad rastumėte egzistencijos tikslą – savo asmeninę misiją, akstiną, dėl kurio gyvenate. Jūsų laukia unikali misija – individualiai jums likimo pamatuota užduotis.

Kiekvienas šio pasaulio gyventojas gimsta su išskirtiniu gyvenimo tikslu; jį išsiaiškinti galima užduodant sau klausimą: „Kodėl esu čia?“ Leiskite pateikti pavyzdį, kaip aš pats atsakau į šį klausimą: „Esu čia tam, kad ugdyčiau meilę Aukščiausiajam Dievo Asmeniui ir padėčiau kitiems.“ Toks mano gyvenimo tikslas. Po to, kai atrandame savo gyvenimo tikslą, neprošal išsiaiškinti, kokius turime talentus. Talentas – tai dovana, kurią būtina panaudoti, negalima netgi svarstyti priešingai. Tai Dievo dovana.

Jei netgi žengus visus šiuos žingsnius vis dar nėra aišku, kaip tinkamai elgtis, reikia pasimelsti. Ir laukti, kol Krišna, Dievas, pats parodys mums kelią – atlygins už pastangas pasiūlydamas lengvus ar bent jau įmanomus sprendimus. Paskutiniu metu daug mąstau apie tai, kaip padėti žmonėms, atsidavusiems Viešpačiui, išsiaiškinti jų gyvenimo misiją. Jei žmogus gali atsakyti į klausimą „Kodėl aš čia esu?“, tuomet anksčiau ar vėliau viskas ima judėti tinkama kryptimi.

Ištrauka iš asmeninio Sacinandana Svamio laiško, 2016 metų sausis

Publikuota “Saranagati” (70). Pagrindinis paveikslėlis iš Kriyate.

Iš anglų kalbos vertė Lina Staponaitė