Kaip gaminamas alkoholis

alko

Visi gerai žino alų, vyną, degtinę, bet mažai kas išmano, kaip alkoholis gaminamas. Į labai naudingas vynuogių sultis pridedama mielių bakterijų. Jos labai mėgsta cukrų. Per mikroskopą matyti, kaip jos ryja cukrų, o išskiria alkoholį, C2H5OH.

Alkoholis – tai mielių bakterijų šlapimas, išmatos, moksliškai tariant, ekskrementai. Kai šlapimo koncentracija pasiekia 11 %, bakterijos, kaip ir kiekvienas gyvas organizmas (jei terpė uždara), apsinuodija savo išmatomis ir žūva. Jei toks skystis iškart pilstomas į butelius, tai jį vadiname paprastu sausu vynu. Jei jį išlaiko dvejus metus ir nukošia bakterijų lavonėlius – tai jau išlaikytas rūšinis arba markinis sausas vynas, jis gerokai brangesnis.

Daug kas, ypač moterys, mėgsta šampaną. Jį gamina štai kaip. Į žalio stiklo butelį įpila 5 rūšių vynuogių sulčių mišinį ir įdeda mielių. Sulčių mišinio sudėtis lemia skirtingų rūšių šampaną. Kalnuose yra išrausti ilgi urvai, kurių sienose išgręžtos skylės buteliams. Į jas sudeda butelius, urvą uždaro, užantspauduoja ir dvejus metus laiko tamsoje. Temperatūra ten visą laiką vienoda – 14 laipsnių. Per 2 metus mielių bakterijos perdirba sultis ir pasibaigus terminui tamsus rūsys atidaromas, į jį nukreipiama stiprią šviesą. Nuo netikėtumo ir baimės bakterijos suviduriuoja ir dvėsdamos prileidžia dujų.

Įdomu, kad šios bakterijos gali perdirbti ne tik cukrų, bet apskritai bet kokią organinę medžiagą. Hidrolizės gamyklose spiritas gaminamas iš pjuvenų. Užmerkiamos pjuvenos, pridedama mielių bakterijų. Ėsti nėra ko – ėda pjuvenas ir šlapinasi metilo spiritu. Šitos bakterijos alkoholiu paverčia net žmogaus išmatas. Kaime yra žinomas toks subtilus keršto būdas. Karštą vasarą į kaimo tualetą nemėgstamam žmogui įmeta puskilį mielių. Ir prasideda putojantis procesas su dujomis ir su kvapais. Nuo tualeto dvelkia pusiau saldūs, pusiau rūgštūs „šamaniški“ kvapai. Jeigu jums teks gerti šampaną ir jūsų nosį kutens šampano dujos, žinokite, kad tai dvesiančių bakterijų atsisveikinimas.

Profesorius Vladimiras Ždanovas