Jau rytoj Vilniaus gatvėmis keliaus spalvingasis Vežimų festivalis

17315_725851697525770_2224579809440721629_n (1)

Kviečiame Indijos mylėtojus, dvasingumo ir Absoliučios Tiesos ieškotojus, religijų vienytojus ir visus kitus smalsuolius į džiaugsmingą šventę, kurios giliausioji prasmė – pasodinti Džaganathą – pasaulio Viešpatį, visų religijų Viešpatį į savo širdies vežimą ir prieraišumo virvėmis nutempti jį į tikruosius sielos namus, kur nėra sielvarto, nerimo, baimės ir priešiškumo.

Filosofinė šventės reikšmė

Ši šventė daugialypė, nes nežinia, ar Dievas Pats mus veda į sąjungą su juo, ar mes pirmi pakviečiame Jį į susitikimą. Aišku tik viena, kad namai, į kuriuos savo širdies vežime mes visi jį tempiame, yra ir Dievo ir mūsų namai. Nors ši šventė labai spalvinga ir triukšminga, vis tik ji yra širdies ir ramybės šventė.

Traukdami vežimą su Pasaulio Viešpačiu – Džaganatha, kuris apima Vedų trejybę – Egzistenciją, Suvokimą ir Palaimą (atitinkamai Baladeva, Krišna ir Subhadra) miesto gatvėmis, mes pirmiausia atliekame vidinį veiksmą – pakviečiame Viešpatį atsisėsti mūsų širdies vežime, ir traukiame jį į susitikimo vietą – sielos namus, kurie Vedose vadina05 Vrindavanu.

Džaganatha (sanskr. jagan nātha – visatos Viešpats) – pati džiaugsmingiausia Dievo forma: Jo akys išsiplėtusios iš meilės, šypsena – per visą veidą, ir net rankos susitraukusios į kūną iš malonumo, matant Jį šlovinančius atsidavusius žmones.

Džiaugsmas užlieja ir kiekvieną dalyvaujantį festivalyje: skambant Harė Krišna mantrai, būgnams, cimbolams ir kitiems instrumentams, žmonės šoka iš laimės, ta nuotaika užkrėsdami ir praeivius. Žmonės dažnai nustemba ir nušvinta – niekada nėra matę tiek tikro džiaugsmo, nors ši šventė švenčiama be jokių svaigalų!

rathārūḍho gacchan pathi milita-bhūdeva-paṭalaiḥ
stuti-prādurbhāvam prati-padam upākarṇya sadayaḥ
dayā-sindhur bandhuḥ sakala jagatāṁ sindhu-sutayā
jagannāthah svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me (5)

„Kai Džaganatha juda keliu Savo vežime, kiekvieną žingsnį dideli būriai brahmanų garsiai gieda maldas ir dainuoja dainas Jo malonumui. Klausydamasis šių himnų, Džaganatha labai palankiai nusiteikia jų atžvilgiu. Jis yra malonės vandenynas ir tikrasis visų pasaulių draugas. Lai Džaganatha kartu su savo sutuoktine Lakšme, gimusia iš nektaro vandenyno, pasirodys mano akims.“ („Šri Džaganatha aštaka“, 5)

Rathajatra (sanskr. ratha yatra – vežimų šventė), kurios prasmė aprašyta aukščiau, tūkstančius metų kasmet švenčiama Indijoje, Odišos valstijoje, Puryje – mieste prie vandenyno. Ji sutraukia milijonus įvairiausių tikėjimų žmonių iš viso pasaulio.

1968 m. ISKCON įkūrėjas-ačarja A. Č. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada surengė pirmąją Rathajatros šventę Vakarų pasaulyje. Ši šventė dabar vyksta daugybėje pasaulio miestų. Lietuvoje pirmoji Rathajatros šventė įvyko 1992 m.

Programa:

  • 15:00 Džaganatha su broliu Baladeva ir seserimi Subhadra atvyksta į susitikimo vietą. Po to vyksta arati (ritualas visų žmonių palankumui), giedamos mantros.
  • 16:00 Vežimas pajuda iš Rotušės aikštės. Važiuoja Rotušės aikšte, Pilies gatve, Katedros aikšte, Gedimino prospektu; Traukiant vežimą skamba mantros, visi šoka ir dainuoja.
  • 17:00 Vežimas atvažiuoja į Kudirkos aikštę, kurioje laukia koncertinė programa, paskaita, vaišės bei kitos staigmenos.

    Programos metu bus galima pasivaišinti gardžiais vegetariniais patiekalais, įsigyti knygų, pasidaryti laikiną chna tatuiruotę, nusifotografuoti egzotiškame fone, bus galima gauti atsakymus į daugelį gyvenimiškų bei egzistencinių klausimų. Taip pat jūsų lauks: indiški šokiai, bhadžanai (tradicinės Bengališkos dainos); baigiamasis kirtanas (garsi mantra meditacija)…

    Kviečiame sekti Rathajatros naujienas čia  ir čia
    🌸Jay Jaganath!🌸

Aleksandr Korb, Sytos Letkauskaitės, Vladimiro Maksimkino nuotraukos