Įžymių žmonių mintys apie Dievą

ugne-uztenka-1020×765

Ar tikite Dievu? Ką žinote apie Jį? Paskaitykime įžymių žmonių mintis apie Dievą.

 • Alben W. Barkley – teisininkas ir politikas, buvęs Amerikos viceprezidentas: „Aš verčiau dirbčiau tarnu Dievo namuose, nei sėdėčiau galingųjų kėdėse.“
 • Albert Einstein – šiuolaikinės fizikos atradėjas, Nobelio premijos laureatas, geriausiai žinomas kaip reliatyvumo teorijos pradininkas: „Kiekvienas, kuris rimtai imasi plėtoti mokslą, įsitikina, kad visi visatos dėsniai atskleidžia dvasią, kur kas aukštesnę už žmogaus, prieš kurią mes su savo galia privalome laikytis nuolankiai.“ „Mokslas be religijos nevaisingas. Religija be mokslo akla.“
 • Allan Sandage – Amerikos astronomas, kuris stebėdamas žvaigždes apskaičiavo visatos plėtimosi greitį bei jos amžių: „Vaikystėje buvau ateistas. Mokslas padėjo man padaryti išvadą, kad pasaulis yra kur kas sudėtingesnis, nei mes sugebame paaiškinti. Egzistencijos paslaptį sau galiu paaiškinti vien remdamasis Antgamte.“
 • Andre-Marie Ampere – mokslininkas, atradęs pagrindinius elektros dėsnius: „Koks didis yra Dievas, o mūsų mokslas – tik mažmožis! Darbuokis maldos dvasioje. Studijuoki šio pasaulio dalykus, tačiau į juos žiūrėk tik viena akimi, antrąją nuolat atkreipdamas į amžinąją šviesą. Mokslininkai didžiuojasi savo mokslu, bet kas jie prieš paprastą sielą, pažįstančią patį Dievą!“
 • Arthur Eddington – anglų astronomas, matematikas ir astrofizikas: „Nė vienas iš ateizmo išradėjų nebuvo gamtos mokslininkas. Visi jie buvo vidutiniški filosofai.“
 • Blaise Pascal – prancūzų filosofas ir matematikas, konstravęs amžinąjį variklį ir besidomėjęs tikimybių teorija: „Širdis, ne protas, jaučia Dievą. Štai kas yra tikėjimas: širdimi, o ne protu, juntamas Dievas.“ „Tikėjimas yra Dievo dovana.“ „Be tikėjimo žmogus negali pažinti nei tikrojo gėrio, nei teisingumo.“
 • Bruno Ferrero – Italijos rašytojas, publicistas: „Jei įžengsi į bažnyčią ir atversi savo sielą tylai, pastebėsi, kad Dievas pats pirmas sutinka tave su šypsena.“ „Kartais Dievas leidžia kam nors nukirsti šaką, kurios užsispyrę laikomės, kad suvoktume turį sparnus.“ „Mes tai vadiname kančia. Dievas tai vadina: „man reikia tavęs“.
 • Burton Maxwell Hill – garsus Kanados inžinierius ir politikas: „Stebuklas įvyktų, jei vieną rytą mes pabustume ir pasakytume: „Ką aš galiu padaryti dėl tavęs, Viešpatie?“
 • Carl Friedrich Gauss – matematikas, fizikas, pramintas „matematikų princu“ dėl savo įžvalgų, prisidėjusių prie matematikos ir gamtos mokslų pažangos: „Kai išmuš paskutinė mūsų valanda, patirsime didžiulį ir nenusakomą džiaugsmą išvysti tą, apie kurį tik miglotai supratome savo darbe.“
 • Carl Ludwig Schleich – žymus chirurgas, vietinės anestezijos pradininkas: „Tapau tikintis savais keliais, per mikroskopą ir gamtos stebėjimą, ir noriu prisidėti tiek, kiek galiu, prie visiškos mokslo ir religijos harmonijos.“
 • Carl von Linne – sisteminės botanikos įkūrėjas: „Mačiau amžiną, begalinį, visagalį Dievą praeinant pro šalį, ir aš parpuoliau jo pagarbinti.“
 • Charles Darwin – evoliucijos teorijos atradėjas: „Niekada neneigiau Dievo egzistavimo. Manau, kad evoliucijos teorija puikiai dera su tikėjimu į Dievą. Mano galva, didžiausias Dievo buvimą pagrindžiantis argumentas yra tai, kad neįmanoma įrodyti ir suprasti to, jog didžiulė visata yra tokia neišmatuojamai didinga, o žmogus yra tik atsitiktinumo produktas.“
 • Charles H. Townes – fizikas, 1964 m. kartu su kitais mokslininkais apdovanotas Nobelio premija už lazerio principo atradimą: „Būdamas tikintis žmogus jaučiu artumą ir įsikišimą Kūrėjo, esančio anapus manęs, bet visada esančio šalia… protas kažkaip susijęs su visatos dėsnių kūrimu.“
 • Dalai Lama – Tibeto dvasinis guru: „Jei Dievas nori padaryti tave laimingą, Jis veda tave pačiu sudėtingiausiu keliu. Lengvų kelių į laimę nebūna.“
 • Emile Zola – prancūzų rašytojas, natūralizmo atstovas ir teoretikas: „Jeigu nebūtų tikėjimo, žmonės vėl pavirstų gyvuliais.“
 • Erwin Schrödinger – bangų mechanikos atradėjas, Nobelio premijos laureatas: „Remiantis kvantų mechanika, subtiliausių šedevrų autorius yra Dievas…“
 • Etienne Gilson – prancūzų filosofas, istorikas, rašytojas: „Tikėjimas užlieja protą kaip džiaugsmu jį užtvindanti šviesa; ir nuo tos akimirkos tik iš jos protas semiasi tvirtybės, padedančios įveikti visas kliūtis.“
 • Franz Werfel – garsus Austrijos-Bohemijos poetas, novelistas: „Tam, kuris turi tikėjimą, nereikia jokių Dievo įrodymų, tam, kuris jo neturi, įrodymų visada bus per mažai.“
 • Gilbert Keith Chesterton – įtakingas XX amžiaus anglų rašytojas ir žurnalistas: „Jei žmogus nustoja tikėjęs Dievu, tai dar nereiškia, kad jis nebetiki niekuo. Tada jis tiki bet kuo.“
 • Guglielmo Marconi – bevielio telegrafo išradėjas, Nobelio premijos laureatas: „Aš išdidžiai pareiškiu: esu tikintis. Tikiu maldos galia, ir tikiu ne tik kaip katalikas, bet ir kaip mokslininkas.“
 • Howard H. Aiken – kompiuterių pradininkas: „Šiuolaikinė fizika moko mane, kad gamta negeba pati tvarkytis. Visata suponuoja didžiulį kiekį tvarkos. Tad ji reikalauja didžios „pirmosios priežasties“, kuri nebūtų pavaldi antrajam energijos kitimo dėsniui, todėl yra antgamtinė.“
 • Indų liaudies išmintis: „Nekeik Dievo, kad Jis sukūrė tigrą, dėkok Dievui, kad Jis nesuteikė jam sparnų.“
 • Isaac Newton – klasikinės teorinės fizikos pradininkas: „Tai, ką mes žinome, yra tik lašas, o tai, ko nežinome, yra platus vandenynas. Stebėtina visatos tvarka ir harmonija galėjo kilti tik iš visažinės ir visagalės Būties.“
 • James Robinson Howe – amerikiečių politikas, kongresmenas: „Dievas sukūrė žmones, kad jie būtų mylimi, o daiktus, kad jie būtų naudojami. Jei tik kada nors ši tvarka apverčiama – įvyksta tragedija.“
 • Jean Cocteau – prancūzų poetas, romanistas, dramaturgas, bokso vadybininkas, tapytojas, prodiuseris ir režisierius: „Dievas galvoja apie mus, bet Jis negalvoja už mus.“
 • Lev Tolstoj – rusų rašytojas, eseistas, dramaturgas ir filosofas, realistinės prozos meistras ir vienas garsiausių pasaulio rašytojų: „Aš tikiu Dievu, kuris man yra Dvasia, Meilė, visų dalykų Viešpats. Tikiu, kad Jis yra manyje, kaip aš esu jame.“
 • Lietuvių liaudies patarlės: „Kad Dievas nepadės, nei šiaudelio neperlauši, su Dievo pagalba ir kalną nugriausi.“ „Žmonės žiūri į drabužius, [kad] gražiausi, o Dievas žiūri į širdį žmogaus, [kad] geriausia.“
 • Louis Pasteur – garsus prancūzų mikrobiologas ir chemikas, mikrobiologijos ir imunologijos pradininkas, pasterizacijos technologijos išradėjas: „Truputis mokslo atitolina nuo Dievo, daug – vėl pas Jį atveda.“
 • Ludwig van Beethoven – vokiečių klasikinės muzikos kompozitorius, plačiai pripažįstamas kaip vienas iškiliausių pasaulio kompozitorių: „Nėra nieko kilnesnio, kaip artėti prie Dievo ir Jo dieviškumo spindulius skleisti tarp žmonių.“
 • Ludwig Wittgenstein – austrų filosofas, Kembridžo universiteto filosofijos profesorius: „Tikėti Dievu reiškia žinoti, jog gyvenimas turi prasmę.“
 • Max Planck – kvantinės fizikos atradėjas, Nobelio premijos laureatas: „Niekas nesudaro mums kliūčių, ir mūsų pažinimo lygis reikalauja to… susieti visatos tvarką ir religinį Dievą. Tikintysis pradeda savo kalbas nuo Dievo, o fizikas – pabaigia Juo.“
 • Mikolaj Kopernik – astronomas, pirmasis mokslininkas, nuodugniai išdėstęs heliocentrizmo teoriją: „Kas galėtų gyventi, artimai bendraudamas su tobuliausia tvarka ir dieviškąja išmintimi, ir nesijausti patrauktas aukščiausių siekių? Kas galėtų negarbinti visų šių dalykų architekto?“
 • Motina Teresė: „Meilės darbai visuomet yra džiaugsmo darbai. Nebūtina ieškoti laimės: jei mylime kitus, ją gausime. Tai – Dievo dovana.“ „Šventumas – tai šypsantis vykdyti Dievo valią.“
 • Nikolai Gogol – ukrainiečių kilmės rašytojas:„Jei Dievas retkarčiais neįsikištų, žmonės žūtų nuo savo kvailumo.“
 • Omraam Mikhael Aivanhov – žymus bulgarų dvasinis mokytojas: „Dievas viską gali, bet Jis bejėgis prieš jūsų užtrauktas užuolaidas. Jas atitraukti turite patys.“
 • Pablo Picasso – ispanų tapytojas, vienas žymiausių XX a. menininkų, kubizmo kūrėjas; keli jo paveikslai yra vertinami kaip brangiausi pasaulyje: „Dievas tėra dar vienas menininkas. Jis sukūrė ir žirafą, ir dramblį, ir katę. Jis neturi vieno pasirinkto stiliaus, tiesiog išbando kažką naujo.“
 • Paul Guerin – prancūzų rašytojas: „Netgi ateistas, burnojantis prieš Dievą, nesąmoningai Juo tiki; juk neįmanoma pulti to, ko nėra.“
 • Paulo Coelho – brazilų rašytojas, dainų autorius, JTO „taikos skelbėjas“: „Jei neatsikelsi anksti, niekada nepamatysi tekančios saulės. Jei nesimelsi, niekada nepastebėsi Dievo esant šalia, nors Jis visada esti arti tavęs.“
 • Pearl Bailey – amerikiečių aktorė ir dainininkė: „Žmonės mato Dievą kasdien, jie tik Jo neatpažįsta.“
 • Popiežius Jonas Paulius II: „Tikėjimas – tai laisvės pasiūlymas.“
 • Robert A. Millikan – žymus amerikiečių fizikas, Nobelio premijos laureatas: „Galiu visiškai neabejotinai pareikšti, kad tikėjimo neigimas reiškia jokių mokslinių pagrindų neturėjimą. Mano manymu, niekada nebus jokio rimto prieštaravimo tarp tikėjimo ir mokslo.“
 • Rusų liaudies išmintis: „Melskis Dievui, bet pats irkluok į krantą.“
 • Saadi – vienas žinomiausių Irano poetų: „Aš bijau Dievo ir tų, kurie Jo nebijo.“
 • Seneca – romėnų filosofas, dramaturgas, valstybės veikėjas ir gamtos tyrinėtojas: „Menkysta yra tas, kuris spyriojasi ir blogai vertina pasaulio tvarką, kuris labiau norėtų pataisyti dievus negu save.“
 • Socrates – graikų filosofas, suformavęs požiūrį į filosofiją, kaip būdą siekti gyvenimo išminties: „Kuo mažiau turime reikalavimų, tuo esame panašesni į dievus.“
 • Šventasis Augustinas: „Dievas myli kiekvieną iš mūsų taip, tarsi mes būtume vieninteliai.“
 • Thomas Edison – amerikiečių išradėjas: „Mano didžiausia pagarba ir susižavėjimas skirti visiems inžinieriams, ypač didžiausiam iš visų: Dievui.“
 • Tupac Shakur – amerikiečių repo ir hip-hopo atlikėjas, aktorius, poetas, vienas garsiausių, populiariausių reperių pasaulyje: „Kai buvau vienas ir nieko neturėjau, aš prašiau draugo, kuris padėtų man iškęsti skausmą. Niekas neatėjo, tik Dievas. Kai man reikėjo dvasios pakilti iš miego, niekas negalėjo man padėti… tik Dievas. Kai mačiau tik liūdesį ir kai man reikėjo atsakymų, niekas manęs negirdėjo, tik Dievas. Todėl kai manęs klausia, kam aš atiduodu savo besąlyginę meilę, aš neieškau jokio kito vardo, tik Dievo.“
 • Walter Kropp – profesionalus amerikiečių krepšininkas, gimęs Grand Islande, Nebraskoje: „Religinis tikėjimas – ne vien katekizmo teiginiai, tai – asmeninis susitikimas su Dievu.“
 • Wernher von Braun – vokiečių kilmės amerikietis, svarbus raketų inžinierius ir erdvės architektas: „Virš visko yra Dievo šlovė, Dievo, sukūrusio didžiulę visatą, kurią žmonės ir mokslas diena iš dienos atranda ir tyrinėja su gilia pagarba.“
 • William Blake – anglų poetas: „Kur pasigailėjimas, meilė, ir gailestis gyvena, ten pat ir Dievas.“

Pasidalinkite su kitais!